close
دانلود فیلم
پایان نامه معرفی داده کاوی در پایگاه داده ها

پایان نامه معرفی داده کاوی در پایگاه داده ها

مشخصات مقاله:

 عنوان کامل: بررسی و داده کاوی در پایگاه داده ها.

دسته: فناوری اطلاعات وکامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پایان نامه:  ۷۷

 

چکیده ای از مقدمه آغازین ”  پایان نامه بررسی داده کاوی در پایگاه داده ها ” بدین شرح است:

در دو دهه‌ی قبل توانایی‌های فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزایش یافته است. عواملی نظیراستفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسایل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستم های سنجش از دور ماهواره ای، در این تغیرات نقش مهمی دارند.
بطور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع رسانی جهانی، ما را مواجه با حجم زیادی از داده و اطلاعات می کند. این رشد انفجاری در داده های ذخیره شده، نیاز مبرم وجود تکنولوژی های جدید و ابزارهای خودکاری را ایجاد کرده که به صورت هوشمند به انسان یاری می رسانند تا این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند. داده کاوی بعنوان یک راه حل برای این مسائل مطرح می باشد. در یک تعریف غیر رسمی، داده کاوی فرآیندی است خودکار برای استخراج الگوهایی که دانش را بازنمایی می کنند که این دانش به صورت ضمنی در پایگاه داده های عظیم، انبار داده و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات ذخیره شده است. داده کاوی بطور همزمان از چندین رشته علمی بهره می برد. نظیر: تکنولوژی پایگاه داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، آمار، شناسایی الگو، سیستم های مبتنی بر دانش، حصول دانش، بازیابی اطلاعات، محاسبات سرعت بالا و بازنمایی بصری داده. داده کاوی در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ پدیدار گشته، در دهه ی ۱۹۹۰ گام های بلندی در این شاخه از علم برداشته شده و انتظار می رود در این قرن به رشد و پیشرفت خود ادامه دهد.
واژه های «داده کاوی» و «کشف دانش در پایگاه داده» اغلب به صورت مترادف یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

تکامل تکنولوژی پایگاه داده و استفاده فراوان آن در کاربردهای مختلف، سبب جمع آوری حجم فراوانی از داده ها شده است. این داده های فراوان باعث ایجاد نیاز برای ابزارهای قدرتمند برای تحلیل داده ها گشته زیرا در حال حاضر به لحاظ داده ثروتمند هستیم ولی دچار کمبود اطلاعات می باشیم. ابزارهای داده کاوی داده ها را آنالیز می کنند و الگوهای داده ای را کشف می کنند که می توان از آن در کاربردهایی نظیر: تعیین استراتژی برای کسب و کار، پایگاه دانش و تحقیقات علمی و پزشکی استفاده کرد. شکاف موجود بین داده ها و اطلاعات سبب ایجاد نیاز برای ابزارهای داده کاوی شده است تا داده های بی ارزشی را به دانشی ارزشمند تبدیل کنیم.

امروزه نامگذاری داده کاوی بسیار عمومیت پیدا کرده است، البته اسامی دیگری نیز برای این فرآیند پیشنهاد شده که بعضا بسیاری متفاوت با واژه ی داده کاوی است نظیر: استخراج دانش از پایگاه داده، آنالیز داده/الگو، باستان شناسی داده و لایروبی داده ها. کشف دانش در پایگاه داده فرآیند شناسایی درست، ساده، مفید و نهایتا الگوها و مدل های قابل فهم در داده ها می باشد. داده کاوی مرحله ای از فرآیند کشف دانش می باشد و شامل الگوریتم های مخصوص داده کاوی است بطوریکه تحت محدودیت های مؤثر محاسباتی قابل قبول، الگوها و یا مدل ها را در داده کشف می کند. به بیان ساده تر، داده کاوی به فرآیند استخراج دانش ناشناخته، درست و بالقوه مفید از داده اطلاق می شود. تعریف دیگر اینست که داده کاوی گونه ای از تکنیکها برای شناسایی اطلاعات و یا دانش تصمیم گیری از قطعات داده می باشد به نحوی که با استخراج آنها در حوزه های تصمیم گیری، پیش بینی، پیشگویی و تخمین مورد استفاده قرار می گیرد. داده ها اغلب حجیم اما بدون ارزش می باشند، داده به تنهایی قابل استفاده نیست بلکه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده می باشد. به این دلیل اغلب به داده کاوی، تحلیل داده ای ثانویه گفته می شود.

————-

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول   مقدمه اي بر داده كاوي                                                        

      1-1-  مقدمه                                                                                 

    1-2-  علت پيدايش داده كاوي                                                           

    1-3-  وي‍‍ژگي هاي داده كاوي                                                            

    1-4-  مراحل كشف دانش                                                                

    1-5-  جايگاه داده كاوي در علوم مختلف                                         

      1-6-  داده كاوي و OLAP  

      1-7-  كاربرد يادگيري ماشين و آمار در داده كاوي                          

      1-8-  تكنيك هاي داده كاوي                                                   

          1-9-  عمليات هاي داده كاوي                                                

1-9-1-  مدلسازي پيشگويي كننده                                     

1-9-2-  تقطيع پايگاه داده ها                                              

1-9-3-  تحليل پيوند                                                          

         1-10-  چه نوع اطلاعاتي مناسب داده كاوي است؟                            

         1-11-  بررسي نرم افزارهاي داده كاوي                                          

فصل دوم   پيش پردازش و آماده سازي داده ها                                           

           2-1-  انواع داده هاي مورد استفاده در داده كاوي                         

                  2-1-1-  ويژگي هاي كمي و كيفي                                        

                  2-1-2-  ويژگي هاي گسسته و پيوسته                                  

                  2-1-3-  ويژگي هاي نامتقارن                                             

          2-2-  آماده سازي داده ها                                                                               

                 2-2-1-  جايگاه آماده سازي داده ها در داده كاوي                                         

                  2-2-2-  علت آماده سازي داده ها                                                          

                 2-2-3-  تلخيص توصيفي داده ها                 

                 2-2-4-  نمايش گرافيكي داده هاي توصيفي               

                 2-2-5-  اجزاي اصلي پيش پردازش داده ها

          2-3-  پاكسازي داده ها                                                  

                 2-3-1-  وظايف پاكسازي داده ها                              

فصل سوم   انباره داده ها                                                    

          3-1-  داده كاوي و انباره داده ها                                      

          3-2-  مفاهيم انباره داده                                                

                 3-2-1-  ساختار انباره داده                                    

                 3-2-2-  مدل های مفهومي انباره داده

                 3-2-3-  فرآيند طراحي انباره داده                              

                 3-2-4-  معماري انباره داده                                              

          3-3-  انواع انباره داده                                                           

          3-4-  انباره داده و سيستم هاي عملياتي                                     

                 3-4-1-  كاربران نهايي انباره داده ها                                

3-5-  كاربردهاي انباره داده                                                   

نتيجه گيري                                                                               

فهرست منابع                                                                           

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                 

1-1- داده كاوي به عنوان يك مرحله از فرآيند كشف دانش                     

1-2- سير تكاملي صنعت پايگاه داده                                                          

1-3- معماري يك نمونه سيستم داده كاوي                                                  

 1-4- شبكه عصبي                                                                             

1-5- ساختار نورون                                                                   

2-1- جايگاه آماده سازي داده ها                                                   

2-2- نمونه اي از يك هيستوگرام                                                         

2-3- نمونه اي از يك نمودار چندك                                                     

2-4- نمونه اي از يك نمودار چندك- چندك                                           

2-5- نمونه اي از يك نمودار پراكنش                                                  

2-6- نمودارهاي همبستگي ميان دو ويژگي                                           

2-7- نمونه اي از يك نمودار لوئس                                                     

2-8- عمليات مختلف در پاكسازي داده                                                

3-1- نمونه اي از ساختار چندبعدي                                                 

3-2- مدل ستاره اي                                                                   

3-3- مدل برف دانه اي                                                             

3-4- مدل صورت فلكي                                                           

3-5- ابعاد مختلف داده هاي فروش                                             

3-6- مدل شبكه ستاره اي                                                      

3-7- معماري انباره داده ها                                                   

3-8- تفاوت ساختارها                                                      

 

فهرست جداول

عنوان

1-1- تناظر بين شبكه عصبي زيستي و شبكه عصبي مصنوعي

1-2- تكنيك هاي وابسته به عمليات چهارگانه

2-1- انواع ويژگي

2-2- داده هاي فروش

3-1- مقايسه پردازش ها در انباره داده ها و پايگاه داده ها

3-2- مقايسه سيستم هاي عملياتي و انباره داده ها

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:

 عنوان کامل: بررسی و داده کاوی در پایگاه داده ها.

دسته: فناوری اطلاعات وکامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پایان نامه:  ۷۷

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

دانلود پایان نامه ارائه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای ویژگی بعد فراکتال


مدلسازی رياضی و ارائه يک الگوريتم مهندسی جهت تحليل اقتصادی يک ميکروتوربين گازی با نرم افزار EES


ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم­های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل محاسبات ابری


شبیه‌سازی و مدل نمودن شبکه‌های حسگر با شبکه‌های عصبی رقابتی word


شبیه سازی محیط برای جلوگیری از unpack شدن packer ها


دانلود پایان نامه ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده


شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین


ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم


پایان نامه كنترل خودكار پرواز هليکوپتر مدل به وسيله بينایی ماشين


یک چارچوب تحمل خطا برای محاسبات پوشیدنی در حوزه محاسبات فراگیر مراقبت های پزشکی


دانلود پایان نامه شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا


زمان‌بندی کار در محاسبات ابری


زمان بندی کارهای بلادرنگ در محيط ابرهای محاسباتی با استفاده از الگوريتم رقابت استعماری


زمان‌بندی وظيفه‌ها در سيستم‌های بی‌درنگ نهفته چند‌هسته‌ای با هدف بهبود انرژی مصرفی و کارايی


پایان نامه زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه


زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی


مديريت منابع زماني بر روي گراف مبتني بر واحد پردازنده گرافيكي


نگاشت وظایف یک برنامه کاربردی بی‌درنگ سخت بر روی شبکه بر تراشه ناهمگن با هدف کاهش توان مصرفی با است


پایان نامه یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی


مراحل اطلاع‌یابی اينترنتي مطابق با مدل الیس


تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا


پایان نامه تشخيص حالات ظريف چهره با استفاده از روش بزرگنمايي حرکت اولر


پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری


پایان نامه روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ مقدارویژه غیر هرمیتی


پایان نامه تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های داده کاوی


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
[RB:Code_Popup]
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید