آموزش زبان با داستان انگلیسی

پروژه تاثیر تیتانیم وکربن بر ساختار وخواص کامپوزیت

عنوان کامل: بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC
دسته: متالوژی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 95
بخشی از مقدمه:
هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك( Fe/TiC ) است.
نتايج حاصله نشان داده است كه با كنترل تركيب شيميايي، نوع عمليات حرارتي، اصلبح روش ساخت و سرعت انجمادي قطعه مي توان ريز ساختار زمينه، نحوه توزيع ذرات سراميكي (TiC) و ميانگين اندازه ذرات ( TiC) و تعداد آنها در واحد سطح و شكل آنها و كسر حجمي آن و در نهايت چگالي كامپوزيت كه منجر به خواص سايشي و مكانيكي متفاوت مي گردد را كنترل نمود. 
افزايش مقدار كربن و تيتانيم باعث افزايش مقدار كاربيد تيتانيم، سختي، مقاومت به سايش و اندازه ذرات كاربيدي مي شود در حالي كه چگالي كامپوزيت كاهش مي يابد.

 

فصل اول :  مقدمه

مقدمه                                                                                                       

 

فصل دوم : مروري بر منابع

1-2- عوامل مؤثر بر خواص كامپوزيتها                                                                           

2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها                                                                                          

3-2- تريبولوژي و تريبوسيستم                                                                                      

1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن                                                                        

2-3-2- انواع مكانيزم هاي سايش                                                                                                      

         1-2-3-2- سايش چسبان                                                                                                        

         2-2-3-2- سايش خراشان                                                                                                       

         3-2-3-2- سايش خستگي                                                                                                       

4-2-3-2- سايش ورقه اي                                                                                                               

     5 -2-3-2- سايش اكسايش                                                                                          

    3-3-2- پارامتر سايش                                                                                                    

4-3-2- رابطه بين مقاومت به سايش و سختي                                                                                      

                5 -3-2- منحني سايش                                                                                            

4-2- كامپوزيت فروتيك                                                                                              

              1-4-2- انواع كامپوزيت هاي فروتيك                                                                                   

       1-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با كوئينچ سخت مي شوند                                                                  

     

 

 2-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با پير سختي سخت مي شوند                                                                     

     2-4-2- روشهاي ساخت فروتيك                                                                                                   

 1-2-4-2- ساخت کامپوزيت به صورت غير همزمان                                                                              

                   الف) پراكنده كردن ذرات فاز دوم                                                                                    

                   ب) روش پاششي                                                                                                        

                   ج) تزريق مذاب فلزي                                                                                                   

2-2-4-2- ساخت فروتيک به صورت همزمان (  insitu)                                                                       

                    الف) سنتز خود احتراقي (SHS)                                                                                   

                     ب)       XD                                                                                                            

                     ج) دمش گاز واكنش دهنده                                                                                          

                     د) اكسايش مستقيم فلز( DIMOX)                                                                             

                     ه) primex                                                                                                            

                    و) واكنش حين تزريق                                                                                                 

                    ز) واكنش شيميايي در داخل مذاب                                                                                  

                   ح) روش آلياژسازي مكانيكي                                                                                         

                   ط) متالورژي پودر                                                                                                      

                   ي) احياي كربوترمال                                                                                                    

                  ک) احياي ترميت                                                                                                         

                   ل) روش سطحي                                                                                                     

     3-4-2- خواص كامپوزيت هاي فروتيك                                                                                          

 1-3-4-2- سختي                                                                                                                          

 2-3-4-2- استحكام                                                                                                                        

 3-3-4-2- مدول الاستيكي                                                                                                               

4-3-4-2- مقاومت به سايش                                                                                                            

          پارامترهاي موثر روي سايش                                                                                         

      

 

                الف) كسر حجمي كاربيد تيتانيم                                                                                          

                ب) اندازه ذرات و شكل آنها                                                                                       

                ج) نوع زمينه                                                                                                         

                د) كاربيد هاي ريخته گري                                                                                                

               

                    ه) عمليات حرارتي و سرعت سرد كردن زمينه                                                                  

                     و) نيرو در دستگاه pin on Disk                                                                               

                     ز) عيوب در قطعات                                                                                                   

                      ح) اثر ذوب مجدد                                                                                                     

                5-3-4-2- ماشين كاري                                                                                                   

         6-3-4-2- عمليات حرارتي                                                                                                      

          7-3-4-2- جذب ارتعاش                                                                                                        

          8-3-4-2- دانسيته                                                                                                               

          9-3-4-2- فرسايش                                                                                                              

فصل سوم : مطالعه موردي

     1 -3- روش تحقيق                                                                                               
  1-1-3 - مواد اوليه                                                                                                                     
 2-1-3- عمليات ذوب و ريخته‌گري                                                                                               
3-1-3- آماده سازي نمونه‌ها                                                                                                            
4-1-3- آناليز نمونه‌ها                                                                                                                    
5-1-3- متالوگرافي                                                                                                                       
6-1-3- آزمايش سختي                                                                                                                  
7-1-3- تست سايش                                                                                                                     

   2-3-بيان نتايج

1-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف كربن با تيتانيم ثابت                                                   

2-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف تيتانيم با كربن ثابت                                                   
3-2-3- تاثير درصد كربن بر خواص نمونه‌ها                                                                             
4-2-3- تاثير درصد تيتانيم بر خواص نمونه‌ها                                                                            
 5-2-3- نتايج پراش اشعه ايكس                                                                                
6-2-3- تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها                                                                  
7-2-3- تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها                                                                 
 
 
 
         3-3- بحث نتايج
      1-3-3- بررسي تشكيل فاز كاربيد تيتانيم                                                     
      2-3-3- مطالعه مسير انجماد در كامپوزيت Fe-TiC                                           
      3-3-3-  تأثير درصد كربن بر ريزساختار كامپوزيت فروتيك                                  
       4-3-3-  تأثير درصد تيتانيم بر ريزساختار نمونه‌ها                                          
        5-3-3- تأثير درصد كربن بر چگالي كامپوزيت Fe-TiC                                    
        6-3-3- تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت Fe-TiC                                    
        7-3-3- تأثير مقدار كربن بر خواص سايشي كامپوزيت Fe-TiC                        
        8 -3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي نمونه‌ها                                             
        9-3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت Fe-TiC                                 
       10-3- 3-تاثير مقدار تيتانيم بر خواص سايشي كامپوزيت                                
       11-3-3- بررسي سطوح سايش                                                                

 

   فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادها

1-4 نتيجه گيري                                                                                                   

       2-4پيشنهادها                                                                                                                           

 

منابع و مراجع          

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه


                                                                                        

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش


پایان نامه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای


پایان نامه طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز


پایان نامه تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان ­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG


پایان نامه حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین


ارائه نحوه بکارگیری تجهیزات ITS برای بهینه سازی منابع و امکانات در مدیریت بار و حمل ونقل جاده ای


پایان نامه ارائه راهکاری برای چالش های موجود در سیستم عامل های ابری


پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان


ارائه مدلی امن برای سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­ و­کار در محیط­ های سرویس­ گرا


ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا


ارائه یک روش جدید برای مکان­یابی و همزمان­سازی توامان در شبکه­ های حسگر بی­سیم زیر آب


پایان نامه کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک


پایان نامه ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرو


پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد


پایان نامه طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار


دانلود پایان نامه بررسی سوئیچ های اترنت


دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک


پایان نامه سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان


پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها


پایان نامه تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه


پایان نامه پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه


پایان نامه بررسی روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده


پایان نامه بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی


پایان نامه انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر


پایان نامه اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی