close
دانلود فیلم
پایان نامه معرفی داده کاوی در پایگاه داده ها

پایان نامه معرفی داده کاوی در پایگاه داده ها

مشخصات مقاله:

 عنوان کامل: بررسی و داده کاوی در پایگاه داده ها.

دسته: فناوری اطلاعات وکامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پایان نامه:  ۷۷

 

چکیده ای از مقدمه آغازین ”  پایان نامه بررسی داده کاوی در پایگاه داده ها ” بدین شرح است:

در دو دهه‌ی قبل توانایی‌های فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزایش یافته است. عواملی نظیراستفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسایل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستم های سنجش از دور ماهواره ای، در این تغیرات نقش مهمی دارند.
بطور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع رسانی جهانی، ما را مواجه با حجم زیادی از داده و اطلاعات می کند. این رشد انفجاری در داده های ذخیره شده، نیاز مبرم وجود تکنولوژی های جدید و ابزارهای خودکاری را ایجاد کرده که به صورت هوشمند به انسان یاری می رسانند تا این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند. داده کاوی بعنوان یک راه حل برای این مسائل مطرح می باشد. در یک تعریف غیر رسمی، داده کاوی فرآیندی است خودکار برای استخراج الگوهایی که دانش را بازنمایی می کنند که این دانش به صورت ضمنی در پایگاه داده های عظیم، انبار داده و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات ذخیره شده است. داده کاوی بطور همزمان از چندین رشته علمی بهره می برد. نظیر: تکنولوژی پایگاه داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، آمار، شناسایی الگو، سیستم های مبتنی بر دانش، حصول دانش، بازیابی اطلاعات، محاسبات سرعت بالا و بازنمایی بصری داده. داده کاوی در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ پدیدار گشته، در دهه ی ۱۹۹۰ گام های بلندی در این شاخه از علم برداشته شده و انتظار می رود در این قرن به رشد و پیشرفت خود ادامه دهد.
واژه های «داده کاوی» و «کشف دانش در پایگاه داده» اغلب به صورت مترادف یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

تکامل تکنولوژی پایگاه داده و استفاده فراوان آن در کاربردهای مختلف، سبب جمع آوری حجم فراوانی از داده ها شده است. این داده های فراوان باعث ایجاد نیاز برای ابزارهای قدرتمند برای تحلیل داده ها گشته زیرا در حال حاضر به لحاظ داده ثروتمند هستیم ولی دچار کمبود اطلاعات می باشیم. ابزارهای داده کاوی داده ها را آنالیز می کنند و الگوهای داده ای را کشف می کنند که می توان از آن در کاربردهایی نظیر: تعیین استراتژی برای کسب و کار، پایگاه دانش و تحقیقات علمی و پزشکی استفاده کرد. شکاف موجود بین داده ها و اطلاعات سبب ایجاد نیاز برای ابزارهای داده کاوی شده است تا داده های بی ارزشی را به دانشی ارزشمند تبدیل کنیم.

امروزه نامگذاری داده کاوی بسیار عمومیت پیدا کرده است، البته اسامی دیگری نیز برای این فرآیند پیشنهاد شده که بعضا بسیاری متفاوت با واژه ی داده کاوی است نظیر: استخراج دانش از پایگاه داده، آنالیز داده/الگو، باستان شناسی داده و لایروبی داده ها. کشف دانش در پایگاه داده فرآیند شناسایی درست، ساده، مفید و نهایتا الگوها و مدل های قابل فهم در داده ها می باشد. داده کاوی مرحله ای از فرآیند کشف دانش می باشد و شامل الگوریتم های مخصوص داده کاوی است بطوریکه تحت محدودیت های مؤثر محاسباتی قابل قبول، الگوها و یا مدل ها را در داده کشف می کند. به بیان ساده تر، داده کاوی به فرآیند استخراج دانش ناشناخته، درست و بالقوه مفید از داده اطلاق می شود. تعریف دیگر اینست که داده کاوی گونه ای از تکنیکها برای شناسایی اطلاعات و یا دانش تصمیم گیری از قطعات داده می باشد به نحوی که با استخراج آنها در حوزه های تصمیم گیری، پیش بینی، پیشگویی و تخمین مورد استفاده قرار می گیرد. داده ها اغلب حجیم اما بدون ارزش می باشند، داده به تنهایی قابل استفاده نیست بلکه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده می باشد. به این دلیل اغلب به داده کاوی، تحلیل داده ای ثانویه گفته می شود.

————-

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول   مقدمه اي بر داده كاوي                                                        

      1-1-  مقدمه                                                                                 

    1-2-  علت پيدايش داده كاوي                                                           

    1-3-  وي‍‍ژگي هاي داده كاوي                                                            

    1-4-  مراحل كشف دانش                                                                

    1-5-  جايگاه داده كاوي در علوم مختلف                                         

      1-6-  داده كاوي و OLAP  

      1-7-  كاربرد يادگيري ماشين و آمار در داده كاوي                          

      1-8-  تكنيك هاي داده كاوي                                                   

          1-9-  عمليات هاي داده كاوي                                                

1-9-1-  مدلسازي پيشگويي كننده                                     

1-9-2-  تقطيع پايگاه داده ها                                              

1-9-3-  تحليل پيوند                                                          

         1-10-  چه نوع اطلاعاتي مناسب داده كاوي است؟                            

         1-11-  بررسي نرم افزارهاي داده كاوي                                          

فصل دوم   پيش پردازش و آماده سازي داده ها                                           

           2-1-  انواع داده هاي مورد استفاده در داده كاوي                         

                  2-1-1-  ويژگي هاي كمي و كيفي                                        

                  2-1-2-  ويژگي هاي گسسته و پيوسته                                  

                  2-1-3-  ويژگي هاي نامتقارن                                             

          2-2-  آماده سازي داده ها                                                                               

                 2-2-1-  جايگاه آماده سازي داده ها در داده كاوي                                         

                  2-2-2-  علت آماده سازي داده ها                                                          

                 2-2-3-  تلخيص توصيفي داده ها                 

                 2-2-4-  نمايش گرافيكي داده هاي توصيفي               

                 2-2-5-  اجزاي اصلي پيش پردازش داده ها

          2-3-  پاكسازي داده ها                                                  

                 2-3-1-  وظايف پاكسازي داده ها                              

فصل سوم   انباره داده ها                                                    

          3-1-  داده كاوي و انباره داده ها                                      

          3-2-  مفاهيم انباره داده                                                

                 3-2-1-  ساختار انباره داده                                    

                 3-2-2-  مدل های مفهومي انباره داده

                 3-2-3-  فرآيند طراحي انباره داده                              

                 3-2-4-  معماري انباره داده                                              

          3-3-  انواع انباره داده                                                           

          3-4-  انباره داده و سيستم هاي عملياتي                                     

                 3-4-1-  كاربران نهايي انباره داده ها                                

3-5-  كاربردهاي انباره داده                                                   

نتيجه گيري                                                                               

فهرست منابع                                                                           

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                 

1-1- داده كاوي به عنوان يك مرحله از فرآيند كشف دانش                     

1-2- سير تكاملي صنعت پايگاه داده                                                          

1-3- معماري يك نمونه سيستم داده كاوي                                                  

 1-4- شبكه عصبي                                                                             

1-5- ساختار نورون                                                                   

2-1- جايگاه آماده سازي داده ها                                                   

2-2- نمونه اي از يك هيستوگرام                                                         

2-3- نمونه اي از يك نمودار چندك                                                     

2-4- نمونه اي از يك نمودار چندك- چندك                                           

2-5- نمونه اي از يك نمودار پراكنش                                                  

2-6- نمودارهاي همبستگي ميان دو ويژگي                                           

2-7- نمونه اي از يك نمودار لوئس                                                     

2-8- عمليات مختلف در پاكسازي داده                                                

3-1- نمونه اي از ساختار چندبعدي                                                 

3-2- مدل ستاره اي                                                                   

3-3- مدل برف دانه اي                                                             

3-4- مدل صورت فلكي                                                           

3-5- ابعاد مختلف داده هاي فروش                                             

3-6- مدل شبكه ستاره اي                                                      

3-7- معماري انباره داده ها                                                   

3-8- تفاوت ساختارها                                                      

 

فهرست جداول

عنوان

1-1- تناظر بين شبكه عصبي زيستي و شبكه عصبي مصنوعي

1-2- تكنيك هاي وابسته به عمليات چهارگانه

2-1- انواع ويژگي

2-2- داده هاي فروش

3-1- مقايسه پردازش ها در انباره داده ها و پايگاه داده ها

3-2- مقايسه سيستم هاي عملياتي و انباره داده ها

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:

 عنوان کامل: بررسی و داده کاوی در پایگاه داده ها.

دسته: فناوری اطلاعات وکامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پایان نامه:  ۷۷

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM


پایان نامه مطالعه ی تاثیرتشعشع حرارتی بر روی رفتار مکانیکی میکروتیرهای FGM


دانلود پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره


پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل


ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو


استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها


پایان نامه ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی


پایان نامه ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)


پایان نامه کامل و جامع با موضوع محاسبات توری


پایان نامه با عنوان بررسی و مطالعه مکانیزم های بانک های اطلاعاتی توزیع شده سیار


رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره


تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان


بررسی خاصیت تحمل پذیری خطای الگوریتم های مسیریابی چند مسیره در شبکه های حسگر بی سیم


ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3


ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله


پایان نامه ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL


پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری


خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن


بهبود کارایی مسیریابی روترها با استفاده از روش فازی


پایان نامه اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی


تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها درشبکه های حسگر بیسیم


ارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص نفوذ


بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد SAML


الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی توسط تحلیل های


پایان نامه بررسی مجموعه نرم افزار VMware vSphere


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید