close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر
پیام مدیر سایت: به سایت ما خوش آمدید ، امیدوارم که از کیفیت مطالب ما راضی باشید در صورتی خرابی لینک های دانلود به ما گزارش بدهید تا سریعا لینک های دانلود فعال بشود
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

 

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی

گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن

الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی

ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن

۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی

فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت

حاکمیت خود

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات

ج- قواعد فقهی

۱- قاعده لاضرر

۲- قاعده تسبیب

۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه

تبصره :

گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت

الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت

۱- حقوق مصر:

۲- حقوق فرانسه

۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون

ب طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت

ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت

د- تشکیل صندوق های تعاون

هـ بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا

س بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون

نتیجه گیری

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله

ب- تعریف عاقله

ج- تعریف عصبه

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام

گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:

گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و

سایر کشورها

مبحث اول

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی

گفتار اول

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران

الف) وسیله نقلیه چیست؟

ب) شخص مسئول کیست؟

گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه

گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری

الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی

گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت

الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری

گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی

۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه

۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان

۳-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل

۵- صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی

ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی

الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی

ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع عربی

منابع لاتین

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

موضوعات مطلب:حقوق . علوم سیاسی .
مطالب مرتبط
 • بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
 • پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
 • پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
 • بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
 • بررسی موضوع تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر معضل و پدیده اجتماعی طلاق
 • بررسی سن مسئولیت کیفری در قوانین ملی
 • پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
 • بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در ادوار قانونگذاری ایران و فقه جزایی اسلام
 • پایان نامه بررسی و مقایسه ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه
 • پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
 • بررسی سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی
 • پایان نامه بررسی مشروبات الکی در حقوق کیفری با تاکید بر قانون سال ۹۲
 • پایان نامه فلسفه مجازات قصاص در اسلام
 • پایان نامه بررسی جرایم مشهود در آیین دادرسی کیفری جدید
 • پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲
 • بررسی ضوابط حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 • پایان نامه بررسی و تحلیل ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
 • تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
 • پایان نامه ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
 • پایان نامه ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
 • پایان نامه ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی
 • پایان نامه راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف
 • پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام
 • نظرات مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  آمار سایت
 • تعداد مطالب: 3958
 • ورودی گوگل امروز: 3
 • ورودی گوگل دیروز: 67
 • بازدید کل: 5,973,488
 • تاریخ امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
 • تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
  آخرین مطالب
 • سوالات آزمون استخدامی تخصصی کامپیوتر
 • جزوه دستنویس و تایپ شده و ترجمه دکتر محمدزاده درس داده های حجیم
 • جزوه دستنویس و تایپ شده شبکه پیشرفته - دکتر رامین کریمی
 • جزوه دکتر محسن محرمی - درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری
 • مجموعه سوالات آزمون های استخدامی
 • بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس
 • بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
 • ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
 • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
 • ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
 • پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانكی و روشهای كاربردی آن
 • کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
 • بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
 • صفحه اصلیآرشیو مطالبنقشه سایتطراح قالبتماس با ما