close
دانلود فیلم
مقدمه ای بر پایگاه های داده

پیشرفت سریع علم كامپیوتر و كاربرد وسیعی كه این تكنولوژی در كلیه امور زندگی بشر دارد از یك سو و حجم زیاد اطلاعات و نیاز بشر به سرعت،دقت و انسجام اطلاعات از سوی دیگر ،موجب گردید تا اینجا بانك های اطلاعاتی به عنوان یكی از موضوعات مهم و اساسی جامعه بشری مطرح شود. بانك اطلاعاتی با ساختار خاص خود،ذخیره ساختن اطلاعات را براحتی ممكن ساخته و كاربران مجاز نیز به سادگی به اطلاعات دسترسی می یابند. سعی داریم شما را با مفهوم بانك اطلاعاتی،سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی و فواید استفاده از این سیستمها آشنا سازیم .داده ( Data ) و اطلاعات (‌Information )
دو اصطلاح داده و اطلاعات كه بیشتر اوقات به جای یكدیگر برده می شوند در سیستمهای اطلاعاتی مفاهیم متفاوتی دارند. داده ها در این سیستمهای اطلاعاتی عبارتند از : كلمات و ارزشهای واقعی كه از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند در حالی كه اطلاعات داده های پردازش شده می باشند كه برای گیرنده قابل درك بوده و با دانستن آن شروع به تصمیم گیری می كند. به عبارت دیگر داده نمودی از وقایع، معلومات،رخدادها ،پدیده ها و مفاهیم می باشد در حالیكه اطلاعات تكوین و پردازش یا تفسیر داده بوده و شامل خواص ارتباط دهندگی و انتقال دهندگی می باشد .

موجودیت ( Entity )
موجودیت مصداق كلی هر پدیده،فرد یا شی ء یا مفهومی است كه می خواهیم در مورد آن اطلاعاتی داشته باشیم به عنوان مثال اگر در نظر داریم یك سیستم پایگاه داده برای یك دبیرستان پیاده سازی كنیم مواردی چون دانش آموزان ، دبیران، دروس ،كلاسها و .... جزء موجودیت های سیستم بشمار می روند .

صفت خاصه ( Attribute )
هر موجودیت از یكسری صفات تشكیل شده است كه دارای مقادیر واقعی هستند و به عباراتی وجه تمایز یك موجودیت از موجودیت دیگر بشمار می رود. به عنوان مثال در سیستم دانشگاه اگر موجودیت دانشجو را در نظر بگیریم می توانیم صفات خاصه: نام ،نام خنوادگی،سن،سال تولد،رشته تحصیلی،سال ورود و ... را برگزینیم و یا برای موجودیت درس: نوع موجودیت: درس صفات خاصه: كد درس،نام درس، تعداد واحد ایجاد سیستم خودكار ذخیره و بازیابی داده ها دو روش كلی برای ذخیره ساختن و بازیابی خودكار داده ها وجود دارد :
روش استفاده از سیستمهای اطلاعاتی ساده یا روش غیر بانك اطلاعاتی
روش استفاده از بانكهای اطلاعاتی

روش غیر بانك اطلاعاتی
در این روش ،داده ها در فایلهای جداگانه ای قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایلها،سیستمهای جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستمها سیستم پردازش فایل ( File-System )گفته می شود . در این سیستمها هر برنامه ی كاربردی به فایل اطلاعاتی مربوط به خود مراجعه می كند .
كاربر 1 « برنامه كاربردی 1 « فایل 1
كاربر 2 « برنامه كاربردی 2 « فایل 2
كاربر 3 « برنامه كاربردی 3 « فایل 3
در این روش بسیاری از داده های مورد نیاز كاربر 1 در بین داده های در اختیار كاربر 2 و 3 وجود دارد و در نتیجه عدم تجمع داده ها و عدم وحدت ذخیره سازی اطلاعات مورد نیاز كاربر 1 در فایل 1 با تكرار ذخیره سازی اطلاعات روبرو هستیم و این به معنی افزونگی داده است. از طرفی حفظ امنیت این سیستم مشكل است در صورت ایجاد تغییراتی در فایل 1 در زمینه اطلاعات موجود در آن، برنامه كاربردی مربوط نیز باید تغییر پیدا كند .

روش بانك اطلاعاتی
در این روش كلیه داده ها به صورت مجتمع یا بانك ذخیره شده ولی هر كاربر دید خاص خود را نسبت به داده ها دارد. در این صورت كاربران مختلف می توانند بصورت مشترك با بانك كار كنند همچنین افزونگی داده ها به حداقل ممكن كاهش می یابد. در این روش نرم افزار مدیریت بانك اطلاعاتی ( DBMS ) به عنوان واسطه بین برنامه های كاربردی و بانك اطلاعاتی ایفای نقش می كند لذا امنیت داده ها در این روش بیشتر است .
برنامه كاربردی1 « برنامه كاربردی 1 «
برنامه كاربردی2 « برنامه كاربردی 2 « DBMS « فایل
برنامه كاربردی 3 « برنامه كاربردی 3 «

تعریف بانك اطلاعاتی ( Date Base )
به صورت جامع می توان گفت: « بانك اطلاعاتی یا پایگاه داده ها مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است ” و در یك تعریف كاملتر بانك اطلاعاتی عبارت است از ” مجموعه ای از داده های ذخیره شده بصورت مجتمع و مبتنی بر یك ساختار، با حداقل افزونگی، تحت كنترل متمركز كه استفاده از آن بصورت اشتراكی و همزمان نیز مسیر می باشد»
مجتمع و مبتنی بر یك ساختار بدین معنی است كه كل داده های عملیاتی محیط مورد نظر در یك ساختار مشخص به صورت یكجا ذخیره شده باشند و لازمه هر تجمعی وجود یك ساختار است .
منظور از عدم افزونگی در یك تعبیر ساده به حداقل رساندن ذخیره داده های تكراری و بهینه سازی استفاده از محیط های ذخیره اطلاعات می باشد .

 

سیستم مدیریت بانك اطلاعات ( DBMS )
DBMS مهمترین جزء نرم افزاری در سیستم بانك اطلاعاتی است كه به عنوان رابط بین بانك اطلاعاتی و كاربر عمل می نماید، به طوریكه كلیه فایلهای بانك اطلاعاتی فقط در اختیار این نرم افزار قدرتمند قرار گرفته و كلیه دستیابی ها به بانك از طریق DBMS صورت می پذیرد. آنچه در مورد یك سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی اتفاق می افتد عبارت است از :
كاربر با استفاده از بعضی زیر زبان داده ها مانند SQL ( كه به تفضیل در فصل های آتی به آن اشاره خواهد شد) در خواست یك دسترسی می نماید .
DBMS در خواست مورد نظر را دریافت وآن را تحلیل می كند .
DBMS بترتیب دید كاربر از داده های ذخیره شده و حفظ امنیت داده در محیط بانك اطلاعاتی را بازرسی و مرور می كند. (‌كنترل امنیت و جامعیت داده ها)
DBMSعملكردهای لازم را برای داده های ذخیره شده اجرا می كند .

برنامه های كاربران « DBMS « سیستم عامل « فایل و داده ها

محیط DBMS
اجزاء اصلی سیستم بانك اطلاعاتی عبارتند از : داده ها، سخت افزار، نرم افزار و كاربران كه در این جا به تشریح آنها خواهیم پرداخت .
داده ها ( Data ) داده كه قبلا به آن شاره گردید از مهمترین اجزاء DBMS می باشد. مجتمع و اشتراكی بودن داده ها به عنوان مزایای اصلی سیستم پایگاه داده ها در محیط های بزرگ بشمار می رود .

سخت افزار ( Hardware )
سخت افزار مورد نیاز DBMS معمولا عبارتند از :
سخت افزار ذخیره سازی داده: در عملیات ذخیره سازی اده ها در محیط های بانك اطلاعاتی از دیسكهای سریع و با ظرفیت بالا استفاده می شود .
سخت افزار پردازنده های مركزی: با پیشرفت فناوری انفورماتیك، سیستم هایی به بازار عرضه شده اند كه از نظر معماری پردازنده مركزی، حافظه اصلی و سایر قسمتها از پیكربندی ویژه ای جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات برخوردارند و به لحاظ این ویژگی ها كاربرد بیشتری در محیط های بانك اطلاعاتی خواهند داشت .
سخت افزار ارتباطی: مجموعه امكانات سخت افزاری كه برای برقراری ارتباط بین كامپیوترها و دستگاهها جانبی و همچنین مابین چندین كامپیوتر ( به صورت شبكه ای ) استفاده می شوند را تحت عنوان سخت افزارهای ارتباطی بانك های اطلاعاتی می شناسند .

نرم افزار ( Software )
نرم افزار شامل خود DBMS و برنامه های كاربردی، سیستم عامل و نیز نرم افزارهای شبكه ای است. برای استفاده DBMS در محیط شبكه عمدتا از برنامه های كاربردی نوشته شده به زبانهای برنامه نویسی نسل سوم مانند C ، كوبول، پاسكال و .... و یا زبانهای نسل چهارم مانند SQL استفاده می شود. هدف نرم افزارهای DBMS ارائه چهار ابزار اصلی است كه عبارتند از :
زبانهای پرس و جو (Query Language )
گزارش ها ( Report )
فرم ها ( Forms )
تصاویر ( Graphics )

كاربران (Users )
كاربران یا كسانی كه به نحوی با سیستم در ارتباط هستند به چهار دسته مهم تقسیم می شوند :
مدیران بانك اطلاعاتی یا DBA
طراحان بانك اطلاعاتی یا DBD
برنامه نویسان بانك اطلاعاتی یا DBP
كاربران نهایی یا ساتفاده كنندگان سیستم ( End Users )

اصول معماری سیستم های بانك اطلاعاتی
با توجه به گفته های بالا در می یابیم كه سیستم بانك اطلاعاتی ،سیستمی چند سطحی است. این سیستم بوسیله امكانات سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی ایجاد شده و در اختیار كاربران قرار می گیرد. در نظر داشته باشید كه این سیستم چند سطحی دارای یك معماری خاص می باشد كه بیانگر نحوه تعریف داده ها در سطوح مورد نظر است .

وظایف DBMS
وظایف سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی بستگی به نوع كاربران آن دارد این وظایف در چارچوب واحدهای نرم افزاری طراحی و پیاده سازی می شوند. هر چند وظایف DBMS در سیستم های مختلف تا حدودر متفاوت است، اما به طور كلی این وظایف عبارتند از :
تعریف داده ها
تامین امكان دستكاری داده ها
ایجاد دیكشنری داده ها
كنترل امنیت و جامعیت داده ها
ایجاد امكان بازیابی از بانك اطلاعاتی
بهنگام سازی داده ها
تامین امكان كنترل كارایی
تامین تسهیلاتی برای كاربران به منطور توسعه سیستم

برای انجام این وظایف می بایست واحدهای نرم افزاری مربوط در سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی وجود داشته باشد. هر كدام از این واحدها ممكن است مركب از چند واحد كوچكتر باشند. توجه داشته باشید كه هر سیستم نیازمند یك بخش كنترلی است. در سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی ، مجموعه واحدهایی كه وظایف كنترلی را بر عهده دارند اصطلاحا به سیستم كنترل بانك اطلاعاتی معروف می باشند. به طور كلی واحدهای زیر در سیستم كنترل بانك اطلاعاتی وجود دارند :

واحد نظارت بر اجرای برنامه كاربر
واحد كامپایل كننده احكام و درخواستها
واحد دستیابی به بانك فیزیكی
واحد ثبت رویدادها و تغیراتی كه در بانك ایجاد می شوند

 

زبان تعریف داده ها DDL
همانطور كه اشاره شد تعریف داده ها یكی از وظایف DBMS است. DDL از زبانهای فرعی داده ای جهت تعریف داده ها است كه از آن جهت تعریف صفحات مشخصه و خصوصیات یك بانك استفاده می شود . ساختار ركوردها، تعریف فیلدها، محل فایلها و شیوه ذخیره سازی داده ها در بانك به وسیله احكام DDL انجام می پذیرد .

زبان پردازش و مدیریت داده ها DML
تامین امكان دستكاری داده ها نیز از وظایف DBMS عنوان شد. زبان دستكاری ،پردازش و مدیریت بانك اطلاعاتی به زبانی گفته می شود كه برای درج داده ها بروز رسانی آنها و اجرای پرس و جو از یك بانك اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. این زبانها اغلب دارای قابلیت انجام محاسبات ریاضی و آماری می باشند كه به وسیله آنها عملیات گزارش گیری از بانك اطلاعاتی آسان تر خواهد شد .

دیكشنری داده ها
یكی دیگر از وظایف DBMS ، ایجاد دیكشنری یا فرهنگ داده است. دیكشنری داده ها یكی از امكاناتی است كه در محیط های بانك اطلاعاتی در اختیار اداره كنندگان بانك قرار می گیرد. دیكشنری داده ها كه به آن راهنمای سیستم نیز می گویند در واقع بانكی در مورد خود بانك و داده های ذخیره شده در آن است. بطور كلی اطلاعات و محتوای دیكشنری داده ها بشرح زیر می باشد :
شرح ساختار و پیكر بندی فیزیكی بانك .
تاریخ ایجاد داده ها .
مكانسیم ورود داده ها به بانك .
ارتباط بین برنامه های كاربردی و داده ها .
مشخصات كاربران و چگونگی حق دستیابی آنها .

آشنایی با جداول و اجزاء تشكیل دهنده آنها در بانك های اطلاعاتی
جدول مهمترین ساختار داده ای در سیستم بانك های اطلاعاتی رابطه ای است .جدول در سیستم رابطه ای تشكیل شده از چندین سطر و ستون می باشد كه مقادیر داده در هر سطر و ستون در طول زمان متغیر خواهد بود. به طور كلی جداول ساختار بنیادین رابطه ها هستند. سطرهای موجود در جداول را « ركورد» و ستونهای آن را « فیلد» می نامند .
ركورد
ركورد یك ساختار داده ای متشكل از مجموعه فیلدهاست كه هر یك از این فیلدها نام و نوع خاص خود را دارند. برخلاف یك آرایه كه تمام عناصر آن نمایانگر انواع یكسانی از اطلاعات هستند و دستیابی به آنها با یك شاخص (ایندكس) انجام می شود، عناصر یك ركورد نمایانگر انواع مختلفی از اطلاعات می باشد كه بوسیله نامشان مورد دستیابی قرار می گیرند .
فیلد
فیلد محلی است در یك ركورد كه نوع خاصی از داده ها در آن ذخیره می شود. به عنوان مثال چنانچه قرار باشد برای ذخیره سازی اطلاعات كارمندان یك سازمان از جداول استفاده شود،ركورد این جداول ممكن است فیلدهایی برای ذخیره سازی نام خانوادگی، نام، نشانی ،مدرك تحصیل و .... داشته باشد . فیلدها بوسیله بیشینه طول و نوع داده هایشان (‌كاراكتری ، عددی، تاریخ و ... ) از یكدیگر تمیز داده می شوند. توجه داشته باشید كه امكان تعریف این مشخصات معمولا در زبان تعریف داده ها (DDL ) قرار دارد .

آشنایی با روشهای ارتباط و مدلهای بانك های اطلاعاتی
سه مدل داده ای برای سیستم های بانك اطلاعاتی وجود دارد. لازمه هر مدل داده ای وجود یك ساختار داده ای است كه علاوه بر مدل داده عناصر دیگری را نیز در بردارد. عناصر مدل داده ای عبارتند از ساختارداده ای ، عملگرهای عمل كننده روی ساختار و قواعد عام برای تامین جامعیت می باشند. در ادامه این بحث قصد داریم مدلهای موجود را مورد مطالعه قرار دهیم. از آنجا كه بانك اطلاعاتی اوراكل مبتنی بر مدل رابطه ای است، لذا بیشتر بحث خود را بر مدل رابطه ای معطوف می داریم .

مدل سلسله مراتبی
این ساختار ،قدیمی ترین مدل برای طراحی بانك های اطلاعاتی است، در این ساختار داده ها و ارتباط بین آنها به كمك یك درختواره نمایش داده می شوند . در رختواره گرافی است دارای یك ریشه و N گره كه در حالت بسته و غیر چرخشی قرار دارد. منظور از حالت بسته این است كه بین هر دو گره پیوندی وجود دارد كه یك مسیر منطقی را از گرهی به گره دیگر تامین می كند و همیشه از سطح بالاتر به سطح پایین تر است . غیر چرخشی نیز یعنی مسیری از گره سطح پایین تر به گره سطح بالاتر وجود ندارد. هر گره از هر سطح می تواند تعدادی گره وابسته یا فرزند داشته باشد ولی هر گره فرزند فقط یك گره پدر دارد. هر گره از رختواره می تواند ركوردی حاوی یك نوع موجودیت باشد. از آنجا كه ریشه سلسله مراتب، نقطه ورود به ساختار بوده و مسیر منطقی از سمت بالاتر به سمت پایین تر است، برای عملیات بازیابی ، علاوه بر دستیابی به ریشه، امكان دستیابی به فرزند نیز باید وجود داشته باشد. در بحث ذخیره سازی نیز این سیستم دارای اشكال است .

مدل شبكه ای
در این ساختار موجودیت ها به كمك انواع ركوردها،و ارتباطات به كمك پیوندهای بین ركوردها نمایش داده می شوند. چنانچه خواسته باشیم این ساختار را با مفاهیم موجود در رختواره توضیح دهیم، باید گفت كه در این ساختار، هر گره فرزند می تواند بیش از یك گره پدر داشته باشد. بنابراین به كمك این ساختار می توان ارتباطات یك به چند را نمایش داد. مدل شبكه ای پیچیده تر از مدل سلسله مراتبی است و به همان نسبت عملیات ذخیره و بازیابی پیچیده تری دارد .

مدل رابطه ای
پایگاه داده رابطه ای از دید كاربران یك مجموعه از جدولهایی است كه به درستی قابل درك می باشند. چهار مفهوم اساسی در این مدل به شرح زیر وجود دارد :

جدول
ستونها
ردیفها
فیلدها

این مدل داده ها را در روابط سازماندهی نموده و از قوانین ریاضی تبعیت می كند. صفات خاصه یك موجودیت در یك سیستم به عنوان یك رابطه در این مدل مطرح می شود. به عنوان مثال در سیستم دانشگاه می توانیم رابطه دانشجو را در نظر بگیریم :
(شماره شناسنامه، سال ورود، رشته، نام ، شماره دانشجویی ) دانشجو
صفت خاصه نام رابطه
این رابطه بر طبق مدل رابطه ای بصورت زیر نمایش داده می شود :
شماره شناسایی سال ورود رشته نام
1012 1379
كامپیوتر علی 245
2578 1380
ریاضی حسین 265
3920 1379
آمار رضا 327
17 1381
كامپیوتر بهرام 493

هر ستون در مدل رابطه ای همچنان كه در بالا مشاهده می كنید نشان دهنده یك صفت خاصه ( فیلد)‌ از یك نوع موجودیت ( دراین مثال دانشجو)‌ و هر سطر نمایانگر یك نمونه از یك موجودیت (‌ركورد)‌ می باشد

خواص ارتباطات رابطه ای
یك جدول یا رابطه شامل خواص زیر است :
ردیفهای تكراری در آن وجود ندارد .
ترتیب ردیفها مهم نیست .
ترتیب ستونها مهم نیست .
مقادیر اتمیك (Atomic ) می باشند ( یا به عبارتی همه مقادیر صفات غیر قابل تجزیه هستند . )

كلید در مدل رابطه ای
كلید در مدل رابطه ای صفت خاصه یا نام ستونی است كه برای هر كدام از سطرهای مقدار منحصر بفردی دارد به عنوان مثال در رابطه دانشجو شماره دانشجویی می تواند یك كلید باشد زیرا هر دانشجو شماره دانشجویی مخصوص به خود را دارد اما نام را نمی توان یك كلید در نظر گرفت . كلید می تواند تركیبی از صفات باشد به عنوان مثال در رابطه دانشجو مجموعه نام و شماره شناسنامه نیز می توانند به عنوان كلید در نظر گرفته شوند. كلید كاندید: از مجموعه كلیدهایی كه می توانیم برای یك رابطه در نظر بگیریم آنهایی كه در دو ویژگی زیر صدق كنند به عنوان كلید كاندید در رابطه مذكور مطرح می شوند .
منحصر به فرد بودن: مقدار این صفت برای هر سطر منحصر به فرد است .
خاصیت غیر قابل كاهش بودن: هیچ زیر مجموعه مناسبی از صفات تشكیل دهنده كلید. دارای خاصیت منحصر به فرد بودن نباشد .
به عنوان مثال اگر مجموعه دو صفت شماره دانشجویی و نام را به عنوان كلید در نظر بگیریم شرط اول در مورد این كلید صادق است ولی شرط دوم برقرار نیست زیرا شماره دانشجویی به عنوان زیر مجموعه ای از دو صفت شماره دانشجویی و نام دارای خاصیت منحصر به فرد بودن است. پس این مجموعه كلید كاندید نیست. اما كلید اصلی، كلید كاندیدی است كه توسط طراح بانك اطلاعاتی انتخاب و معرفی می شود یا به عبارتی طراح بانك،یكی از كلیدهای كاندید را به عنوان كلید اصلی بر میگزیند در تعیین كلید اصلی از بین كلیدهای كاندید باید دو ضابطه زیر را در نظر گرفت :
در نظر گرفتن اهمیت كلید اصلی نسبت به سایر كلیدهای كاندید كه در پاسخگویی به نیازهای متنوع كاربران از اهمیت بیشتری برخوردار است .
كوتاهتر بودن طول كلید كاندید از نظر طول رشته بایتی .
سیستم بانك اطلاعای رابطه ای
سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی رابطه ای دارای شرایط زیر است :
بانك اطلاعاتی مبتنی بر رابطه ها ( بطوریكه كاربر بانك را بصورت مجموعه ای از جداول ببینید. جداولی كه دو سطر تكراری در آن وجود ندارد . ترتیب ردیفها و ستونها در آن مهم نیست و ستونها قابل تجزیه نیستند . )
حداقل سه عمل زیر روی جداول آن قابل انجام باشدیا به عبارتی دارای عملگرهایی جهت انجام سه مورد زیر بر روی جداول باشد :
عملگری جهت انتخاب سطرهای خاصی از بانك اطلاعاتی (عملگر گزینش)
عملگری جهت انتخاب ستونهایی از بانك اطلاعاتی (عملگر گزینش)
عملگری جهت تركیب دو جدول اطلاعاتی و ایجاد جدول جدید (عملگر پیوند)

مزایای مهم سیستم های بانك اطلاعاتی
اهمیت و اعتباری كه فن آوری بانكهای اطلاعاتی در سالهای اخیر كسب كرده است به حدی است كه اینك به مثابه فن آوری برتر هم در محیط های تك كاربردی و هم در محیطهای چند كاربردی ، بطور فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد . مهمترین مزایای سیستم بانك اطلاعاتی به شرح زیر می باشد :
وحدت ذخیره سازی داده های عملیاتی .
كاهش افزونگی: در صورت عدم استفاده از سیستمهای بدون پایگاه داده، به دلیل آنكه هر برنامه كاربردی دارای فایلهای خاص خودش می باشد، تكرار اطلاعات در برنامه های كاربردی سبب افزونگی شده و موجب هدر رفتن فضای منبع ذخیره سازی می گردد .
پرهیز از ناسازگاری: با كنترل و كاهش افزونگی، سیستم پایگاه داده ها سازگاری و یكپارچگی داده ها را تضمین می كند .
به اشتراك گذاتشتن داده ها: در سیستم پایگاه داده ها برنامه های كاربردی موجود قادر به اشتراك گذاردن داده ها در بانك اطلاعاتی بوده و برنامه های كاربردی جدید نیز می توانند از این داده ها استفاده كنند. در واقع علیرغم دیدگاههای متفاوت كاربران، چند كاربر می توانند در یك زمان به بانك دسترسی داشته باشند .
اعمال محدودیتهای امنیتی : وجود سیستمهای امنیتی در پایگاه داده ها كه از مهمترین مشخصه های این گونه سیستمها است امكان اعمال كنترل های مختلف را برای هر نوع دسترسی (‌ بازیابی،اصلاح، حذف و غیره) بر روی بانك اطلاعاتی را فراهم می كند .
ایجاد تعادل بین درخواستهای تداخلی: در سیستمهای بانك اطلاعاتی، ساختاری جهت دسترسی سریع به منبع ذخیره سازی وجود دارد كه بهترین و بهینه ترین امكانات را برای سیستم فراهم می آورد .

خلاصه: در این فصل شما را با مفهوم بانك اطلاعاتی ، اجزاء و عناصر مهم بانك اطلاعاتی و سیستم مدیریت بانك اطلاعاتی آشنا ساختیم همچنین سه مدل سلسله مراتبی، شبكه ای و رابطه ای برای سیستم های بانك اطلاعاتی معرفی شد كه با بیان مزایا و تعریف مدل رابطه ای اهمیت و لزوم استفاده از بانك های اطلاعاتی رابطه ای جهت طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های اطلاعاتی مشاهده گردید .

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری
 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید