close
دانلود فیلم
بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

عنوان پروژه : بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

تعداد صفحات : ۱۰۹

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر به بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند و همچنین آنتن های هوشمنددر شبکه های بی سیم میپردازد.از انواع آنتن ها میتوان به آنتن هرتز ،آنتن ماکروویو ، آنتن حلزونی ، آنتن های آرایه ای مانند آرایه فازی و خطی و … اشاره نمود.این پروژه از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه آنتن های رادار و نیز اهمیت آنتن های رادار می پردازد.در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها ، انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند. جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها بحث شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۶ – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم و در فصل پنجم نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در این فصل مورد بحث قرار می گیرند .فصل ششم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .

 

نحوه عملکرد رادارها :
همان طور که امواج دریا و امواج صوتی پس از رسیدن به مانعی منعکس می شوند، امواج الکترومغناطیسی هم وقتی به جسم یا مانعی برخورد میکنند ، بر می گردند و ما را از وجود آن جسم آگاه می سازند. به کمک امواج الکترومغناطیسی نه تنها از وجود اجسام در فاصله دور باخبر می شویم، بلکه به طور دقیق تعیین می کنیم که آیا ساکن هستند یا از ما دور و یا به ما نزدیک می شوند؟ حتی سرعت جسم نیز بخه وبی قابل محاسبه است. امواج منتشر شده از رادار، پس از برخورد به یک جسم دور، بازتاب یافته و به طرف نقطه حرکت بر می گردند. امواج برگشتی توسط دستگاه های خاص در مبدا تقویت می شوند و و بعد از تقویت در یک نشانگر یا همان اسکوپ رادار نشان داده می‌شوند. از روی مدت رفت و برگشت این امواج، فاصله بین جسم و رادار اندازه گیری می شود.در شکل زیر عملکرد و نحوه کار رادار دیده می شود که با ارسال امواج الکترومغناطیسی و برخورد به شی مورد نظر در صفحه اسکوپ رادار مکان و فاصله و یا حتی ارتفاع و سرعت آن شی مشخص میگردد.
کاربردهای رادار
 
با شروع استفاده نظامی از رادار، انگلستان پایگاه های وسیعی را با رادار مجهز کرد و به این ترتیب فعالیت هواپیماهای آلمانی را با دشواری روبرو ساخت به عقیده بسیاری از کارشناسان همین زنجیره راداری بود که آلمان را علی رغم حمله های گسترده هوایی به شهرهایی نظیر لندن، ناکام گذاشت. هم چنین بسیاری از زیر دریاییهایی آلمانی که تعداد زیادی از کشتیهای حمل و نقل و ناوهای جنگی متفقین را به قعر دریا می فرستادند، با کمک رادارها شناسایی و نابود شدند. رادارها حتی در توپخانه ها، موشک اندازها و جنگهای زیر دریاییها نیز وارد عمل شدند و توجه قدرتهای بزرگ تسلیحاتی را، حتی پس از شکست هیتلر و پایان جنگ جهانی به خودشان جلب کردند.
در ادامه فهرست مطالب پروژه انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند را مشاهده می فرمایید :

 

پیشگفتار

فصل ۱-    طرح تحقیق

۱-۱-    تاریخچه مختصری درباره ی  آنتن های رادار

۱-۲-    اهمیت انجام تحقیق

۱-۳-    اهداف کلی تحقیق

۱-۴-    هدف های ویژه  تحقیق

۱-۵-    روش انجام تحقیق :

فصل ۲-    مبانی آنتن انواع و پارامتر های آن

۲-۱-    تاریخچه

۲-۲-    انواع آنتن ها از نظر کاربرد

۲-۲-۱-     آنتن هرتز

۲-۲-۲-     آنتن مارکنی

۲-۲-۳-     آنتن شلاقی

۲-۲-۴-     آنتن لوزی ( روبیک)

۲-۲-۵-     آنتن V معکوس

۲-۲-۶-     آنتن ماکروویو

۲-۲-۷-     آنتن آستینی

۲-۲-۸-     آنتن حلزونی

۲-۲-۹-     آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA

۲-۳-    پارامترهای آنتن

۲-۴-    نمودار پرتو افکنی آنتن ها

۲-۴-۱-     دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی

۲-۴-۲-     نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی

۲-۴-۳-     نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین

۲-۴-۴-     نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده

۲-۴-۵-     جهت دهندگی آنتن ها

۲-۴-۶-     پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان

۲-۴-۷-     شعاع های فرعی آنتن ها

۲-۴-۸-     مقاومت پرتو افکنی  آنتن

۲-۴-۹-     امپدانس ورودی آنتن

۲-۴-۱۰-   سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها:

۲-۴-۱۱-   طول موثر آنتن:

۲-۴-۱۲-   پهنای نوار فرکانس آنتن ها

۲-۵-    پلاریزاسیون آنتن ها

۲-۵-۱-     پلاریزاسیون خطی

۲-۵-۲-     پلاریزاسیون دایره ای

۲-۵-۳-     پلاریزاسیون بیضوی:

۲-۶-    ساختمان مکانیکی آنتن ها

۲-۶-۱-     اندازه آنتن

۲-۶-۲-     نصب آنتن ها

۲-۷-    خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها

۲-۸-    رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها

۲-۹-    محافظت آنتن در برابر عوامل جوی

فصل ۳-   شبکه های کامپیوتری ، شبکه های بی سیم

۳-۱-    سخت افزار شبکه

۳-۱-۱-     شبکه های ﭘخشی(broadcast network)

۳-۱-۲-     شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)

۳-۱-۳-       شبکه های شخصی (personal area network)

۳-۱-۴-       شبکه های محلی (local area network)

۳-۱-۵-       شبکه شهری(Mtropolitan  Area Network)

۳-۱-۶-     شبکه گسترده (Wide Area Network)

۳-۱-۷-       شبکه بی سیم (wireless network)

۳-۱-۸-     شبکه شبکه ها (internetwork)

۳-۲-     نرم افزار شبکه

۳-۲-۱-     لایه فیزیکی (Physical layer):

۳-۲-۲-     زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال  MAC(Medium Access control)

۳-۲-۳-     لایه شبکه

۳-۲-۴-       لایه انتقال(Transport layer)

۳-۲-۵-     لایه کاربرد (Application layer)

۳-۳-     شبکه های محلی بی سیم (۸۰۲٫۱۱)

۳-۳-۱-       ﭘشته ﭘروتکل ۸۰۲٫۱۱

۳-۳-۲-     لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۱

۳-۴-     شبکه های بی سیم باند گسترده

۳-۴-۱-       لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۶

فصل ۴-    آنتن های هوشمند

۴-۱-     آنتن های هوشمنددر شبکه های بی سیم

۴-۲-    جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند.

۴-۳-    مدلهای کانال

۴-۳-۱-     مدل لی Lee s Model

۴-۳-۲-     A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

۴-۳-۳-     مدل ماکروسل (Macro cell Model):

۴-۳-۴-     مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)

۴-۳-۵-       Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

۴-۳-۶-     مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)

۴-۳-۷-     مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

۴-۳-۸-     مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))

۴-۳-۹-     مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)

۴-۴-    آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف

۴-۵-    انواع آنتن های هوشمند

۴-۶-    ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده

۴-۷-    راهبردهای شکل دهی بیم ثابت

۴-۸-    پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم

۴-۸-۱-     الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال

۴-۸-۲-     ترکیب های آرایه ای تنظیمی

۴-۸-۳-     ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده

۴-۹-    مثال ۱-۴:

۴-۱۰-  نکات نتیجه گیری شده

فصل ۵-    آنتن های آرایه فازی

۵-۱-    تاریخچه

۵-۲-    انواع آرایه ها

۵-۲-۱-     آرایه های خطی (Linear Array)

شکل ۴٫۲۳:آرایه خطی.

۵-۲-۲-     آرایه های مسطح (Planar Array)

شکل۴٫۲۴: آرایه فازی از نوع مسطح.

شکل ۴٫۲۵:آرایه مسطح مستطیلی.

۵-۳-    ویژگی های آرایه فازی

۵-۳-۱-     تکنولوژی شیفت دهنده فاز

۵-۳-۲-     تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

شکل ۴٫۲۷:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

فصل ۶-    نتیجه و ﭘیشنهاد

مراجع

 

عنوان پروژه : بررسی انواع آنتن های رادار و آنتن های هوشمند

تعداد صفحات : ۱۰۹

قيمت فايل ورد پروژه : 10000تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

مبدل های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن word


طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET


مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی word


ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها word


پایان نامه تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی


دانلود مقاله تعقیب حداکثر توان (mppt) در توربین بادی pmsg


مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)


مقاله چندین توپولوژی توربین بادیword


طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE


پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی


پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس


پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده


تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی به روش اویلری- لاگرانژی کوپل شده


پایان نامه مطالعه ی تاثیرتشعشع حرارتی بر روی رفتار مکانیکی میکروتیرهای FGM


پایان نامه تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک


پایان نامه تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران


پایان نامه تخمين قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی


پایان نامه طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی


پایان نامه تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی


پایان نامه روش‌های آماري در المان محدود و كاربرد آن در انتقال حرارت


پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی


پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD


شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی


پایان نامه طراحي و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسي اثرات فرآيند بر روي ورق هاي فولاد کم کربن


پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید