close
دانلود فیلم
فايل های ضميمه

فايل های ضميمه

همانطور که در قسمت قبل مشاهده کرديد ++C تعداد زيادی تابع کتابخانه ای دارد. شما هم می توانيد توابع خود را درون يک فايل کتابخانه ای جمع کنيد. اگر قصد داريد يک فايل کتابخانه بسازيد ابتدا يک فايل هدر برای پروتوتايپ های کليه توابع کتابخانه خود بسازيد و با پسوند .h ذخيره کنيد. اگر اين فايل در فولدر جاری باشد توسط دستور #include "header.h" يا اگر در فولدر INCLUDE کامپايلر باشد توسط #include <header.h> پيدا می شود. سپس کليه توابع را به يک فايل کتابخانه منتقل کنيد. توابع کتابخانه ای معمولا انشعاب .lib يا .a را دارند.

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید