close
ویزای ایران
بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

عنوان پروژه : بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

تعداد صفحات : ۱۰۹

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر به بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند و همچنین آنتن های هوشمنددر شبکه های بی سیم میپردازد.از انواع آنتن ها میتوان به آنتن هرتز ،آنتن ماکروویو ، آنتن حلزونی ، آنتن های آرایه ای مانند آرایه فازی و خطی و … اشاره نمود.این پروژه از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه آنتن های رادار و نیز اهمیت آنتن های رادار می پردازد.در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها ، انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند. جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها بحث شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۶ – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم و در فصل پنجم نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در این فصل مورد بحث قرار می گیرند .فصل ششم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .

 

نحوه عملکرد رادارها :
همان طور که امواج دریا و امواج صوتی پس از رسیدن به مانعی منعکس می شوند، امواج الکترومغناطیسی هم وقتی به جسم یا مانعی برخورد میکنند ، بر می گردند و ما را از وجود آن جسم آگاه می سازند. به کمک امواج الکترومغناطیسی نه تنها از وجود اجسام در فاصله دور باخبر می شویم، بلکه به طور دقیق تعیین می کنیم که آیا ساکن هستند یا از ما دور و یا به ما نزدیک می شوند؟ حتی سرعت جسم نیز بخه وبی قابل محاسبه است. امواج منتشر شده از رادار، پس از برخورد به یک جسم دور، بازتاب یافته و به طرف نقطه حرکت بر می گردند. امواج برگشتی توسط دستگاه های خاص در مبدا تقویت می شوند و و بعد از تقویت در یک نشانگر یا همان اسکوپ رادار نشان داده می‌شوند. از روی مدت رفت و برگشت این امواج، فاصله بین جسم و رادار اندازه گیری می شود.در شکل زیر عملکرد و نحوه کار رادار دیده می شود که با ارسال امواج الکترومغناطیسی و برخورد به شی مورد نظر در صفحه اسکوپ رادار مکان و فاصله و یا حتی ارتفاع و سرعت آن شی مشخص میگردد.
کاربردهای رادار
 
با شروع استفاده نظامی از رادار، انگلستان پایگاه های وسیعی را با رادار مجهز کرد و به این ترتیب فعالیت هواپیماهای آلمانی را با دشواری روبرو ساخت به عقیده بسیاری از کارشناسان همین زنجیره راداری بود که آلمان را علی رغم حمله های گسترده هوایی به شهرهایی نظیر لندن، ناکام گذاشت. هم چنین بسیاری از زیر دریاییهایی آلمانی که تعداد زیادی از کشتیهای حمل و نقل و ناوهای جنگی متفقین را به قعر دریا می فرستادند، با کمک رادارها شناسایی و نابود شدند. رادارها حتی در توپخانه ها، موشک اندازها و جنگهای زیر دریاییها نیز وارد عمل شدند و توجه قدرتهای بزرگ تسلیحاتی را، حتی پس از شکست هیتلر و پایان جنگ جهانی به خودشان جلب کردند.
در ادامه فهرست مطالب پروژه انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند را مشاهده می فرمایید :

 

پیشگفتار

فصل ۱-    طرح تحقیق

۱-۱-    تاریخچه مختصری درباره ی  آنتن های رادار

۱-۲-    اهمیت انجام تحقیق

۱-۳-    اهداف کلی تحقیق

۱-۴-    هدف های ویژه  تحقیق

۱-۵-    روش انجام تحقیق :

فصل ۲-    مبانی آنتن انواع و پارامتر های آن

۲-۱-    تاریخچه

۲-۲-    انواع آنتن ها از نظر کاربرد

۲-۲-۱-     آنتن هرتز

۲-۲-۲-     آنتن مارکنی

۲-۲-۳-     آنتن شلاقی

۲-۲-۴-     آنتن لوزی ( روبیک)

۲-۲-۵-     آنتن V معکوس

۲-۲-۶-     آنتن ماکروویو

۲-۲-۷-     آنتن آستینی

۲-۲-۸-     آنتن حلزونی

۲-۲-۹-     آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA

۲-۳-    پارامترهای آنتن

۲-۴-    نمودار پرتو افکنی آنتن ها

۲-۴-۱-     دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی

۲-۴-۲-     نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی

۲-۴-۳-     نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین

۲-۴-۴-     نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده

۲-۴-۵-     جهت دهندگی آنتن ها

۲-۴-۶-     پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان

۲-۴-۷-     شعاع های فرعی آنتن ها

۲-۴-۸-     مقاومت پرتو افکنی  آنتن

۲-۴-۹-     امپدانس ورودی آنتن

۲-۴-۱۰-   سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها:

۲-۴-۱۱-   طول موثر آنتن:

۲-۴-۱۲-   پهنای نوار فرکانس آنتن ها

۲-۵-    پلاریزاسیون آنتن ها

۲-۵-۱-     پلاریزاسیون خطی

۲-۵-۲-     پلاریزاسیون دایره ای

۲-۵-۳-     پلاریزاسیون بیضوی:

۲-۶-    ساختمان مکانیکی آنتن ها

۲-۶-۱-     اندازه آنتن

۲-۶-۲-     نصب آنتن ها

۲-۷-    خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها

۲-۸-    رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها

۲-۹-    محافظت آنتن در برابر عوامل جوی

فصل ۳-   شبکه های کامپیوتری ، شبکه های بی سیم

۳-۱-    سخت افزار شبکه

۳-۱-۱-     شبکه های ﭘخشی(broadcast network)

۳-۱-۲-     شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)

۳-۱-۳-       شبکه های شخصی (personal area network)

۳-۱-۴-       شبکه های محلی (local area network)

۳-۱-۵-       شبکه شهری(Mtropolitan  Area Network)

۳-۱-۶-     شبکه گسترده (Wide Area Network)

۳-۱-۷-       شبکه بی سیم (wireless network)

۳-۱-۸-     شبکه شبکه ها (internetwork)

۳-۲-     نرم افزار شبکه

۳-۲-۱-     لایه فیزیکی (Physical layer):

۳-۲-۲-     زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال  MAC(Medium Access control)

۳-۲-۳-     لایه شبکه

۳-۲-۴-       لایه انتقال(Transport layer)

۳-۲-۵-     لایه کاربرد (Application layer)

۳-۳-     شبکه های محلی بی سیم (۸۰۲٫۱۱)

۳-۳-۱-       ﭘشته ﭘروتکل ۸۰۲٫۱۱

۳-۳-۲-     لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۱

۳-۴-     شبکه های بی سیم باند گسترده

۳-۴-۱-       لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۶

فصل ۴-    آنتن های هوشمند

۴-۱-     آنتن های هوشمنددر شبکه های بی سیم

۴-۲-    جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند.

۴-۳-    مدلهای کانال

۴-۳-۱-     مدل لی Lee s Model

۴-۳-۲-     A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

۴-۳-۳-     مدل ماکروسل (Macro cell Model):

۴-۳-۴-     مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)

۴-۳-۵-       Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

۴-۳-۶-     مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)

۴-۳-۷-     مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

۴-۳-۸-     مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))

۴-۳-۹-     مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)

۴-۴-    آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف

۴-۵-    انواع آنتن های هوشمند

۴-۶-    ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده

۴-۷-    راهبردهای شکل دهی بیم ثابت

۴-۸-    پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم

۴-۸-۱-     الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال

۴-۸-۲-     ترکیب های آرایه ای تنظیمی

۴-۸-۳-     ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده

۴-۹-    مثال ۱-۴:

۴-۱۰-  نکات نتیجه گیری شده

فصل ۵-    آنتن های آرایه فازی

۵-۱-    تاریخچه

۵-۲-    انواع آرایه ها

۵-۲-۱-     آرایه های خطی (Linear Array)

شکل ۴٫۲۳:آرایه خطی.

۵-۲-۲-     آرایه های مسطح (Planar Array)

شکل۴٫۲۴: آرایه فازی از نوع مسطح.

شکل ۴٫۲۵:آرایه مسطح مستطیلی.

۵-۳-    ویژگی های آرایه فازی

۵-۳-۱-     تکنولوژی شیفت دهنده فاز

۵-۳-۲-     تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

شکل ۴٫۲۷:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

فصل ۶-    نتیجه و ﭘیشنهاد

مراجع

 

عنوان پروژه : بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

تعداد صفحات : ۱۰۹

قيمت فايل ورد پروژه : 10000تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

نحوه شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها


ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری


دانلود پایان نامه بررسی سوئیچ های اترنت


بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای


توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله


بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP


بررسی تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک با قاب های فولادی سرد نورد شدهLSF


بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای


بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده


بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی


بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن


شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نام


بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و


پایان نامه پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان


پایان نامه مقاوم سازی اعضای آسیب ­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده


ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولی


افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها


پایان نامه طراحی بهینه لرزه­ای قاب­های فولادی


پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار


پایان نامه تحلیل ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود


پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده


پایان نامه تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی


پایان نامه تشخیص آسیب در پل های فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی


تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره ­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­ فضای ایزوتروپ ج


تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید