close
تبلیغات در اینترنت
بررسي سيستم سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

 بررسي سيستم سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

تعداد صفحات : ۱۸۸

چكيده :

در ابتدا به نحوه عملكرد سيستم سوخت رساني كاربراتوري پرداخته ، سپس به چگونگي اصلاح نواقص موجود در كاربراتور پرداختيم و ديديم كه با وجود اصلاح كاربراتور (كاربراتور در ابتدا ساختمان بسيار ساده اي داشت) و پيچيده تر شدن ساختمان كاربراتور كه بواسطه لحاظ كردن پارامترهاي مختلف در حالتهاي مختلف نظير استارت زدن – كار با دور آرام – كار با دور زياد و از اين گونه موارد … باز هم نواقص زيادي در كاركرد كاربراتور مشاهده مي شود . شايد به همين خاطر بود كه مهندسان و متخصصان را بر آن داشت كه از سيستم پيشرفته انژكتور (تزريق سوخت) استفاده كنند .

همانطور كه قبلاً اشاره كرديم تزريق سوخت سابقه تاريخي درازي دارد . اما چرا اين وقفه بلند در استفاده از انژكتور بوجود آمد ؟! شايد به دليل اين كه در آن روزگار هزينه چنين كاري بسيار سنگين بوده و يا اينكه مشكل كامپيوتر بوده ، بهرحال در اين خصوص به تفصيل قبلاً صحبت كرديم . در هر صورت در چند سال اخير زمينه مناسب براي چنين حركتي فراهم شده و اين حركت نيز صورت گرفته تا آنجا كه به كشور ما نيز رسيده .

حال به اختصار اگر در مورد مزاياي سيستم رساني انژكتوري نسبت به

كاربراتوري بخواهيم صحبت كنيم مي توانيم به اين موارد بطور كلي اشاره كنيم ؛

تنظيم بودن خودرو به مدت زمان بيشتر و نياز كمتر به تنظيم هاي پي در پي . نسبت سوخت و هواي متناسب تر با حالت و وضعيتي كه خودرو در آن قرار دارد و جلوگيري از احتراق ناقص و ايجاد نسبت تراكم مناسب تر و … كه همه اين موارد يعني تاثير مثبت در قدرت و توان موتور و كاهش آلاينده ها .


فهرست مطالب

*  مقدمه
* كاربراتورها
* سیستم سوخت رسانی کاربراتور
* ساختمان کاربراتور و اعمال آن
* کاربراتور ازنظرجریان هوا
* کاربراتور پیکان
* طرز کار کاربراتور ونتوری متغیر
* لاستیک کاربراتور (دیافراگم) ش
* پمپ دستی
* باک بنزین (مخزن سوخت)
* لوله خروجی باک
* بنزین نما
* سیستم اصلی اندازه گیری
* كنترل مخلوط
* سوزن اندازه گیری
* كنترل مكش از پشت
* كنترل مخلوط برای جبران تغییر ارتفاع
* كنترل مخلوط برای توان حداكثر
* قطع دور آرام ( خاموش كردن )
* سیستم دور آرام
* پمپ شتاب
* ساسات
* راه اندازی
* كاربراتور پاششی
* سیستم سوخت رسانی انژكتوری
* انواع سیستم تزریق سوخت الكترونیكی EFI
* سیستم EFI مدل D ( نوع كنترل با فشار مانیفولد )
* سیستمEFI مدل L )نوع كنترل با جریان هوا)
* ساختار سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI)
* جریان سوخت
* تشخیص حجم هوای مكش
* كنترل حجم تزریق پایه
* دوره زمانی تزریق و زمان بندی تزریق
* انژكتور استارت سرد
* شیر هوا (Aire valve)
* اجزاء سیستم تزریق سوخت الكترونیكی(EFI)
* سیستم تنفس یا مكش هوا
* سیستم كنترل الكترونیكی
* پمپ توربینی
* شیر تعدیل فشار (relief valve)
* شیر یكطرفه(check valve)
* شیر یكطرفه(check valve)
* پمپ
* كنترل پمپ سوخت
* عملكرد كنترل پمپ سوخت
* كنترل پمپ سوخت در سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI) از نوع D
* كنترل سرعت پمپ سوخت
* فیلتر سوخت
* میراكننده نوسانات فشار سوخت
* رگولاتور فشار
* انژكتورها
* انواع انژكتور
* براساس شكل اتصال جریان الكتریكی به انژكتور
* مدار الكتریكی انژكتور
* مقاومت سلونوئید
* انواع مختلف مقاومت سلونوئید
* روش كاركرد انژكتورها
* انژكتور استارت سرد
* عملكرد و ساختار انژكتور استارت سرد
* سویچ زمانی انژكتور استارت سرد
* مدار الكتریكی انژكتور استارت سرد
* بدنه دریچه گاز
* ساختمان بدنه دریچه گاز
* پیچ تنظیم سرعت هرزگرد موتور
* شیر هوا
* شیر هوا از نوع بی متال
* ساختمان شیر هوا
* شیر هوا از نوع مومی
* عملكرد و ساختار شیر هوا
* محفظه مكش هوا و مانیفولد مكش
* بررسی چگونگی عملكرد سیستم كنترل الكترونیكی (ECU) و تاثیرات اشكالات موجود
* در سیستم (ECU ) در عملكرد موتور
* سنسورها و عملكرد آنها
* اتصالات واحد ECU سیستم EFI
* عملكرد و ساختار فلومتر
* چگونه حجم هوای مكش مشخص می گردد
* پیچ تنظیم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگرد
* صفحه جبران كننده و محفظه میرا كننده نوسانات حركت هوا
* سویچ پمپ سوخت
* انواع دیگر فلومتر
* نوع جریان هوای كردابی یا پیچشی نوری كارمن
* سنسور فشار مانیفولد (vacuum sensor)
* مدار الكتریكی فلومتر هوا
* سنسور موقعیت دریچه گاز
* ساختمان سنسور
* نقطه دور هرزگرد (IDL)
* نقطه قدرت (Power Point)
* عدم تماس نقاط
* نوسان قدرت موتور (Hunting)
* مدار الكتریكی سنسور موقعیت دریچه گاز
* سنسور درجه حرارت آب رادیاتور (THW)
* مدار الكتریكی سنسور درجه حرارت آب رادیاتور
* سنسور درجه حرارت هوای مكش
* مقدار الكتریكی سنسور درجه حرارت هوای ورودی
* سیگنال جرقه موتور (IG)
* سیگنال استارت (STA)
* رله اصلی سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI)
* سنسور اكسیژن
* كنترل زمان بندی تزریق
* كنترل حجم تزریق
* حجم تزریق پایه
* تصحیحات تزریق
* غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور
* غنی سازی طی گرم شدن موتور
* تصحیح درجه حرارت هوای مكش
* غنی سازی شتاب گیری طی گرم شدن موتور
* غنی سازی در دور قدرت
* تصحیح ولتاژ
* دوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریق
* دوره زمانی تصحیح ولتاژ
* غنی سازی در طی شتاب گیری
* تصحیح بازخورد نسبت سوخت و هوا (فقط برای بعضی از مدلها)
* مثالهایی از تصحیح تزریق
* تشخیص عیب
* روشهای عیب یابی
* واماندگی موتور
* استارت شدن ضعیف
* قابلیت رانندگی ضعیف
* دور هرزگرد غیر هموار و خشن
* ‌فقط عیبهای اصلی سیستم EFI در اینجا لیست شده است .
* روغن موتور
* آب رادیاتور
* ترمینالهای باطری و مجموعه باطری
* صافی هوا
* تسمه ها
* شمع جرقه
* دلكو
* تایمینگ یا زمانبندی جرقه زنی
* بررسی تفاوتهای سیستم های سوخت رسانی كاربراتوری و انژكتوری
* تولید مخلوط سوخت و هوا در كاربراتور
* سیستم تزریق سوخت الكترونیكی(EFI)
* شرایط رانندگی و نسبت سوخت وهوا در طی استارت زدن موتور
* سیستم EFI
* هنگامی كه موتور سرد است
* در هنگام شتاب گیری
* در هنگام گرفتن قدرت بالا از موتور
* شكل و تركیب سیستم ترزیق سوخت الكترونیكی (EFI)
* امكان مخلوط سوخت و هوای یكنواخت برای هر سیلندر
* امكان ایجاد نسبت سوخت و هوای دقیق در تمام دامنه های سرعت دورانی موتور
* پاسخ مناسب نسبت به تغییرات زاویه دریچه گاز
* قطع سوخت در طی كاهش شتاب
* مكش موثر مخلوط سوخت وهوا
* نقش وسایل نقلیه (بویژه سیستم سوخت رسانی ) در آلودگی هوا
* نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا
* تأثیرات Sox بر روی انسان ها
* سوخت ها به چند طریق محیط زیست را آلوده می کنند
* نتیجه
* مراجع

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

تعداد صفحات : ۱۸۸

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری
 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- مدیریت نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
  4- در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ داشته باشد می توانید پاسخ نظر یا سوال خود را ببینید
  5- برای ارتباط با بخش فروش و مدیر فروش با شماره 09010633413 در ارتباط باشید
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی