close
دانلود فیلم
erd

Entity Relationship ( ارتباط موجودیت ) که به اختصار به آن ER Model گفته می شود، نموداری در دسته Data Model می باشد. ( گاهی اوقات واژه ERD یعنی ER Diagram را هم به کار برده می شود.) ER Model، که شامل مجموعه ای از نمادهای گرافیکی است، برای نشان دادن ساختار داده ای سیستم مورد بررسی، استفاده می شود. و بطور خلاصه می توان گفت، نمودار ER در واقع اشیای داده ای، صفات و روابط بین هر یک از اشیای داده ای را نشان می شود. این کتاب شما را در آشنایی بیشتر با این نمودارها و استفاده از آنها کمک می کند.

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید