close
دانلود فیلم
بررسي سيستم سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

 بررسي سيستم سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

تعداد صفحات : ۱۸۸

چكيده :

در ابتدا به نحوه عملكرد سيستم سوخت رساني كاربراتوري پرداخته ، سپس به چگونگي اصلاح نواقص موجود در كاربراتور پرداختيم و ديديم كه با وجود اصلاح كاربراتور (كاربراتور در ابتدا ساختمان بسيار ساده اي داشت) و پيچيده تر شدن ساختمان كاربراتور كه بواسطه لحاظ كردن پارامترهاي مختلف در حالتهاي مختلف نظير استارت زدن – كار با دور آرام – كار با دور زياد و از اين گونه موارد … باز هم نواقص زيادي در كاركرد كاربراتور مشاهده مي شود . شايد به همين خاطر بود كه مهندسان و متخصصان را بر آن داشت كه از سيستم پيشرفته انژكتور (تزريق سوخت) استفاده كنند .

همانطور كه قبلاً اشاره كرديم تزريق سوخت سابقه تاريخي درازي دارد . اما چرا اين وقفه بلند در استفاده از انژكتور بوجود آمد ؟! شايد به دليل اين كه در آن روزگار هزينه چنين كاري بسيار سنگين بوده و يا اينكه مشكل كامپيوتر بوده ، بهرحال در اين خصوص به تفصيل قبلاً صحبت كرديم . در هر صورت در چند سال اخير زمينه مناسب براي چنين حركتي فراهم شده و اين حركت نيز صورت گرفته تا آنجا كه به كشور ما نيز رسيده .

حال به اختصار اگر در مورد مزاياي سيستم رساني انژكتوري نسبت به

كاربراتوري بخواهيم صحبت كنيم مي توانيم به اين موارد بطور كلي اشاره كنيم ؛

تنظيم بودن خودرو به مدت زمان بيشتر و نياز كمتر به تنظيم هاي پي در پي . نسبت سوخت و هواي متناسب تر با حالت و وضعيتي كه خودرو در آن قرار دارد و جلوگيري از احتراق ناقص و ايجاد نسبت تراكم مناسب تر و … كه همه اين موارد يعني تاثير مثبت در قدرت و توان موتور و كاهش آلاينده ها .


فهرست مطالب

*  مقدمه
* كاربراتورها
* سیستم سوخت رسانی کاربراتور
* ساختمان کاربراتور و اعمال آن
* کاربراتور ازنظرجریان هوا
* کاربراتور پیکان
* طرز کار کاربراتور ونتوری متغیر
* لاستیک کاربراتور (دیافراگم) ش
* پمپ دستی
* باک بنزین (مخزن سوخت)
* لوله خروجی باک
* بنزین نما
* سیستم اصلی اندازه گیری
* كنترل مخلوط
* سوزن اندازه گیری
* كنترل مكش از پشت
* كنترل مخلوط برای جبران تغییر ارتفاع
* كنترل مخلوط برای توان حداكثر
* قطع دور آرام ( خاموش كردن )
* سیستم دور آرام
* پمپ شتاب
* ساسات
* راه اندازی
* كاربراتور پاششی
* سیستم سوخت رسانی انژكتوری
* انواع سیستم تزریق سوخت الكترونیكی EFI
* سیستم EFI مدل D ( نوع كنترل با فشار مانیفولد )
* سیستمEFI مدل L )نوع كنترل با جریان هوا)
* ساختار سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI)
* جریان سوخت
* تشخیص حجم هوای مكش
* كنترل حجم تزریق پایه
* دوره زمانی تزریق و زمان بندی تزریق
* انژكتور استارت سرد
* شیر هوا (Aire valve)
* اجزاء سیستم تزریق سوخت الكترونیكی(EFI)
* سیستم تنفس یا مكش هوا
* سیستم كنترل الكترونیكی
* پمپ توربینی
* شیر تعدیل فشار (relief valve)
* شیر یكطرفه(check valve)
* شیر یكطرفه(check valve)
* پمپ
* كنترل پمپ سوخت
* عملكرد كنترل پمپ سوخت
* كنترل پمپ سوخت در سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI) از نوع D
* كنترل سرعت پمپ سوخت
* فیلتر سوخت
* میراكننده نوسانات فشار سوخت
* رگولاتور فشار
* انژكتورها
* انواع انژكتور
* براساس شكل اتصال جریان الكتریكی به انژكتور
* مدار الكتریكی انژكتور
* مقاومت سلونوئید
* انواع مختلف مقاومت سلونوئید
* روش كاركرد انژكتورها
* انژكتور استارت سرد
* عملكرد و ساختار انژكتور استارت سرد
* سویچ زمانی انژكتور استارت سرد
* مدار الكتریكی انژكتور استارت سرد
* بدنه دریچه گاز
* ساختمان بدنه دریچه گاز
* پیچ تنظیم سرعت هرزگرد موتور
* شیر هوا
* شیر هوا از نوع بی متال
* ساختمان شیر هوا
* شیر هوا از نوع مومی
* عملكرد و ساختار شیر هوا
* محفظه مكش هوا و مانیفولد مكش
* بررسی چگونگی عملكرد سیستم كنترل الكترونیكی (ECU) و تاثیرات اشكالات موجود
* در سیستم (ECU ) در عملكرد موتور
* سنسورها و عملكرد آنها
* اتصالات واحد ECU سیستم EFI
* عملكرد و ساختار فلومتر
* چگونه حجم هوای مكش مشخص می گردد
* پیچ تنظیم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگرد
* صفحه جبران كننده و محفظه میرا كننده نوسانات حركت هوا
* سویچ پمپ سوخت
* انواع دیگر فلومتر
* نوع جریان هوای كردابی یا پیچشی نوری كارمن
* سنسور فشار مانیفولد (vacuum sensor)
* مدار الكتریكی فلومتر هوا
* سنسور موقعیت دریچه گاز
* ساختمان سنسور
* نقطه دور هرزگرد (IDL)
* نقطه قدرت (Power Point)
* عدم تماس نقاط
* نوسان قدرت موتور (Hunting)
* مدار الكتریكی سنسور موقعیت دریچه گاز
* سنسور درجه حرارت آب رادیاتور (THW)
* مدار الكتریكی سنسور درجه حرارت آب رادیاتور
* سنسور درجه حرارت هوای مكش
* مقدار الكتریكی سنسور درجه حرارت هوای ورودی
* سیگنال جرقه موتور (IG)
* سیگنال استارت (STA)
* رله اصلی سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI)
* سنسور اكسیژن
* كنترل زمان بندی تزریق
* كنترل حجم تزریق
* حجم تزریق پایه
* تصحیحات تزریق
* غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور
* غنی سازی طی گرم شدن موتور
* تصحیح درجه حرارت هوای مكش
* غنی سازی شتاب گیری طی گرم شدن موتور
* غنی سازی در دور قدرت
* تصحیح ولتاژ
* دوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریق
* دوره زمانی تصحیح ولتاژ
* غنی سازی در طی شتاب گیری
* تصحیح بازخورد نسبت سوخت و هوا (فقط برای بعضی از مدلها)
* مثالهایی از تصحیح تزریق
* تشخیص عیب
* روشهای عیب یابی
* واماندگی موتور
* استارت شدن ضعیف
* قابلیت رانندگی ضعیف
* دور هرزگرد غیر هموار و خشن
* ‌فقط عیبهای اصلی سیستم EFI در اینجا لیست شده است .
* روغن موتور
* آب رادیاتور
* ترمینالهای باطری و مجموعه باطری
* صافی هوا
* تسمه ها
* شمع جرقه
* دلكو
* تایمینگ یا زمانبندی جرقه زنی
* بررسی تفاوتهای سیستم های سوخت رسانی كاربراتوری و انژكتوری
* تولید مخلوط سوخت و هوا در كاربراتور
* سیستم تزریق سوخت الكترونیكی(EFI)
* شرایط رانندگی و نسبت سوخت وهوا در طی استارت زدن موتور
* سیستم EFI
* هنگامی كه موتور سرد است
* در هنگام شتاب گیری
* در هنگام گرفتن قدرت بالا از موتور
* شكل و تركیب سیستم ترزیق سوخت الكترونیكی (EFI)
* امكان مخلوط سوخت و هوای یكنواخت برای هر سیلندر
* امكان ایجاد نسبت سوخت و هوای دقیق در تمام دامنه های سرعت دورانی موتور
* پاسخ مناسب نسبت به تغییرات زاویه دریچه گاز
* قطع سوخت در طی كاهش شتاب
* مكش موثر مخلوط سوخت وهوا
* نقش وسایل نقلیه (بویژه سیستم سوخت رسانی ) در آلودگی هوا
* نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا
* تأثیرات Sox بر روی انسان ها
* سوخت ها به چند طریق محیط زیست را آلوده می کنند
* نتیجه
* مراجع

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها

تعداد صفحات : ۱۸۸

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


دانلود پایان نامه بررسی دستگاه تست پیچش پلاستیک


پایان نامه ترمزها


دانلود پایان نامه بررسی مدار شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو


دانلود پایان نامه شبیه سازی کنترل دور موتور القایی


پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)


پایان نامه طراحی سیستم مکنده غلات


پایان نامه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن


دانلود پایان نامه بررسی ماشین های باگی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی


دانلود پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها


دانلود پایان نامه سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه CNC


دانلود پایان نامه دینامیک سیالات در توربوماشین ها


پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM


دانلود پایان نامه انواع بیرینگ و روش مونتاژ و دمونتاژ بیرنگ ها


دانلود پروژه بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها


دانلود پایان نامه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی


دانلود پایان نامه بررسی کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)


دانلود پایان نامه نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت


پایان نامه کاربردها و روشهای تولید مواد Functionally graded piezoelectric


دانلود پایان نامه پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها


دانلود پروژه بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید