close
دانلود فیلم
اطلاعات راجع به دلفی

اطلاعات را کجا بیابیم ؟اطلاعات راجع به دلفی را می توانید به طریق زیر به دست آورید.

راهنمای Online

مستندات

سرویس پشتیبانی شرکت بورلند

سایت شرکت بورلند

راهمنای Online

راهنمای Online حاوی اطلاعات جزئی درباره رابط کاربر ˛ زمان پیاده سازی ˛ وظایف برنامه نویسی و VCL (Visual Component library) می باشد.مستندات

این مستندات یک شروع سریع و مقدماتی بر دلفی است جهت سفارش مستندات به سایت ----------- مراجعه کنید.سرویس پشتیبانی شرکت بورلند

در سایت Http://www.borland.com/devsupport/delphi میتوانید اطلاعات مختلفی راجع به دلفی و نیز گروههای کاری زیادی را پیدا کنید

به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید