close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه بررسی سوپر آلیاژها

دانلود پایان نامه بررسی سوپر آلیاژها

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی سوپر آلیاژها
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۴۵
همراه با یک فایل پاورپوینت ۳۵ صفحه ای برای ارائه در کلاس

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی سوپر آلیاژها ” بدین شرح است:

طراحان نیاز فراوانی به مواد مستحکم تر و مقاوم تر در برابر خوردگی دارند . فولادهای زنگ نزن توسعه داده شده و به کار رفته در دهه های دوم و سوم قرن بیستم میلادی ، نقطۀ شروعی برای برآورده شدن خواسته های مهندسی در دماهای بالا بودند . بعداً  معلوم شد که این مواد تحت این شرایط دارای استحکام محدودی هستند . جامعۀ متالورژی با توجه به نیازهای افزون بوجود آمده ، با ساخت جایگزین فولاد زنگ نزن که سوپرآلیاژ نامیده شد به این تقاضا پاسخ داد . البته قبل از سوپرآلیاژها مواد اصلاح شه پایه آهن به وجود آمدند ، که بعدها نام سوپر آلیاژ به خود گرفتند .
در این مقاله به مواد مختلف پیرامون سوپر آلیاژ ها از جمله موارد زیر خواهیم پرداخت.
۱- سوپر آلیاژها در دمای بالا
۲- انتخاب سوپرآلیاژها
۳- متالورژی سوپر آلیاژها
۴- ذوب و تبدیل سوپر آلیاژها
۵- ریخته گری دقیق سوپر آلیاژها
۶- آهنگری و شکل دهی سوپر آلیاژها
۷- فرآیند متالورژی پودرسوپر آلیاژها
۸- فن آوری و روش اتصال و ماشینکاری سوپر آلیاژها
۹- تمیز کاری و عملیات نهایی سوپر آلیاژها
۱۰- ارتباط بین ساختار و خواص سوپر آلیاژها
۱۱- خوردگی و حفاظت سوپر آلیاژها

فهرست مقاله:

فصـل اول – سوپر آلیاژها در دمای بالا
۱-۱- تاریخچه
۱-۲- معرفی و به کارگیری سوپر آلیاژها
۱-۳- مروری کوتاه بر فلزات با استحکام در دمای بالا
۱-۴- اصول متالورژی سوپر آلیاژها
۱-۵- بعضی از ویژگیها و خواص سوپر آلیاژها
۱-۶- کاربردها
فصـل دوم – انتخاب سوپرآلیاژها
۲-۱- شکل سوپرآلیاژها
۲-۲- دمای کاری سوپر آلیاژها
۲-۳- مقایسه سوپرآلیاژهای ریخته و کار شده
۲-۳-۱- سوپرآلیاژهای کار شده
۲-۳-۲- سوپر آلیاژهای ریخته
۲-۴- خواص سوپر آلیاژها
۲-۴-۱- کلیات
۲-۴-۲- سوپر آلیاژهای پیشرفته
۲-۴-۳- خواص مکانیکی و کاربرد سوپر آلیاژها
فصـل سوم – متالورژی سوپر آلیاژها
۳-۱- گروه ها ، ساختارهای بلوری و فازها
۳-۱-۱- گروه های سوپر آلیاژها
۳-۱-۲- ساختار بلوری
۳-۱-۳- فاز در سوپر آلیاژها

۳-۲- سوپرآلیاژهای پایه نیکل
۳-۲-۱- ترکیب شیمیایی و نقش عناصر مختلف در سوپرآلیاژهای پایه نیکل
۳-۲-۲- بررسی ریز ساختار سوپرآلیاژهای پایه نیکل
۳-۳- سوپرآلیاژهای پایه کبالت
۳-۳-۱- کبالت
۳-۳-۲- کاربرد و ترکیب شیمیایی
۳-۳-۳- نقش عناصر آلیاژی در سوپرآلیاژ پایه کبالت
۳-۴- خلاصه فازها در سوپر آلیاژهای پایه نیکل و پایه آهن – نیکل
3-5- سوپر آلياژهاي ديگر    
3-6- نحوه تغییر ریز ساختارها    
3-7- نمونه ریز ساختارها    
3-8- استحکام دهی سوپر آلیاژها    
3-8-1- رسوب ها و استحکام    
3-8-2- فاز      
3-9- سوپر آلياژهاي تقويت شده با      
3-10- فاز      
فصـل چهارم - ذوب و تبدیل
4-1- انجماد سوپر آلیاژها    
4-1-1- مقدمه    
4-1-2- تشکیل مغزه    
4-1-3- شرایط تشکیل مغزه    
                   
فصـل پنجم - ریخته گری دقیق
5-1- ساخت و توليد قطعات سوپر آلياژي   
5-1-1- روش­هاي توليد    
5-2- ریخته گری دقیق چیست ؟    
5-3-  کاربرد در سوپر آلیاژها    
فصـل ششم - آهنگری و شکل دهی
6-1- آهنگری و فرآیندهای آن    
6-1-1- مقدمه    
6-1-2- مقایسه سوپر آلیاژهای پایه کبالت با سوپرآلیاژهای پایه آهن – نیکل و پایه نیکل    
6-1-3- عملیات فرآیند کار مکانیکی    
6-1-4- آهنگری سوپر آلیاژها    
6-2- اصول آهنگری    
6-2-1- اهداف آهنگری    
6-2-2- کنترل فرآیند تغییر شکل    
فصـل هفتم - فرآیند متالورژی پودر
7-1- مروری بر متالورژی پودر سوپر آلیاژها    
7-1-1- مقدمه    
7-1-2- تاریخچه    
7-1-3- سوپرآلیاژهای متالورژی پودر امروزی    
فصـل هشتم - فن آوری و روش اتصال و ماشینکاری
8-1- اتصال انواع آلیاژها   
8-1-1- سوپر آلیاژهای کار شده و سخت شده با محلول جامد
                         

8-1-2- سوپرآلیاژهای پایه کبالت کار شده ( و ریخته ) سخت شده با کاربید    
8-1-3-  سوپرآلیاژهای کار شده و رسوب سخت شده    
8-2- ماشینکاری    
8-2-1- کلیات    
8-2-2- روش های ماشین کاری    
8-3- مروری بر ماشین کاری سوپر آلیاژها    
8-3-1- کلیات    
فصـل نهم - تمیز کاری و عملیات نهایی
9-1- مقدمه    
9-1-1- پیشینه    
9-1-2-  آلودگی فلزی    
9-1-3- لکه   
9-1-4- اکسید و پوسته    
9-2- حذف آلودگی های فلزی    
9-2-1-پیشینه    
9-2-2- جلوگیری ، کاهش و اندازه گیری آلودگی های فلزی    
9-2-3- روشهای حذف مکانیکی    
9-2-4- روشهای حذف شیمیایی    
9-3- حذف کله ها    
9-3-1- پیشینه    
9-3-2- روش های مکانیکی حذف لکه ها   
9-3-3- روشهای شیمیایی حذف لکه ها    
                         

9-4- حذف اکسیدها و پوسته ها    
9-4-1- پیشینه    
9-4-2- حذف مکانیکی پوسته ها و اکسیدها    
9-4-3- آماده سازی پوسته    
9-4-4- فلززدایی با اسیدشویی    
9-4-5- پوسته زدایی در حمام نمک    
9-5- روشهای عملیات نهایی    
9-5-1- پیشینه    
9-5-2- تکمیل کاری سطح به روش شیمیایی ( الکتروشیمی )    
9-5-3- تمام کاری سطح به روش های مکانیکی    
9-6- مشکلات تمیز کاری و عملیات نهایی و راه حل های آنها    
فصـل دهم - ارتباط بین ساختار و خواص
10-1- مقدمه    
10-1-1- ریز ساختار   
10-1-2- خواص مکانیکی    
10-1-3- سخت کردن با محلول جامد    
10-1-4- نقش ذرات فاز ثانویه    
10-1-5- رسوب سختی    
فصـل یازدهم - خوردگی و حفاظت سوپر آلیاژها و از کار افتادگی و بازسازی
11-1- فرآيند اکسايش و خوردگي دماي بالاي سوپرآلياژها     
11-2- آزمایش خوردگی و اکسیداسیون سوپرآلیاژها و پوشش های آنها    
11-2-1- پیشینه     
11-2-2- اثرات اکسیداسیون دینامیک    
11-2-3- آزمایش خوردگی سایشی    
11-2-4- اندازه گیری اکسیداسیون و داده های موجود    
11-2-5- اثرات خوردگی موضعی    
11-2-6- نتایج آزمایش پوشش    
11-3- خوردگي داغ    
11-3-1- خوردگي داغ نوع (I)    
11-3-2- خوردگي داغ نوع (II)    
11-4- پوشش هایی برای حفاظت سوپرآلیاژها   
11-4-1- پیشینه
11-4-2- انواع پوشش ها
11-5- از کار افتادگی قطعات سوپر آلیاژها
11-5-1- کلیات
11-6- جوانه زني ترك
11-7 - خزش و تأثيرات محيطي
11-8-  تخمين عمر 
11-9- بعضی از آلیاژهای بهبود یافته حال حاضر
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پروژه دارای فهرست اشکال می باشد

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی سوپر آلیاژها
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۴۵
همراه با یک فایل پاورپوینت ۳۵ صفحه ای برای ارائه در کلاس

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


دانلود پایان نامه بررسی دستگاه تست پیچش پلاستیک


پایان نامه ترمزها


دانلود پایان نامه بررسی مدار شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو


دانلود پایان نامه شبیه سازی کنترل دور موتور القایی


پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)


پایان نامه طراحی سیستم مکنده غلات


پایان نامه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن


دانلود پایان نامه بررسی ماشین های باگی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی


دانلود پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها


دانلود پایان نامه سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه CNC


دانلود پایان نامه دینامیک سیالات در توربوماشین ها


پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود پایان نامه انواع بیرینگ و روش مونتاژ و دمونتاژ بیرنگ ها


دانلود پروژه بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها


دانلود پایان نامه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی


دانلود پایان نامه بررسی کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)


دانلود پایان نامه نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت


پایان نامه کاربردها و روشهای تولید مواد Functionally graded piezoelectric


دانلود پایان نامه پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها


دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید