close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه بررسی کمانش ورقهای مدور مرکب با تئوری المان محدود

دانلود پایان نامه بررسی کمانش ورقهای مدور مرکب با تئوری المان محدود

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
دسته: مکانیک
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۹۲

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی کمانش ورقهای مدور مرکب با تئوری المان محدود ” بدین شرح است:

در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود و نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پایان‌نامه بدست آوردن بارهای فشاری کمانش در مودهای مختلف می باشد.
فصل اول مقدمه ای در مورد مواد کامپوزیت می باشد.
در فصل دوم به معرفی ماتریسهای به کار رفته در ساخت مواد مرکب و بعضی از ویژگیهای آنها پرداخته شده است.
در فصل سوم الیاف و تقویت کننده های پر کاربرد در ساخت کامپوزیتها بررسی شده است.
در فصل چهارم به معرفی روش ساخت کامپوزیتها و پروسه تولید آنها اشاره شده است.
فصل پنجم به کاربرد کامپوزیتها در صنایع مختلف اختصاص یافته است.
در فصل ششم مقدمه ای از تئوری حاکم برمواد مرکب و پیش بینی رفتار شکست این مواد می باشد.
در فصل هفتم معادلات حاکم بر کمانش ورقهای کامپوزیت و معادلات تعادل آنها ارائه شده است.
پدیده کمانش در مورد بسیاری از سازه ها و جزء های تحت تاثیر نیروی فشاری مطرح می باشد. برخلاف تیرها که پس از کمانش بدون تحمل بار زیادی دچار تسلیم می شوند، ورقها می توانند پس از وقوع کمانش در مواردی تا چندین برابر بار کمانش را تحمل کنند. استفاده از این توانایی ورقها گامی مهم و موثر درجهت بهینه سازی، سازه های هوایی شده است.
در فصل هشتم مقدمه ای در مورد روشهای المان محدود و نرم افزار ANSYS ارائه شده است.
در فصل نهم، به معرفی المانها و روشهای تحلیل کمانش مواد مرکب در نرم افزار ANSYS پرداخته شده است. در ادامه، تحلیل گام به گام کمانش ورقهای مرکب و معرفی دستورات مربوط به هر مرحله صورت گرفته است.
در فصل دهم نتایج بدست آمده از ۶۰ مورد تحلیل کمانش ارائه شده است.
و بالاخره  در فصل یازدهم به مقایسه و تحلیل داده های بدست آمده اختصاص یافته است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه کار پژوهش آمده است.

فهرست مقاله:

فصل اول: مقدمه ای بر مواد مرکب
۱-۱- کامپوزیت چیست؟
۱-۲- مزایای کامپوزیتها
۱-۳- محدودیتهای کامپوزیتها
۱-۴- تاریخچه صنعت کامپوزیتها
۱-۵- فازهای کامپوزیتی و تقسیم بندی کامپوزیتها
۱-۶- خواص کامپوزیتها
۱-۷- مقاومت کامپوزیتهای لیفی
فصل دوم: ماتریسها (رزیتها)
۲-۱- ماتریسها
۲-۲- پلیمریزاسیون
۲-۳- پلیمرهای گرما سخت و گرما نرم
۲-۴- رزینهای ترموپلاستیک (گرما نرم)
۲-۵- رزینها گرما سخت (ترموست)
۲-۶- نقش ماتریسها
۲-۷- رزینهای اپوکسی
۲-۸- معایب رزینهای اپوکسی
۲-۹- تقسیم بندی انواع تجاری رزینهای اپوکسی
۲-۱۰- رزینهای پلی استر غیراشباع
۲-۱۱- انواع رزینهای پلی استر تجاری
۲-۱۲- خصوصیات رزینهای پلی استر
۲-۱۳- معایب رزینهای پلی استر غیراشباع
۲-۱۴- رزینهای فنولیک
۲-۱۵- خواص و کاربردهای رزینهای فنولیک
۲-۱۶- معایب و محدودیتهای رزینهای فنولیک
۲-۱۷- ماتریسهای فلزی

فصل سوم: الیاف (تقویت کننده ها)
۳-۱- تقویت کننده ها
۳-۲- تقویت کننده های لیفی
۳-۳- الیاف شیشه
۳-۴- مزیتهای اصلی الیاف شیشه
۳-۵- عیوب اصلی الیاف شیشه
۳-۶- سایز الیاف
۳-۷- آهار
۳-۸- خواص الیاف شیشه
۳-۹- الیاف پیشرفته
۳-۱۰- الیاف بور
۳-۱۱- خواص و کاربرد الیاف بور
۳-۱۲- الیاف سیلیکون کاربید
3-13- الياف سيلسيم كاربيد                               
3-14- الياف آلومينا                                             
3-15- الياف كربن وگرافيت                                     
3-16- الياف كربن                                               
3-17- خواص الياف كربن و گرافيت                         
3-18- كامپوزيتهاي كربن و گرافيت                          
3-19- مزيتهاي اصلي الياف كربن                          
3-20- بحث ميكروسكوپي در مورد الياف كربن          
3-21- الياف آراميد يا پلي آميدهاي حلقوي              
3-22- خصوصيات آراميدها                             
3-23- الياف پلي اتيلن                                   
3-24- الياف سراميكي                                  
3-25- مقايسه الياف مختلف                                                                                                                    
فصل چهارم: ساخت مواد مركب
4-1- فرايندهاي ساخت كامپوزيتها                   
4-2- قالب گيري باز                                                                 
4-3- قالب گيري بسته                                                             
4-4- تقسيم بندي براساس حجم توليد                                          
4-5- تعاريف فرايند قالب گيري باز                                             
4-6-تعاريف بكار بردن رزين                                                 
4-7- روش لايه گذاري دستي                                            
4-8- روش پاشش توسط پيستوله                                   
4-9- فيلامنت وايندينگ                                             
4-10- قالب گيري فشاري                                      
4-11- روش كششي                                       
4-12- قالب گيري با كيسه خلاء                       
4-13- فرايند تزريق در خلاء                          
4-14- قالب گيري به روش انتقال رزين RTM    
فصل پنجم: كاربرد كامپوزيتها
5-1- مقدمه                                                 
5-2- صنايع حمل و نقل جاده اي                         
5-3- استفاده از مواد كامپوزيت در ساخت تانكهاي جنگي و سلاح     
5-4- كاربرد كامپوزيتها در صنايع هوا فضا                            
5-5- استفاده در ساخت فضاپيماها                                   
5-6- استفاده كامپوزيتها در صنايع حمل و نقل ريلي            
5-7- كاربرد كامپوزيتها در واحدهاي شيميايي                  
5-8- كامپوزيتها درصنعت دريايي                            
5-9- صنايع الكتريكي                                          
5-10- صنعت هسته اي                                    
فصل ششم: تئوري حاكم بر مواد مركب
6-1- مقدمه                                                                                                                                       
6-2- رفتار ماكرومكانيك يك لايه                                    
6-3- ثابتهاي مهندسي براي مواد ارتوتروپ                       
6-4- جهت گيري الياف در مواد مركب                            
6-5- استحكام در مواد مركب                                     
6-6- تئوريهاي شكست در حالت دو محوري بر مواد ارتوتروپ  
6-7- تئوري تنش حداكثر                                            
6-8- معيار كرنش حداكثر                                         
6-9- تئوري Tsai-Hill                                         
6-10- تئوري Tsai-Wu                                       
فصل هفتم: كمانش پوسته ها و مباحث تئوري مربوط به آن
7-1- مقدمه                                                     
7-2- معادلات غيرخطي تعادل ورق                          
فصل هشتم: آشنايي با المان محدود و نرم افزار ANSYS
8-1- مقدمه                                                      
8-2- مسائل مهندسي                                           
8-3- روشهاي عددي                                          
8-4- تاريخچه اي كوتاه بر روش المان محدود و نرم افزار ANSYS
8-5- مراحل اصلي در روش المان محدود                             
8-6- توابع شكل (Shape Function)                            
8-7- تقسيم بندي يك ناحيه به تعدادي المان براي المانهاي يك بعدي 
8-8- معرفي توابع شكل براي يك المان خطي                         
8-9- خواص توابع شكل                                                
8-10- المان درجه دوم                                               
فصل نهم: مدل سازي مواد مركب در ANSYS 5.4
9-1- مقدمه                                                      
9-2- مدل سازي مواد مركب در روش h-method         
9-3- المان Sheel-91                                              
9-4- المان Shel-99                                                                  
9-5- المان Solid-46                                                               
9-6- مدل سازي مواد مركب در روش p-method                               
9-7- روش تعريف ساختارهاي لايه اي                                                 
9-8- روش تعريف خصوصيات هر لايه بطور جداگانه                              
9-9- تفاوت روش p-method / h-method                    
9-10- روش تحليل كمانش در نرم افزار ANSYS                 
9-11- نكاتي در مورد مش بندي توسط نرم افزار ANSYS       
9-12- نكاتي در مورد تحليل كمانش                                     
9-13- تحليل ورق هاي دايره اي شكل در نرم افزار ANSYS        
9-14- حل مساله كمانش توسط دستورات APDL                   
9-15- برنامه APDL براي حل مساله كمانش                         
فصل دهم: نتايج
10-1- مقدمه                                                             
10-2- ملاحظات                                                          
فصل يازدهم: نتيجه گيري و پيشنهاد براي ادامه كار
11-1- مقدمه                                                          
11-2- نقش ضخامت بر بارهاي حاصل از كمانش                    
11-3- نقش مدولهاي الاستيسيته                                                     
11-4- زاويه الياف و تاثير آن در كمانش                                             
11-5- پيشنهاد براي ادامه كار                                              
مراجع                                                                          
ضمائم

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
دسته: مکانیک
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۹۲

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


دانلود پایان نامه بررسی دستگاه تست پیچش پلاستیک


پایان نامه ترمزها


دانلود پایان نامه بررسی مدار شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو


دانلود پایان نامه شبیه سازی کنترل دور موتور القایی


پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)


پایان نامه طراحی سیستم مکنده غلات


پایان نامه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن


دانلود پایان نامه بررسی ماشین های باگی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی


دانلود پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها


دانلود پایان نامه سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه CNC


دانلود پایان نامه دینامیک سیالات در توربوماشین ها


پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود پایان نامه انواع بیرینگ و روش مونتاژ و دمونتاژ بیرنگ ها


دانلود پروژه بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها


دانلود پایان نامه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی


دانلود پایان نامه بررسی کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)


دانلود پایان نامه نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت


پایان نامه کاربردها و روشهای تولید مواد Functionally graded piezoelectric


دانلود پایان نامه پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها


دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید