close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه مدل سازی راکتور شیمیایی

دانلود پایان نامه مدل سازی راکتور شیمیایی

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: پروژه مدل سازی راکتور شیمیایی با شبکه های عصبی
دسته: مکانیک
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه:  ۱۳۰

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه مدل سازی راکتور شیمیایی با شبکه های عصبی ” بدین شرح است:

در این پروژه، ورودی‌ها و خروجی‌های یک سیستم چند ورودی و چند خروجی غیر خطی، برای ایجاد یک مدل دینامیکیِ هوشمند، استفاده شده است. بنابراین انتخاب شبکه‌های عصبی مصنوعی  از نوع پرسپترون‌های چندلایه  برای این منظور مناسب است. در کنار این نوع از مدل‌سازی، استفاده از یک شیوه‌ی مناسب برای کنترل پیشگویانه (پیش بینانه)ی مدل یاد شده، ضروری است. 
مدل‌های برگشتی تصحیح شونده که از قوانین تعدیل ماتریس‌های وزنی مسیرهای ارتباطی بین نرون‌های مدل استفاده می‌کنند، در این پروژه به کار گرفته شده‌اند.
این قوانین برای آموزش سیستم، جهت کنترل و دستیابی به خروجی مطلوب در زمان‌های بعدی به کار می‌روند.
فراگیری در این سیستم نیز از نوع فراگیری با سرپرست  می‌باشد؛ به این صورت که معادله‌ی دیفرانسیل دینامیکیِ سیستم در دسترس است و بنابراین مقادیر مطلوب برای متغیر هدف، که سیستم باید به آن برسد، برای زمان‌های آینده مشخص می‌باشد و خروجی سیستم با استفاده از یک کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین، همواره باید به این اهداف دست یابد. سیستم مورد مطالعه در این پروژه، یک رآکتور شیمیایی است که برای اختلاط پیوسته‌ی مواد شیمیایی واکنش دهنده با غلظت‌ها و مقادیر تعریف شده و تولید یک ماده‌ی محصول با یک غلظت متغیر با زمان  به کار می‌رود؛ که میزان مطلوب این غلظت در یک زمان خاص، به‌عنوان هدف مطلوبی است که سیستم باید به آن دست یابد.
همچنین به‌جای یک سیستم واقعی، از یک مدل نرم‌افزاری برای جمع‌آوری داده‌های ورودی و خروجی استفاده می شود و در نهایت، نتایج این مدل سازی موفقیت‌آمیز، توانایی روش‌های مدل سازی هوشمند را همان‌گونه که در این تحقیق آمده است، اثبات می‌کند.
در این پروژه، ورودی‌ها و خروجی‌های یک سیستم چند ورودی و چند خروجی غیر خطی، برای ایجاد یک مدل دینامیکیِ هوشمند، استفاده شده است. بنابراین انتخاب شبکه‌های عصبی مصنوعی  از نوع پرسپترون‌های چندلایه  برای این منظور مناسب است. در کنار این نوع از مدل‌سازی، استفاده از یک شیوه‌ی مناسب برای کنترل پیشگویانه (پیش بینانه)ی مدل یاد شده، ضروری است.
مدل‌های برگشتی تصحیح شونده که از قوانین تعدیل ماتریس‌های وزنی مسیرهای ارتباطی بین نرون‌های مدل استفاده می‌کنند، در این پروژه به کار گرفته شده‌اند.

فهرست مقاله:

فصل اوّل
مقدمه
مقدمه
فصل دوم
مقدمه‌ای بر مقایسه‌ی شبکه‌های عصبی بیولوژیکی و مصنوعی و شیوه‌های یادگیری در آنها
۱-۲ انسان و کامپیوتر
۲-۲ ساختار مغز
شکل ۱-۲ مشخصات اصلی یک نرون بیولوژیک
شکل ۲-۲ ورودی‌های نرون باید از آستانه معینی تجاوز کند تا نرون بتواند کنش کند.
۱-۲-۲ یادگیری در سیستم‌های بیولوژیک
۲-۲-۲ سازمان مغز
۳-۲ یادگیری در ماشین‌ها
۴-۲ تفاوت‌ها
چکیده نکات مهم فصل دوم
فصل سوم:
بازشناسی الگوها
بازشناسی الگوها
۱-۳ مقدمه
۲-۳ چشم‌انداز طرح شناسی
۳-۳ تعریف بازشناسی الگوها
۴-۳ بردارهای مشخصات و فضای مشخصات
شکل ۱-۳ یک فضای مشخصات دوبعدی اقلیدسی
۵-۳ توابع تشخیص‌دهنده یا ممیز
شکل ۲-۳ محدوده‌ی تصمیم یک طبقه‌بندی خطی
۶-۳ فنون طبقه‌بندی
۱-۶-۳ روش طبقه‌بندی «نزدیک‌ترین همسایه»
شکل ۳-۳ طبقه‌بندی به وسیله مقایسه با «نزدیکترین همسایه»
شکل ۴-۳ اندازه‌گیری تا نزدیک‌ترین همسایه گاه باعث خطا می‌شود.
۲-۶-۳ میزان‌های اندازه‌گیری فاصله
فاصله‌ی همینگ
شکل ۵-۳ فاصله اقلیدسی
۸-۳ بازشناسی الگوها – خلاصه
چکیده نکات مهم فصل سوم
فصل چهارم
نرون پایه
۲-۴ مدل‌سازی نرون تنها
شکل ۲-۴ نمای مدل اصلی نرون
۳-۴ تابع آستانه
شکل ۸-۴ آیا می‌توانیم Aها را از Bها تمیز دهیم؟
۱-۳-۴ الگوریتم فراگیری پرسپترون
۱-۴-۴ یادگیری و تعدیل وزنها در آدالاین
جدول ۳-۴) جدول ارزش گزاره مربوط به تابع

جدول 3-4) جدول ارزش گزاره مربوط به تابع  
2-4-4 قاعده دلتا براي ورودي‌ها و خروجي‌هاي دوقطبي
جدول 8-4) الگوي مرحله دوم استفاده از مجموعه آموزش، براي تابع  
جدول 9-4)
شكل 9-4 دو مجموعه‌ي مجزا از الگوها در فضاي دوبعدي
شكل 10-4 رفتار بردار ضرايب وزني در فضاي الگوها
شكل 11
تعاريف
7-4 محدوديت‌هاي پرسپترون
8-4 آيا اين به معناي پايان راه است؟
1-8-4 نتيجه‌گيري
فصل پنجم
پرسپترون چندلايه‌اي
1-2-5 رفع مشكل
شكل 2-5 دو راه ممكن براي توابع آستانه‌اي
شكل 3-5 پروسپترون چند لايه‌اي
شكل 5-5) نمايش مدل پرسپترون چند لايه به صورت اختصاري
1-4-5 رياضيات
5-5 الگوريتم پرسپترون چند لايه‌اي
شكل 6-5 يك راه براي مسئله XOR
7-5 تجسم رفتار شبكه :
8-5 پروسپترون چند لايه‌اي به عنوان دستگاه طبقه بندي
شكل 18-5
آموزش تدريجي
آموزش يكباره
12-5 تعميم‌دهي
13-5 تحمل نقص
14-5 مشكلات آموزش
كاهش ضريب بهره
افزايش تعداد گره‌هاي داخلي
1-14-5 ساير مشكلات آموزش
1-15-5 شبكه‌ي گويا
2-15-5 فيلتر كردن اغتشاش اي – سي – جي (ECG)
3-15-5 كاربردهاي مالي
4-15-5 بازشناسي الگوها
فصل ششم: 111
بررسي ويژگي‌ها و مدل‌سازي رآكتور شيميايي مورد بحث در اين پروژه
1-1-6) پرسپترون‌هاي چندلايه
شكل 2-6) يك پرسپترون سه‌لايه
3-6- آزمون صحت عملكرد مدل
4-6- كنترل غير خطي پيش‌بين
5-6- ويژگي‌هاي رآكتور مورد مطالعه
شكل 5-6) شكل شماتيك از رآكتور مورد مطالعه
شكل 7-6) مدل ديناميكي
7-6) نتايج شبيه‌سازي:
جدول 1-6) دقت تخمين، براي مدل‌هاي مختلف آموزش
فصل هفتم
نتيجه‌گيري
پيوست‌ها
بخش دوم
2-ب- برنامه‌ي آموزش به شبكه
3-ب- برنامه بررسي صحت عملكرد پاسخ‌هاي پيش‌بيني شده‌
مراجع

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: پروژه مدل سازی راکتور شیمیایی با شبکه های عصبی
دسته: مکانیک
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه:  ۱۳۰

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


دانلود پایان نامه بررسی دستگاه تست پیچش پلاستیک


پایان نامه ترمزها


دانلود پایان نامه بررسی مدار شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو


دانلود پایان نامه شبیه سازی کنترل دور موتور القایی


پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)


پایان نامه طراحی سیستم مکنده غلات


پایان نامه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن


دانلود پایان نامه بررسی ماشین های باگی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی


دانلود پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها


دانلود پایان نامه سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه CNC


دانلود پایان نامه دینامیک سیالات در توربوماشین ها


پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود پایان نامه انواع بیرینگ و روش مونتاژ و دمونتاژ بیرنگ ها


دانلود پروژه بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها


دانلود پایان نامه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی


دانلود پایان نامه بررسی کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)


دانلود پایان نامه نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت


پایان نامه کاربردها و روشهای تولید مواد Functionally graded piezoelectric


دانلود پایان نامه پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها


دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز


دانلود پایان نامه توربو ماشین ها و روش تست کارایی


پروژه بررسي سيستم سوخت‌ رساني موتورهاي ديزل


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
[RB:Code_Popup]
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید