close
ویزای ایران
آزمایش خلط
آموزش زبان با داستان انگلیسی
تفسیر کامل آزمایش خون به روشی ساده و قابل فهم برای همه

تفسیر انواع آزمایش ها با استفاده از دانش زیست شناسی دبیرستان


تا کنون با بسیاری از اندام های بدن در کتاب های زیست شناسی آشنا شده اید.بخش هایی مثل گوارش، تنفس، گردش خون و سلول های خونی و دفع مواد زاید از کلیه ها و سلول های ایمنی بدن و ... . حال وقتش رسیده تا حدی از این سواد خود در این زمینه ها استفاده کنید. در این مطلب شما را با اصطلاحاتی از آزمایش های بدن آشنا می کنیم تا بتوانید که آزمایش هایی که دارید را خودتان تفسیر کنید.

ادامه مطلب...