close
تبلیغات در اینترنت
فیلم فارسی درس دانلود کتاب ساختمان های داده و الگوریتم به زبان فارسی
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
 • مهندسی کامپیوتر و IT
 • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
 • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
 • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
 • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
 • مهندسی عمران
 • پاورپوینت مهندسی عمران
 • جزوات مهندسی عمران
 • پایان نامه مهندسی عمران
 • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
 • پایان نامه رشته مدیریت
 • پاورپوینت رشته مدیریت
 • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
 • پایان نامه رشته حقوق
 • جزوات رشته حقوق
 • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
 • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معماری
 • مهندسی ساخت و تولید
 • مهندسی منابع طبیعی
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی شیلات
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مواد
 • مهندسی نقشه برداری
 • مهندسی تاسیسات
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی متالوژی
 • مهندسی نساجی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی نفت
 • محیط زیست
 • جوشکاری
 • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
 • اقتصاد
 • جهانگردی
 • حسابداری
 • تربیت بدنی
 • ادبیات فارسی
 • علوم سیاسی
 • علوم اجتماعی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت روابط عمومی
 • روانشناسی و علوم تربیتی
 • گرافیک
 • هنر
 • بیمه
 • صنایع دستی
 • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
 • بهداشت عمومی
 • روان پزشکی
 • پزشکی
 • ژنتیک
 • پایان نامه و مقاله علوم پایه
 • زیست شناسی
 • زمین شناسی
 • دندانپزشکی
 • دامپزشکی
 • پزشکی
 • جزوات دانشگاهی
 • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
 • جزوات مهندسی برق
 • جزوات مهندسی مکانیک
 • جزوات رشته حسابداری
 • جزوات مهندسی فیزیک
 • جزوات مهندسی معماری
 • جزوات مهندسی ریاضی
 • جزوات مهندسی صنایع
 • جزوات مهندسی شیمی
 • جزوات رشته روانشناسی
 • جزوات مهندسی مخابرات
 • جزوات رشته مدیریت
 • جزوات تربیت بدنی
 • مطالب پربازدید
  مطالب تصادفی
  مطالب پیشین
 • ترجمه مقاله : نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات (شنبه 19 خرداد 1397)
 • دانلود پاورپوینت Genetic Disorders Screening به زبان فارسی (شنبه 19 خرداد 1397)
 • دانلود پاورپوینت پزشکی شخصی و ایدز (شنبه 19 خرداد 1397)
 • پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران (شنبه 19 خرداد 1397)
 • دانلود پاورپوینت روش های ژنتیکی درمان بیماری (شنبه 19 خرداد 1397)
 • دانلود پاورپوینت آنزیم تلومراز و نقش آن در فرایند پیری (شنبه 19 خرداد 1397)
 • پاورپوینت ساختمان های پیش ساخته 3d-panel و پانلهای ساندویچی در 40 اسلاید (شنبه 19 خرداد 1397)
 • دانلود پاورپوینت شناسیایی فاکتورهای حساسیت و ژنهای بیماری در انسان (جمعه 18 خرداد 1397)
 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها (جمعه 18 خرداد 1397)
 • پاورپوینت معماری فرم در 33 اسلاید کاربردی برگرفته از کتاب معماری فرم(محمد پیرداوری) (جمعه 18 خرداد 1397)
 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . ب (جمعه 18 خرداد 1397)
 • دانلود جزوه درسی دانشگاهی تکنولوژی بتن (جمعه 18 خرداد 1397)
 • پاورپوینت نقش والدین در خداشناسی کودکان در 82 اسلاید (جمعه 18 خرداد 1397)
 • پاورپوینت تثبیت خاک با آهک در 23 اسلاید (جمعه 18 خرداد 1397)
 • پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید (جمعه 18 خرداد 1397)

 • این کتاب یکی از کاملترین کتابها برای یادگیری درس ساختمان داده و همچنین برای آمادگی در کنکور ارشد می باشد و در هشت فصل آماده شده است.

     
  فهرست مطالب کتاب  ساختمان های داده و الگوریتم
  فصل اول ـ رو شهاي تحليل الگوريتم  
  اهداف  
  سؤالهاي پيش از درس  
  مقدمه  
  1-1 زمان اجراي الگوريتمها  
  1-2 مرتبه اجراي الگوريتم  
  Big-oh نماد 1-2-1 
  Big-Omega نماد 1-2-2 
  3-2-1 نماد θ  
  4-2-1 مرتبه رشد  
  3-1 رو شهاي تحليل الگوريتم ها  
  1-3-1 الگوريت مهاي ترتيبي (غير بازگشتي)  
  (recursive algorithm) الگوريت مهاي بازگشتي 1-3-2 
  3-1-3 محاسبه الگوريتمهاي بازگشتي (recursive algorithm)  
  1-3-4 محاسبه مقادير الگوريتم بازگشتي  
  1-3-5 محاسبه تابع زماني الگوريتمهاي بازگشتي  
  1-4 حل روابط بازگشتي  
  1-4-1 روش تكرار با جاي گذاري  
  5-1 ارائه چند مثال  
  6-1 خلاصه فصل  
  7-1 تمري نهاي فصل  
     
  فهرست مطالب و لینک دانلود  در ادامه مطلب
   
  فصل دوم ـ آرايه ها  
  اهداف  
  سؤالهاي پيش از درس  
  مقدمه  
  (Abstract Data Type) مفهوم نوع داده مجرد 2-1 
  2-2 آرايهها   
  3-2 آرايه به عنوان داده انتزاعي (Abstract Data Type)   
  4-2 آرايه هاي يك بعدي  
  5-2 نمايش آرايه يك بعدي   
  2-6 نمونه اي از كاربردهاي آرايه يك بعدي براي جستجو   
  2-6-1 جستجوي ترتيبي در آرايه   
  2-6-2 جستجوي دودوئي در آرايه   
  7-2 آرايه هاي دوبعدي   
  1-7-2 نحوه ذخيرهسازي آرايههاي دوبعدي  
  8-2 ماتريسهاي اسپارس (Sparse)  
  1-8-2 ترانهاده ماتريس اسپارس   
  (String) رشته 2-9 
  1-9-2 الگوريت م هاي تطابق الگو (Pattern Matching)  
  2-10 مسائل حل شده فصل  
  2-11 تمري نهاي فصل  
  21-2 پروژ ههاي برنام هنويسي  
     
  فصل سوم ـ پشته (Stack)  
  اهداف  
  سؤالهاي پيش از درس  
  مقدمه  
  1-3 تعريف پشته   
  3-2 نوع داده انتزاعي پشته   
  3-3 پياده سازي عملگرهاي پشته   
  3-3-1 تحليل پيچيدگي زماني  
  2-3-3 پشته هاي چندگانه  
  3-4 دو كاربرد از پشتهها  
  3-5 ارزيابي درستي پرانتزها توسط پشته  
  3-6 مزايا و معايب پشته  
  3-7 طراحي و ساخت كلاس پشته   
  1. طراحي كلاس پشته   
  2. پياده سازي كلاس پشته   
  3. پياده سازي عمل ايجاد پشته  
  4. پياده سازي عمل تست خالي بودن پشته   
  5. پياده سازي عمل حذف از پشته  
  6. پياده سازي عمل افزودن به پشته   
  7. پياده سازي عمل بازيابي از پشته   
  8-3 مثال هاي حل شده  
  9-3 تمرين هاي فصل  
  01-3 پروژ ههاي برنام هنويسي  
   
  فصل چهارم ـ صف(Queue)   
  اهداف   
  سؤال هاي پيش از درس  
  مقدمه  
  1-4 نوع داده انتزاعي صف  
  2-4 پيادهسازي عملگرهاي صف  
  4-2-1 تحليل پيچيدگي  زماني  
  3-4 صف حلقوي  
  (Priority queue) صف اولويت 4-4 
  5-4 مزايا و معايب صف  
  4-6 طراحي و ساخت كلاس صف  
  7-4 مسائل حل شده در صفها  
  8-4 تمرينهاي فصل   
  9-4 پروژ ههاي برنام هنويسي  
     
  فصل پنجم ـ ليست پيوندي  
  اهداف   
  سؤال هاي پيش از درس  
  مقدمه  
  1-5 ليست هاي پيوندي خطي (يكطرفه)  
  2-5 پياده سازي ليست پيوندي  
  3-5 درج و حذف گرهها از ليست پيوندي  
  5-4 ساختارهاي ديگري از ليست پيوندي  
  1-4-5 ليست هايي با گره رأس  
  2-4-5 مزاياي ليست با گره رأس و انتهايي  
  5-4-3 پيچيدگي زماني عملگرهاي ليست پيوندي  
  4-4-5 ليست هاي پيوندي حلقوي(چرخشي)  
  5-5 ليستهاي پيوندي دوطرفه (ليستهاي دوپيوندي)  
  5-5-1 پيچيدگي زماني عملگرهاي ليست دوپيوندي  
  6-5 پياده سازي پشته با ليست پيوندي  
  7-5 پياده سازي صف با ليست پيوندي  
  8-5 معايب پياده سازي صف و پشته از طريق ليستهاي پيوندي   
  9-5 ليستهاي عمومي  
  5-10 نمايش چند جملهايها به صورت ليستهاي پيوندي   
  11-5 مثال هاي حل شده  
  21-5 تمري نهاي فصل  
     
  فصل ششم ـ درختان( trees)  
  اهداف  
  سؤالهاي پيش از درس  
  مقدمه  
  1-6 اصطلاحات مربوط به درختها  
  (binary tree) درخت دودوئي 6-2 
  3-6 انواع درختهاي دودوئي  
  4-6 خواص درخ تهاي دودوئي  
  5-6 نمايش درخت هاي دودوئي   
  1-5-6 نمايش ترتيبي درختهاي دودوئي  
  2-5-6 نمايش پيوندي درختهاي دودوئي  
  6-6 پيمايش درخت هاي دودوئي  
  1-6-6 روش پيمايش پيشوندي( Preorder)  
  2-6-6 روش پيمايش ميانوندي( inorder)  
  3-6-6 روش پيمايش پسوندي( Postorder)  
  4-6-6 پيمايش غيربازگشتي درخت دودوئي  
  6-7 كاربردهاي پيمايش درخت دودوئي  
  1-7-6 ساخت درخت دودوئي با استفاده از پيمايش آن  
  2-7-6 نمايش عبارات محاسباتي با درخت دودوئي  
  3-7-6 پيمايش ترتيب سطحي  
  6-8 بررسي انواع درختها  
  (general tree) درخت عمومي 6-8-1 
  2-8-6 درختان نخي دودوئي  
  9-6 شمارش درختهاي دودوئي  
  01-6 جنگ لها  
  6-11 درختان با ساختار مشخص  
  (HEAPS) هر مها 6-11-1 
  1-1-11-6 درج يك عنصر در heap  
  2-1-11-6 حذف عنصري از درخت heap  
  (priority queue )صف اولويت 6-11-1-3 
  (Binary Search Tree) درخت هاي جستجوي دودوئي 6-11-2 
  1-2-11-6 جستجوي يك عنصر در درخت جستجوي دودوئي  
  2-2-11-6 درج عنصري در درخت جستجوي دودوئي  
  3-2-11-6 حذف يك عنصر از درخت جستجوي دودوئي  
  4-2-11-6 حذف عناصر تكراري به عنوان كاربردي از BST  
  (selection trees )درختهاي انتخابي 6-11-3 
  21-6 الگوريتمهافمن  
  6-13 درخت جستجوي متعادل  
  6-13-1 تعريف درخت متوازن  
  6-14 حل تعدادي مثال  
  51-6 تمرين هاي فصل  
  61-6 پروژ ههاي برنام هنويسي  
     
  فصل هفتم ـ گراف ها (Graphs)  
  اهداف   
  سؤال هاي پيش از درس  
  مقدمه  
   
  1-7 چند اصطلاح نظريه گراف  
  2-7 نحوه نمايش گرافها   
  1-2-7 ماتريس مجاورتي  
  2-2-7 نمايش گراف با استفاده از ليست پيوندي  
  3-7 عمليات بر روي گرافها  
  1-3-7 پيمايش گراف ها  
  2-3-7 جستجوي عرضي  
  3-3-7 جستجوي عمقي  
  4-7 درختهاي پوشا و درخت پوشاي كمينه  
  5-7 الگوريتم راشال براي ساخت درخت پوشاي كمينه  
  6-7 الگوريتم پريم براي تعيين درخت پوشاي كمينه  
  7-7 ارائه مسائل حل شده  
  8-7 تمرين هاي فصل  
  9-7 پروژههاي برنامهنويسي  
     
  فصل هشتم ـ مرت بسازي (sorting)  
  اهداف   
  سؤالهاي پيش از درس  
  مقدمه  
  1-8 مرتب كردن  
  2-8 مرتب سازي با آدرس  
  3-8 مرتب سازي يا جستجو  
  4-8 ملاحظات كارايي  
  5-8 مقايسه روش هاي مرتبسازي  
  6-8 روشهاي مرتبسازي  
  (Bubble Sort) مرتب سازي حبابي 8-6-1 
  (selection sort) مرتب سازي انتخابي 8-6-2 
  (Quick sort) مرتبسازي سريع 8-6-3 
  (Insertion sort) مرتب سازي درجي 8-6-4 
  5-6-8 مرتب سازي هرمي  
  6-6-8 مرتب سازي ادغامي (Merge sort)  
  7-6-8 مرتب سازي درخت دودوئي  
  8-6-8 مرتب كردن مبنايي (Radix sort)  
  7-8 مقايسه روش هاي مرتب سازي  
  8-8 تمرين هاي فصل  
  9-8 پروژههاي برنامهنويسي 

  در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

  www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

  یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


  ادامه مطلب و دانلود
  بازدید : 1526 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
  کامپیوتر و IT
  برق
  عمران
  مکانیک
  عمومی
  پزشکی
 • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
 • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
 • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
 • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
 • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
 • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
 • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
 • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
 • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
 • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
 • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
 • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
 • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
 • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
 • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
 • آمار سایت
 • آمار مطالب
 • کل مطالب : 3743
 • کل مطالب : 3743
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاین : 6
 • آمار بازدید
 • بازدید امروز : 1,303
 • باردید دیروز : 8,582
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 41
 • بازدید هفته : 1,303
 • بازدید ماه : 21,276
 • بازدید سال : 21,276
 • بازدید کلی : 5,592,799
 • کدهای اختصاصی