close
دانلود فیلم
آموزش دستورات sqlserver
آموزش SQLserver (بخش دهم)

ارتباط دادن جداول


Query هایی که در فصل 3 بررسی گردید سطرهایش از یک جدول تکی ترسیم گردیده است اما Query ها به ویژه می توانند مفید باشند برای ترکیب ستونهایی از چندین جدول یا نما که Joining Tables نامیده می شود و آن در شرطهای FROM یا WHERE از حالت SELECT انجام می گیرد. در این فصل ما بر روی ایجاد ارتباطها با استفاده از شرط FROM که روشی توصیه شده است متمرکز خواهیم شد.

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید