آموزش زبان با داستان انگلیسی

پایان نامه استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

تعداد صفحه : 95

چکیده

سیستم­های پیشنهادگر ابزارهای نرم افزاری و تکنیک­هایی هستند که اقلام را مطابق با نیاز کاربر به او معرفی می­کنند. روش­های محتوا محور و فیلترینگ اشتراکی از راهکارهای موفق در سیستم­های پیشنهادگر می­باشند. روش محتوا محور بر اساس ویژگی­های اقلام تعریف می­شود. این روش بررسی می­کند که اقلام مورد علاقه کاربر دارای چه ویژگی­هایی بوده­اند، سپس اقلام دارای ویژگی­های مشابه را به او پیشنهاد می­کند. روش فیلترینگ اشتراکی بر اساس تعیین اقلام مشابه یا کاربران مشابه کار می­کند که به ترتیب فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر اقلام و مبتنی بر کاربران نامیده می­شود. در این پایان نامه یک روش تلفیقی از روش­های فیلترینگ اشتراکی و محتوا محور ارائه شده است. این روش می­تواند به عنوان روش فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربر در نظر گرفته شود. به این صورت که به منظور یافتن کاربرانی با سلیقه مشابه با کاربر فعال به عنوان کاربرانی با دقت پیشگویی بالا از ویژگی­های مربوط به محتوای اقلام برای افزایش تاثیر امتیاز­هایی که توسط کاربران به اقلام مشابه تخصیص داده شده است استفاده می­کند. به بیان دیگر دو کاربر مشابه هستند در صورتی که امتیاز­هایی که به اقلامی که از نظر محتوا مشابه هستند نسبت داده­اند، همسان باشند. برای این منظور در هنگام سنجیدن شباهت دو کاربر، به امتیاز نسبت داده شده به هر قلم، با توجه به میزان شباهت آن به قلم هدف، وزن تخصیص می­یابد.

 

فهرست مطالب

فصل 1 : مقدمه

1-1- پیشگفتار

1-2- موتورهای جستجوگر

1-2-1- موتورهای جستجوگر پیمایشی

1-2- 2- فهرست­های تکمیل دستی

1-2-3- موتورهای جستجوگر ترکیبی

1-2-4- ابرجستجوگرها

1-3- سیستم­های پیشنهادگر

1-3-1- سیستم پیشنهادگر بر اساس فیلترینگ اشتراکی

1-3-2- سیستم پیشنهادگر بر اساس محتوا

1-3-3- سیستم پیشنهادگر بر اساس آمار گیری

1-3-4- سیستم پیشنهادگر بر اساس سود

1-3-5- سیستم پیشنهادگر بر اساس دانش

1-3-6- سیستم پیشنهادگر ترکیبی

1-4- بررسی سایت MovieLens

1-5- اهداف پایان نامه

1-6- ساختار پایان نامه

 

فصل 2 : روش فیلترینگ اشتراکی

2-1- پیشگفتار

2-2- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا

2-3- مبانی فیلترینگ اشتراکی

2-4-  وظایف فیلترینگ اشتراکی

2-4-1- پیشنهاد

2-4-2- پیش­بینی

2-5- دسته بندی متدهای فیلترینگ اشتراکی

2-5-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه

2-5-1-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش­بینی بر اساس کاربران

2-5-1-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش­بینی بر اساس اقلام

2-5-1- 3- تفاوت فیلترینگ اشتراکی بر اساس کاربران و بر اساس اقلام

2-5-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر مدل

2-6- نحوه­ تشخیص علائق کاربران

2-6-1- تشخیص علائق به صورت صریح

2-6-2- تشخیص علائق به صورت ضمنی

2-7- محاسبه­ شباهت

2-7-1- معیار همبستگی پیرسون

2-7-2- معیار اندازه­گیری کسینوس

2-8- انتخاب همسایه

2-8-1- استفاده از حد آستانه

2-8-2- انتخاب تعداد ثابتی از همسایگان

2-9- پیش­بینی و تخمین رتبه

2-9-1- استفاده از امتیازهای خام

2-9-2- استفاده از امتیازهای نرمال شده

2-10- مشکلات فیلترینگ اشتراکی

2-10-1- پراکنده بودن داده

2-10-2- مقیاس پذیری

2-10-3- اقلام مشابه

2-10-4- گری­شیپ

2-11- بررسی چگونگی کارکرد سایت آمازون

 

فصل 3 : روش محتوا محور

3-1- پیشگفتار

3-2- روند کار روش محتوا محور

3-2-1- تحلیل­گر محتوا

3-2-2- یادگیرنده نمایه

3-2-3- جزء فیلترینگ

3-3- مزایای روش محتوا محور

3-3-1- استقلال کاربر

3-3-2- شفافیت

3-3-3- قلم جدید

3-4- معایب روش محتوا محور

3-4-1- کمبود محتوا

3-4-2- خصوصی سازی افزون

3-4-3- کاربر جدید

 

فصل 4 : روش پیشنهادی

4-1- پیشگفتار

4-2- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا

4-3- مقدمه­ای بر روش پیشنهادی

4-4- روش پیشنهادی

4-4-1- پیش­ پردازش

4-4-1-1- پیش پردازش بر روی پایگاه داده MovieLens

4-4-1-2- پیش پردازش بر روی پایگاه داده EachMovie

4-4-2- وزن­دهی به اقلام

4-4-3- انتخاب­همسایگی

4-4-4- پیش­بینی

 

فصل 5 : آزمایش­ها و نتایج

5-1- پایگاه داده­های مورد استفاده

5-2- نحوه­ اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده­ MovieLens

5-3- نحوه­ اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده ٍEachMovie

5-4- معیارهای­ارزیابی

5-4-1- میانگین خطای مطلق

5-4-2- دقت و فراخوانی

5-4-3- معیار ارزیابیF1

5-5- ارزیابی روش پیشنهادی توسط معیارهای معرفی شده

 

فصل 6 : بحث و نتیجه­گیری

6-1- بحث

6-2- نتیجه­گیری

6-4- پیشنهادات

 

مراجع

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 جدول شماره­ 1 : نمونه ­هایی از سیستم­های پیشنهادگر و اقلام پیشنهادی آنها

جدول شماره­ 2 : مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens

جدول شماره­ 3 : مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie

جدول شماره­ 4 : مقایسه­ معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده  بر 

MovieLens

جدول شماره­ 5 : مقایسه­ معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده برEachMovie 

جدول شماره­ 6 : مقایسه­ معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens

جدول شماره­ 7 : مقایسه­ معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie

جدول شماره­ 8 : مقایسه­ معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens

جدول شماره 9 : مقایسه­ معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده برEachMovie

 جدول شماره 10 : مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پیشنهادی با روش­های 19  و 20

فهرست تصاویر

شکل شماره­ 1:  نمونه­هایی از موتورهای جستجوگر

شکل شماره­ 2 : نمونه صفحه­ای از سایت Movielens

شکل شماره­ 3 : نمونه صفحه­ درخواست امتیازدهی Movielens از کاربر

شکل شماره­­ 4 : نمونه صفحه­ فیلم­های پیشنهادی از سوی Movielens  به کاربر

شکل شماره­ 5 : نمونه ماتریس امتیازدهی کاربران – اقلام

شکل شماره­ 6:  فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر اقلام

شکل شماره­ 7 : فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربران

شکل شماره­ 8 : روند تولید پیشنهاد در آمازون

شکل شماره­ 9 : نمونه صفحه­ای از سایت آمازون

شکل شماره ­10 : ارائه­ پیشنهاد بر اساس کارت خرید مشتری

شکل شماره­ 11 : روند کار روش محتوا محور

شکل شماره 12 :  نمونه صفحه­ای از سایت آمازون

شکل شماره 13  :استفاده از روش محتوا محور در سایت آمازون

شکل شماره­ 14 : نمایش مفاهیم دقت و فراخوانی در حوزه بازیابی اطلاعات

شکل شماره­ 15:  رابطه­ معیار فراخوانی با معیار دقت

شکل شماره­ 16:  مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده برMovieLens

شکل شماره­ 17:  مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده برEachMovie

شکل شماره­ 18:  مقایسه­ معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie

شکل شماره­ 19:  مقایسه­ معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش : هوش مصنوعی

عنوان : استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

تعداد صفحه : 95

قيمت فايل ورد پروژه : 17300 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

 

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

دانلود پایان نامه بررسی سوئیچ های اترنت


دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک


پایان نامه سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان


پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها


پایان نامه تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه


پایان نامه پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه


پایان نامه بررسی روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده


پایان نامه بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی


پایان نامه انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر


پایان نامه اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال


دانلود پایان نامه اتوماسیون سیستم های قدرت


پایان نامه بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب


پایان نامه استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه ها


پایان نامه ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل­ و نقل هوایی


پایان نامه توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های


پایان نامه امکان سنجی و ارائه طرح سامانه تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خ


پایان نامه ارایه روشی برای افزایش کارایی پردازش تصاویر بوسیله مدل نگاشت کاهش


پایان نامه مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر


پایان نامه ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی


پایان نامه ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی


پایان نامه ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم­های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل محاسبات ا


پایان نامه بهبود الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تجزیه مقدار منفرد


پایان نامه ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی


پایان نامه ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک


دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی