close
ویزای ایران
امکان پشتیبان گیری از فایل ها و یا فولدرها به صورت مجزا در windows server 2008 وجود ندارد
آموزش زبان با داستان انگلیسی