close
دانلود فیلم
آواشناسی در انگلیسی
دانلود کتاب سیری در آواشناسی انگلیسی - فونتیک
توضیحات

در این کتاب ویژگی های آواهای زبان همراه با شاخصه های زنجیره ای و زبرزنجیری زبان به دو زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفته اند.

الفبای آوایی نخستین بار توسط موسسه آواشناسی بین المللی در سال 1888 معرفی شد. جدول ھای معرفی شده در این کتاب با پیروی از اصول چارت بین المللی این موسسه و با پیوست ستون آواھای چاکنایی در مجاورت ستون آواھای ھمخوان تدوین شده اند.

  • نویسنده: محمد آذروش
  • موضوع: آموزش زبان
  • تعداد صفحات: ۴۵
  • فرمت: کتاب PDF
  • زبان: فارسی
ادامه مطلب...
دانلود کتاب کارگاه آواشناسی
  • نویسنده: محمد آذروش
  • موضوع: آموزش زبان
  • تعداد صفحات: ۱۰
  • فرمت: کتاب PDF
  • زبان: فارسی

در این کتاب واکه های "شوا" و "وج" مورد مقایسه قرار گرفته اند.

برای تسهیل در امر آموزش  مطالب این کتاب به زبانهای انگلیسی و فارسی نگارش شده اند.

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید