close
دانلود فیلم
طراحی و پیاده­ سازی رفع کننده­ ی تناقض در یک سیستم تصمیم­ همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

طراحی و پیاده­ سازی رفع کننده­ ی تناقض در یک سیستم تصمیم­ همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش :هوش مصنوعی

عنوان : طراحی و پیاده  ­سازی رفع کننده­ ی تناقض در یک سیستم تصمیم­ همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

تعداد صفحات : 111

چکیده

رفع ناسازگاری یک رویه­ ی مهم در بسیاری از سیستم­ های هوشمند از جمله سیستم­های مبتنی برقانون می­باشد. این رویه، ترتیب اجرای قوانین را در شرایطی که بیش از یک قانون برای اجرا وجود دارد، تعیین می­نماید. برای رفع ناسازگاری، روش­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش، به منظور رفع ناسازگاری در یک سیستم مبتنی بر قانون، از پیگیری نقطه نظرات مختلف در مسیرهای استنتاج مجزا، استفاده شده است. این سیستم، یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند است که در هنگام وقوع ناسازگاری، با در نظر گرفتن خطوط استنتاج جداگانه برای هر یک از قوانین ناسازگار، امکان آگاهی از تمامی انتخاب­های ممکن را برای تصمیم­گیرنده فراهم می­سازد.

به طورکلی، سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند با وارد نمودن تکنیک­های مختلف هوش مصنوعی در ساختار سیستم­های تصمیم­همیار، این سیستم­ها را به منظور حمایت بیشتر و ارتقاء تصمیم­گیری، بهبود بخشیده­اند.

سیستم تصمیم­همیار هوشمندی که در این پژوهش ارائه شده، به منظور یاری­رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ پیاده­سازی شده است. ایجاد برنامه­های کامپیوتری در رابطه با بازی­های استراتژیک بلادرنگ، یک زمینه­ی جدید در حیطه­ی بازی در هوش مصنوعی به حساب می­آید. این برنامه­ها محدود به ایجاد حریفان هوشمند به منظور سرگرم نمودن بازیکن­های انسانی نمی­باشد و امرزوه شبیه­سازهایی با کارایی بالا جهت تمرین افراد نظامی، از خواسته­های مطرح بوده و تحقیقات هوش مصنوعی در زمینه­ی این نوع از بازی­ها، علاوه بر تولیدکنندگان تجاری بازی­ها، از حمایت­های وسیع برخی از موسسات دفاعی نیز برخوردار می­باشد.

نتایج بدست آمده از ارزیابی سیستم ارائه شده در این پژوهش، حاکی از آن است که بازیکن به کمک این دستیار هوشمند می­تواند عملکرد بهتری نسبت به سایر بازیکنان داشته باشد.

فهرست مطالب

 

فصل اول. مقدمه

1-1- مقدمه

1-2- رفع ناسازگاری

1-3- سیستم ­های تصمیم ­همیار و سیستم ­های تصمیم ­همیار هوشمند

1-4- هدف از این پایان­ نامه

1-5- نگاه کلی به فصول پایان­ نامه

فصل دوم. روش­های رفع ناسازگاری

2-1- مقدمه

2-2- برخی استراتژی­ های ساده برای رفع ناسازگاری

2-3- رفع ناسازگاری با استفاده از یک مقدار سودمندی

2-4- رفع ناسازگاری با استفاده از هزینه های تخمین زده شده­ ی تصادفی

2-4-1- تخمین امید ریاضی هزینه 

2-4-2- برآورد بازگشتی  

2-4-3- رفع ناسازگاری  

2-5- رفع ناسازگاری با استفاده از برنامه­ نویسی خطی

2-6- رفع ناسازگاری با استفاده از تئوری بازی

2-7- رفع ناسازگاری با استفاده از مدل گراف

2-8- رفع ناسازگاری با استفاده از روند سلسله مراتبی تحلیلی و بهبود آن

فصل سوم. سیستم­ های تصمیم همیار هوشمند

3-1- مقدمه

3-2- ویژگی­های سیستم­ های تصمیم­ همیار هوشمند

3-3- معرفی چند سیستم تصمیم­ همیار هوشمند با ساختارهای متفاوت

3-3-1- استفاده از الگوریتم­های تکاملی در ساختار IDSS 

3-3-2- استفاده از عامل هوشمند در ساختار IDSS 

3-3-3- استفاده از روش­ه ای داده­ کاوی و شبکه ­های عصبی مصنوعی در ساختار IDSS 

3-3-4- استفاده از یک روش تصمیم ­گیری مبتنی بر منطق فازی در ساختار IDSS 

3-3-5- استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد در ساختار IDSS 

3-3-6- استفاده از مولفه­ های مبتنی بر قانون در ساختار IDSS 

 فصل چهارم. بازی­های کامپیوتری استراتژیک بلادرنگ و سیستم ­های هوشمند مرتبط با آنها

4-1- مقدمه

4-2- ویژگی­های بازی­های استراتژیک بلادرنگ

4-3- مروری بر سیستم­ های هوشمند مرتبط با بازی­های استراتژیک بلادرنگ

فصل پنجم. سیستم پیشنهادی

5-1- مقدمه

5-2- معرفی سیستم پیشنهادی

5-3- مولفه­ های اصلی سیستم پیشنهادی

5-4- روش رفع ناسازگاری بکار برده شده در سیستم پیشنهادی

فصل ششم. ارزیابی و نتایج

فصل هفتم. نتیجه­ گیری و کارهای آینده

فهرست منابع

         

فهرست جداول

جدول 6-1. مقادیر نهایی امتیازات بازیکنان 

جدول 6-2. مقادیر نهایی منابع بازیکنان 

جدول 6-3. مقادیر نهایی ویژگی­های اقتصادی بازیکنان 

جدول 6-4. مقادیر نهایی ویژگی­های نظامی بازیکنان 

جدول 6-5. مقادیر نهایی تجربه­های بازیکنان 

جدول 6-6. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه­ ی دو بازیکن     

جدول 6-7. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه ­ی دو بازیکن            

 

فهرست شکل ها

 شکل2-1. یک کامپیوتر که یک الگوریتم را در یک حلقه اجرا می­کند
شکل2-2. احتمال شکست، احتمال موفقیت و احتمال اولین موفقیت
شکل2-3. یک ساختار سلسله مراتبی 
شکل2-4. یک ماتریس مقایسه­ایی دو به­ دو

شکل2-5. (الف)روند سلسله مراتبی تحلیلی استاندارد

شکل2-5. (ب) نسخه­ی تغییر داده شده­ی روند سلسله مراتبی تحلیلی
شکل2-6. ساختار نسخه­ی تغییر داده شده ­ی روند سلسله مراتبی تحلیلی
شکل 3-1. یک ساختار تئوری برای یک سیستم تصمیم­ همیار هوشمند
شکل 3-2. مولفه­های کلی یک سیستم تصمیم­ همیار هوشمند

شکل 3-3. ساختاری برای یک سیستم تصمیم ­همیار هوشمند 
شکل 3-4. روند ساخت مدل­های توصیفی و پیشگویی

شکل 3-5. مولفه­ های اصلی مدل DM-NN و چگونگی ارتباط آنها

شکل 3-6. رویه­ ی اخذ دانش با استفاده از داده­کاوی

شکل 3-7. ساختار داخلی مولفه­ های سیستم مشورتی هوشمند

شکل 3-8. چرخه­ ی حمایت از تصمیم در مدل DM-NN

شکل 3-9. یک ساختار برای سیستم تصمیم­ همیار هوشمند

شکل 3-10. تابع عضویت غیرنزولی فازی متناظر با “ ”

شکل 3-11. تابع عضویت غیرصعود فازی متناظر با “ ”

شکل 3-12. چگونگی ارتباط ماژول­ها در ساختار پیشنهادی

شکل 3-13. ساختار یک سیستم مبتنی بر قانون

شکل 4-1. سناریوی یک بازی RTS

شکل 4-2. روند تکاملی اعمال شده در بازی RTS در مرجع

شکل 5-1. ساختار کلی سیستم پیشنهادی

شکل 5-2. بخشی از مدل کلاس سیستم پیشنهادی

شکل 5-3. درخت استنتاجی که از بسط تمامی راه­ حل­های ممکن، بدست آمده است

شکل 5-4. درخت استنتاج سیستم، پس از اخذ تصمیم توسط تصمیم ­گیرنده

شکل 6-1. تصاویری از اجرای نرم ­افزار

شکل 6-2. نمودار پیشرفت بازیکنان در تمامی واحدها در طول بازی

شکل 6-3. نمودار امتیاز بازیکنان در طول بازی

شکل 6-4. نمودار تجربه­ ی بازیکنان در طول بازی

شکل 6-5. نمودار امتیاز اقتصادی بازیکنان در طول بازی

شکل 6-6. نمودار امتیاز نظامی بازیکنان در طول بازی

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش :هوش مصنوعی

عنوان : طراحی و پیاده  ­سازی رفع کننده­ ی تناقض در یک سیستم تصمیم­ همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

تعداد صفحات : 111

 

قيمت فايل ورد پروژه : 14000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

 

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه


دانلود پایان نامه بررسی روشهای خوشه بندی توزیعی


پایان نامه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان


پایان نامه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای


پایان نامه بررسی و تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های داده ­کاوی


ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی


پایان نامه کارت هوشمند


پایان نامه تقسیم بندی صفحات وب


پایان نامه الگوریتم های مسیر یابی


پایان نامه تکنولوژی wi fi


پایان نامه ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basic


پایان نامه سيستم هاي كنترل بينایی


پایان نامه چکیده ای درباره ERP


پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران


پایان نامه فروشگاه الكترونيكي


پایان نامه تصویر دیجیتال


پایان نامه ASP.NET SQL


پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد


پایان نامه امنيت شبكه و رمزگذاري


پایان نامه Data Mining


پایان نامه ITO


پایان نامه شبكه هاي بي سيم


پایان نامه امنیت در وب


دانلود پایان نامه امنیت پایگاه های داده در مقابل حملات داخلی و خارجی


پایان نامه ویروس های کامپیوتری


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید