close
دانلود فیلم
سازماندهی
دانلود دو سری جزوه سازماندهی درس اصول مدیریت

با سلام

سایت فیلم و کتاب امروز دو سری از جزوات سازماندهی از کتاب اصول سازمان و مدیریت را برای استفاده شما عزیزان در سایت قرار داده است...

 برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

ادامه مطلب...
پروژه بررسی مدیریت
عنوان کامل: بررسی مدیریت
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 57

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . 
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.  
تعریف مدیریت:
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.  
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .» 
نظریه نقشهای مدیریتی 
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد.
ادامه مطلب...

مقداردهی اوليه آرايه

مانند يک متغير هنگام اعلان يک آرايه مقدار عناصر آنرا می توان تعيين کرد. آرایه های سراسری به طور پيش فرض توسط صفر مقداردهی می شوند. اما وقتی یک آرایه به صورت محلی تعریف می شود محتوایش نامعین است. بنابراين بهتر است آنرا مقداردهی اوليه کرد.

برای انجام اين کار در خط اعلان به دنبال اسم آرايه ليست مقادير عناصر آن به ترتيب درون يک آکولاد نوشته می شود.


مثال. دستور زير مقدار 100 را به array[0] و 200 را به array[1]و 300 را به array[2] و 400 را به array[3] اختصاص می دهد.

int array[4] = { 100, 200, 300, 400 };


اگر اندازه آرايه ذکر نشود کامپايلر اندازه کافی را برای ذخيره ليست مقادير ذکر شده درنظر می گيرد.


مثال. عبارت زير مشابه مثال قبل عمل می کند. اندازه آرايه توسط کامپايلر 4 درنظرگرفته می شود.

int array[] = { 100, 200, 300, 400 };


اگر تعداد مقادير درون آکولاد کمتر از تعداد عناصر آرايه باشد، بقيه عناصر بطورخودکار صفر درنظر گرفته می شوند. اگر مقادير بيشتر از اندازه آرايه باشد کامپايلر خطا می گيرد.


مثال. عناصر array[3] تا array[9] با صفر مقداردهی می شوند.

int array[10] = { 1, 2, 3 };


در آرايه های چندبعدی ليست مقادير به ترتيب سطری در عناصر قرار می گيرند.


مثال. در آرايه دو بعدی زير

int array[4][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };

مقادير به صورت زير ذخيره می شوند:
array[0][0] برابر با 1
array[0][1] برابر با 2
array[0][2] برابر با 3
array[1][0] برابر با 4
array[1][1] برابر با 5
array[1][2] برابر با 6
...
array[3][1] برابر با 11
array[3][2] برابر با 12

برای خوانائی بيشتر مقادير هر سطر را می توان درون يک جفت آکولاد دسته بندی کرد.


مثال. نتيجه دستورزير مشابه مثال قبل است.

int array[4][3] = { { 1, 2, 3 } , { 4, 5, 6 } , { 7, 8, 9 } , { 10, 11, 12 } };

خواص مدل

مدل رابطه ای دارای ويژگی های زیر است:

• متداول ترین مدل است
• بر اساس تئوری ریاضی است
• داده ها و ارتباطات بين آنها در پايگاه داده به صورت مجموعه ای از جداول ديده می شود
• هيچ جدولی دارای سطرهای تكراری نيست
• ترتیب سطرها و ستون ها در هر جدول مهم نيست
• ستون ها اتميک هستند يعنی مقادیر ستون ها غیر قابل تجزیه اند
• هر مقدار که در دو رکورد مختلف واقع می شود رابطه ای را بین دو آن رکورد می فهماند
• ارتباط رابطه ها با يکديگر از طریق صفات خاصه مشترک انجام می گيرد
• ایجاد، دسترسی و توسعه آن آسان است. بعد از ایجاد پایگاه داده اولیه، جداول جدید می توانند اضافه شوند بدون اینکه نیاز به تغییر کاربردهای موجود باشد
• مدل دید کاربر است نه روشی که داده بطور داخلی سازماندهی می شود

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید