close
ویزای ایران
فیلم ترمودینامیک ۱ دانشگاه امیر کبیر
آموزش زبان با داستان انگلیسی
فیلم ترمودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی امیر کبیر
درس ترمودینامیک از دروس پایه رشته مکانیک و هوافضا است.
دکتر محمود مانی استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

لیست جلسات و دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب...