close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه عملکرد موتور هواپیما

 دانلود پایان نامه عملکرد موتور هواپیما

مشخصات مقاله:
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
دسته: تحقیقات مکانیکی
عنوان کامل: بررسی عملکرد بررسی و تشریح عملکرد سیستم های موتور هواپیما و سیستم های بال و بدنه 
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۳۰
.

چکیده ای از مقدمه آغازین ”  پایان نامه عملکرد موتور هواپیما ” بدین شرح است:

از هنگام اختراع هواپیما توسط برادران رایت در سال ۱۹۰۳ تا اواخر جنگ دوم جهانی موتورهای پیستونی همراه با ملخ هواپیماها بودند . در اینجا لازم به تذکر است که هواپیـما برای حـرکت نیـاز به Thrust دارد . در حالیکه موتور پیستونی Power تولید می‌کند و این ملخ است که Power را به Thrust تبدیل می نماید . طبق اصل سوم نیوتن هر عملی را عکس‌العملی است مساوی و در جهت مخالف و ملخ با چرخش خود جرم معین از هوا را شتاب مشخص می‌بخشد . پس طبق فرمول F = mc نیرویی بر هوا به سمت عقب وارد کرده است و عکس‌العمل این نیرو به سمت جلو نیروی Thrust را فراهم می‌آورد . منتهی محدودیت ملخ در این است که نمی تواند به هوا شتاب زیادی بخشد . بنابراین بیشتر به جرم هوا متکی است . معنی این نکات این است که اولاً سرعت هواپیمای ملخ دار کم بوده ، ثانیاً سقف پرواز آن محدود است .
همان طور که در آئرو‌ دینامیک خواندیم در ارتفاعات زیاد چون دانسیته هوا کم است drag نیز کم بوده ، به Thrust کمتری نیاز است که معنی آن معرف کمتر سوخت است ولی همانطور که گفتیم ملخ به علت کمی دانسیته در این ارتفاعات کارایی ندارد . مجموعه ی این مسائل باعث گشت تا دانشمندان هواپیمایی به فکر یافتن جانشینی مناسب برای موتورهای پیستونی بیفتند که نهایتاً به شکل موتور جت ظاهر گردید .
موتور جت نیز همچون ملخ بر اساس اصل سوم نیوتن کار می کند با این تفاوت که mass کمی از هوا را شتاب زیادی می بخشد . پس هم می تواند به سرعت های زیادی دست یابد و هم چون کمتر به Density متکی است در ارتفاعات زیاد به خوبی قادر به فعالیت است .
واژه ی جت (Jet ) در اصل به معنای یک لوله یا برای حساب شده است و موتور جت نیز که به طور کلی از یک سری مجراهای دقیقاً حساب شده تشکیل یافته به این نام نامیده می شود و جالب است در همین ابتدا ذکر شود که بعضی موتورهای جت وجود دارند که فاقـد قطعات گـردنـده می باشند همچون موتورهای Ramjet و Pulsejet و Rocket engine . ولی موتورهای جتی که ما در هواپیمایی سرو کار داریم دارای قطعات گردنده هم چون توربین بوده و از همین رو بطور کلی به آنها Gas Turbine Engines گفته و بر اساس همین واژه ی Turbine است که با انواع مختلف موتورهای جت توربینی هم چون Turbojet و Turboprop و Turbofan و Turboshalt مواجه می شویم که به موقع در مورد آنها به تفصیل صحبت خواهد شد .

فهرست مقاله:

فصل اول : آشنایی با قسمتهای مختلف موتور جت
۱-۱- موتور توربینی
۱-۲- کار چرخه و رانش
۱-۲-۱- عوامل موثر بر نیروی رانش
۱-۲-۲- راندمان موتور
۱-۳- انواع موتورهای جت
۱-۳-۱- Turbo Prop
۱-۳-۲- Bypass Jet
۱-۳-۳- Turbo Fan
۱-۳-۴- Turbo Shaft
۱-۳-۵- Turbojet Engines
۱-۴- مصرف سوخت ویژه ( SFC ) :Specific Fuel Consumptio
۱-۴-۱-COMPRESSOR
۱-۴-۱-۱- centrifugal flow compressor
۱-۴-۱-۲- Advantages & disadvantages
۱-۴-۲- Axial flow compressor
۱-۵- عللStall کمپرسور
۱-۶- ساختمان توربین
۱-۶-۱- Nozzle Guide Vanes ( NGVs )
۱-۶-۲- Turbine Blades
۱-۶-۳- Turbine Discs
۱-۶-۴- Turbine Shaft
۱-۷- انواع روغن جت
فصل دوم : بررسی اثرات تغییر شکل بال و بدنه بر روی معادلات حرکت هواپیما
۲-۱- اثرات انعطاف پذیری سازه بر روی دینامیک و کنترل هواپیما
۱-۲-۱- فلاتر
۱-۲-۲- اثر معکوس الران
۱-۲-۳- کاهش توان الویتور و رادر
۱-۲-۴- خستگی سازه ای
۱-۲-۵- تغییر دینامیک و کنترل پذیری هواپیما
فصل سوم : تحلیل استاتیکی اثر انعطاف پذیری بدنه بر روی پایداری طولی و سمتی
۳-تحلیل استاتیکی اثر انعطاف پذیری بدنه بر روی پایداری طولی و سمتی
۳-۱- مقدمه
۳-۲- اثرات خمش بدنه ناشی از نیروی الویتور بر روی توان الویتور و پایداری طولی هواپیما
۳-۳- اثرات خمش بدنه ناشی از نیروی دم عمودی و رادر بر روی توان دم عمودی و پایداری سمتی هواپیما

3-4- بررسی اثر انعطاف پذیری بدنه بر کاهش پایداری عرضی و طولی و نیز کاهش توان الویتور و رادر هواپیمای مسافربری ایران 140

3-4-1- بررسی کاهش پایداری طولی و توان الویتور

3-4-2- بررسی کاهش پایداری سمتی و توان رادر

فصل چهارم : معادلات حرکت شش درجه آزادی هواپیمای الاستیک

4- معادلات حرکت شش درجه آزادی هواپیمای الاستیک

4-1- مقدمه

4-2- بدست آوردن معادلات حرکت هواپیمای الاستیک

4-2-1 دینامیک جسم الاستیک نامقید

4-2-2- محورهای میانگین

4-2-3- مودهای ارتعاشی آزاد

4-2-4-  معادلات حرکت هواپیمای الاستیک

4-2-5- نیروهای تعمیم یافته

4-2-6- تعیین نیروهای آیرودینامیکی 

4-2-6-1 تعیین نیروی برا و گشتاور پیچ ناشی از ارتعاش خمشی و پیچشی بال

4-2-6-2- تعیین تغییرات نیرو و گشتاور آیرودینامیکی دم افقی با در نظر گرفتن خمش بدنه خمش بدنه

4-2-6-3- تعیین تغییرات نیرو و گشتاور آیرودینامیکی دم عمودی با در نظر گرفتن خمش بدنه

فصل پنجم :تعیین فرکانسهای طبیعی و شکل مود ها به روش شکل مودهای فرضی

5-تعیین فرکانسهای طبیعی و شکل مودها به روش شکل مودهای فرضی

 5-1- مقدمه

5-2- روش شکل مودهای فرضی

5-2-1- بدست آوردن معالات حرکت جرمهای متمرکز

5-2-2-  بدست آوردن شکل مودها و فرکانسهای طبیعی

5-2-3- حل معادله ارتعاشی سیستم با استفاده از مختصات نرمال

5-3- بدست آوردن فرکانسهای طبیعی بال و بدنه هواپیمای ایران 140

5-3-1- بدست آوردن فرکانس طبیعی بال هواپیمای ایران 140

5-3-2- بدست آوردن فرکانس طبیعی بدنه هواپیمای ایران 140

فصل ششم : شبیه سازی پرواز هواپیمای الاستیک

6- شبیه سازی پرواز هواپیمای الاستیک

6-1 مقدمه

6-2- معادلات و روابط لازم برای شبیه سازی پرواز

6-2-2- محاسبه نیروهای آیرودینامیکی

6-2-3- گسسته سازی معادلات و برنامه کامپیوتری

6-3- نتایج شبیه سازی پرواز هواپیمای الاستیک

6-3-1- پاسخ هواپیمای الاستیک به ورودی الویتور

6-3-2- پاسخ هواپیمای الاستیک به ورودی رادر

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

7- نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1- نتایج حاصل از بررسی اثر انعطاف پذیری بدنه بر روی دینامیک هواپیما

7-2- پیشنهادات

مراجع 

پيوست

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
دسته: تحقیقات مکانیکی
عنوان کامل: بررسی عملکرد بررسی و تشریح عملکرد سیستم های موتور هواپیما و سیستم های بال و بدنه 
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۳۰

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی word


پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس


پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده


تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی به روش اویلری- لاگرانژی کوپل شده


پایان نامه تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک


پایان نامه تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران


پایان نامه تخمين قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی


پایان نامه طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی


پایان نامه تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی


پایان نامه روش‌های آماري در المان محدود و كاربرد آن در انتقال حرارت


پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی


پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD


شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی


پایان نامه طراحي و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسي اثرات فرآيند بر روي ورق هاي فولاد کم کربن


پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین


پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین


پایان نامه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی


پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نان


پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز


پایان نامه مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا


مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد


بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید