close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه عملکرد توربین گازی

دانلود پایان نامه عملکرد توربین گازی

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: توربین گازی
دسته: فنی مهندسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۷۸

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه عملکرد توربین گازی ” بدین شرح است:

توربین گاز از لحاظ مراحل کار و نحوه  عملکرد؛ شباهت زیادی با موتورهای احتراق داخلی دارد:
اولا: چهار مرحله مکش؛ تراکم؛ احتراق و انبساط (قدرت) و تخلیه در توربینهای  گاز صورت می‌گیرد منتهی در موتورهای احتراق داخلی؛ این مراحل؛ در هر یک از سیلندرها ولی به ترتیب انجام می‌شود؛ در حالیکه در توربین‌های گاز؛ در  یک از مراحل فوق الذکر در قسمت خاصی از واحد گازی در توربین‌های برای همان منظور در نظر گرفته شده است؛ صورت می‌گیرد. مثلا: تراکم همواره در یک قسمت و احتراق همواره در یک قسمت دیگر در حال انجام است.
ثانیأ: در توربین‌های گاز نیز؛ این انرژی شیمیائی نهفته در سوخت های فسیلی است که نهایتأ بصورت انرژی مکانیکی (گشتاور) ظاهر می گردد.
و ثالثأ: در توربین‌های گاز نیز سیال عاملی که باعث چرخش محور می گردد ؛ گاز داغ (هوای فشرده محترق ) می باشد؛ و همین وجه تسمیه توربین‌های گازی می‌باشد.
مطالب فوق؛ با توضیح اجزاء توربین گاز؛ و ترتیب انجام کار در این نوع واحد تولید انرژی مکانیکی روشنتر خواهد شد.
 اجزاء توربین گاز عبارتند از:
۱-۱-۱ـ کمپرسور
۱-۱-۲ـ اتاق احتراق
۱-۱-۳ـ توربین

 

     فصل اول

     كليات و اجزاء توربين گاز

     1-1- توربين گاز

     1-1-1- كمپرسور

     1-1-2- سيستم احتراق

     1-1-2-1- محفظه احتراق

     1-1-2-2- نازل سوخت

     1-1-2-3- جرقه زن

     1-1-2-4- شعله بين

     1-1-2- 5 - لوله هاي مرتبطة شعله

     1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ

     1-1-3- توربين گاز

     1-2- اجزاء فرعي توربين گاز

     1-2-1- اجزاء راه‌انداز

     1-2-2- جعبه دنده

     1-2-3- كوپلينگ

     1-2-4- كلاچ‌ها

     1-2-5- ياتاقانها

     1-1- ياتاقان تراست با بار

     1-2- ياتاقان تراست بي‌بار

     1-2-6- اجزاء ديگر

     1-3- سيستمهاي فرعي توربين گاز

     1-3-1- سيستم روغنكاري

     1-3-2- سيستم آب خنك كن

     1-3-3- سيستم سوخت توربين هاي گازي

     1-3-4- سيستم هواي خنك كن

     1-4- كنترل و حفاظت توربين گاز

     1-5- مزايا و معايب توربين گاز

     مـراجـع فـصـل اول

     

     فصل دوم

     سيكل ترموديناميكي توربين گاز

     2-1- ‌نگرش كلي بر توربينهاي گاز

      2-2- مقايسه نيروگاه گازي با نيروگاههاي ديگر

     2-3- فرآيند توربينهاي گاز

     3-3- سيكل استاندارد هوايي (براتيون)

     2-5- نسبت فشار براي حداكثر كار خالص ويژه سيكل نظري

     2-6- سيكل عملي براتيون

     2-7- راندمان محفظه احتراق

     2-8- بازده پلي تروپيك

     2-9ـ تعيين معادله راندمان پلي تروپيك

     2-10- نسبت فشار براي حداكثر كار خروجي در سيكل عملي توربين گاز

     2-11- نسبت فشار براي حداكثر راندمان حرارتي سيكل عملي

     مـراجـع فـصـل دوم

     

     فصل سوم

     روشهاي افزايش قدرت و راندمان توربين گاز

     3-1- توربين گاز با بازياب

     3-1-1- توربين گاز همراه با بازياب حرارتي (مبدل حرارتي)

     3-1-2- روش توليد بخار با استفاده از بويلرهاي بازياب

     3-2- سيكل توربين گاز با گرم‌كم مجدد

     3-3- توربين گاز با تزريق بخار

     3-3-1ـ توربين گاز با تزريق بخار به ورودي توربين گاز

     3-4- توربين گاز با خنك‌كاري

     3-4-1- خنك‌كاري مياني

     3-4-2- خنك‌كاري بوسيله پاشش آب به ورودي كمپرسور

     3-4-3- خنك‌كاري هواي ورودي به توربين بوسيله سيستم ذخيره يخ

     3-4-4- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر تراكمي

     3-4-5- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر جذبي

     3-5- ‌مقايسه‌كلي روشهاي موجود وانتخاب روشهاي مفيدبه منظورافزايش قدرت خروجي ازتوربين‌گاز

     مـراجـع فـصـل سـوم

     

     فصل چهارم

     فعاليتهاي انجام شده در زمينه سيستم Fog

     4ـ1ـ Mee Industries Inc

     4ـ2ـ Henry Vogt

     4ـ3ـ Premier Industries Ins

     

     فصل پنجم

     اثرات سرمايش هواي ورودي بر روي اجزاي سيستم توربين گاز

     5-1- تاثير سرمايش هوا بر روي كمپرسور توربين گاز

     5-1-1- دماي خروجي از كمپرسور

     5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور

     5-1-3- نسبت فشار

     5-1-4- شرايط كاركرد

     5-1-5- افت دما در رابطه مافوق صوت

     5-2- تاثير سرمايش هوا بر روي اتاق احتراق

     5-3- تاثير سرمايش هوا بر روي توربين

     5-3-1- دماي خروجي از توربين

     5-3-2- كار خالص توربين

     5-4- تاثير سرمايش بر روي راندمان كلي توربين گاز

     5-5- عوارض جانبي و عوامل تاثير گذار بر تور بين گاز

     5-5-1- تاثير ارتفاع

     5-5-2- افت فشار ورودي

     

     فصل ششم

     روش Fog

     6-1-‌ پروژه افزايش قدرت واحد گازي با استفاده از سيستم خنك كننده Fog

     6-2- معيارهاي انتخاب براي سيستم هاي خنك كن ورودي

     6-4- توليد Fog

     6-4-1- توزيع اندازه ذرات

     6-5- ملاحظات خوردگي در كمپرسورهاي توربين گاز

     6-6- نحوه توزيع Fog فاكتور موثر بر تبخير

     6-7- نازلها، پمپها و ساير تجهيزات

     6-8- سيستم كنترل

     6-9- مكان نازلها در توربين گازي

     6-10- كيفيت آب مصرفي

     6-11- ليست نيازها و موارد نگهداري سيستم Fog توربين گازي

     6-12- نمودار رطوبت سنجي پاشش ورودي

     6-13- شرايط محيطي و قابليت كاربرد پاشش Fog در ورودي

     6-14- بررسي امكان استفاده از سيستم Fog در نواحي مختلف آب و هوايي

     6-15- تخمين كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نخستيني سيستم Fog

     6-16- مطالعات و آزمايشهاي انجام شده

     

     فصل هفتم

      فشار ضعيفFog

     فاگ فشار ضعيف

     7-1- زمينه اوليه

     7-2- Fog فشار قوي

     7-3- نحوه قرار گيري نازلها در فاگ فشار ضعيف

     7-4- عوامل فيزيكي

     7-5- انجام عملي

     7-6- نازلهاي فاگ فشار ضعيف

     7-7- PACT (افزايش قدرت به وسيله تكنولوژي خنك سازي هواي ورودي)

     7-8- دلايل نصب سيستم خنك كننده در ورودي آن

     7-9- كاهش NOx

     7-10- سيستم فاكينگ PACT

     7-12- محاسبه نمونه

     7-13- دلايل اقتصادي فاگ فشار ضعيف

     7-14-نمونه اي از ميزان بهره(سود) براي 5 طرح اجرا شده در هلند

     مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم

     ضمائم وپيوستها

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: توربین گازی
دسته: فنی مهندسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۷۸

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس


پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده


تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی به روش اویلری- لاگرانژی کوپل شده


پایان نامه تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک


پایان نامه تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران


پایان نامه تخمين قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی


پایان نامه طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی


پایان نامه تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی


پایان نامه روش‌های آماري در المان محدود و كاربرد آن در انتقال حرارت


پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی


پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD


شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی


پایان نامه طراحي و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسي اثرات فرآيند بر روي ورق هاي فولاد کم کربن


پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین


پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین


پایان نامه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی


پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نان


پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز


پایان نامه مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا


مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد


بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


دانلود پایان نامه بررسی دستگاه تست پیچش پلاستیک


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید