close
دانلود فیلم
دانلود پروژه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی

دانلود پروژه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی

گريدر
اين دستگاه بيشتر به منظور تسطيح جاده ، براي ساختن فرم مطلوب بستر جاده و عمليات تنظيم شيب وتسطيح دامنه خاكريزها ، خاكبرداريها و يا براي جابجايي خاك و برف روبي و برداشتن لايه هاي سست سطح زمين و برای ایجاد شیب عرضی، ایجاد پروفیلهای ویژه در جاده سازی استفاده مي شود.
تجهيزاتي علاوه بر ادوات اصلي كاري گريدر مي تواند روي آن نصب شود عبارتند از :
چنگك شخم زن Scarifier و ريپر عقب Rear Ripper و تيغه جلو Front Blade
عضو كار ساز در گريدر تيغه Blade مي باشد كه در وسط دستگاه نصب شده است . اين تيغه مي تواند تحت زاويه هاي گوناگوني كار كند و مي تواند حول سه محور مختصاتي حركت كند.

اجزای گريدر
۱- سيستم قدرت Engine System
۲- سيستم انتقال قدرت Transmission System
۳- سيستم هيدروليك Hydraulic   System
۴- شاسي و اسكلت فلزي Frame   and Column
در اين جزوه به بررسي گريدرهاي مدل D , C1 , C , B مي پردازيم . به دليل تشابه اين مدل بسياري از توضيحات آن مشابه مي باشد.

۱-سيستم قدرت Engine System
مدل B : موتور گريدر مدل B بنر مدل OM355A مي باشد . اين موتور شش سيلندر خطي مي باشد كه موتور آب خنك و مجهز به توربوشارژ مي باشد و قدرت آن ۲۲۵hp مي باشد.

مدل C , C1 : موتور گريدر مدل C ، دویتز BF6M 2012C
مدل D : موتور اين مدل ها از گريدر دویتز ۱۰۱۳ EC مي باشد.

۲- سيستم انقال قدرت : Transmission System
قدرت توليدي موتور توسط كلاج هيدروليكي ( تورك كنورتور ) وارد گيربكس مي شود و توسط جعبه انتقال و از طريق گاردان به ديفرانسيل و از طريق تاندوم ها به چرخها منتقل مي شود.

۳- سيستم هيدروليك : Hydraulic System
سيستم هيدروليك در چهار مدل ذكر شده تغييراتي داشته است كه هريك در جاي خود شرح داده شده مي شود . اما اجزاي اصلي اين سيستم عبارتند از :

۱-تانك هيدروليك Hydraulic Tank
۲- پمپ هاي دنده اي Gear Pumps
۳- بلوك تقسيم روغن Flow Divider
۴- شير كنترل هاي چپ و راست L / R Control   Valve
۵- فيلتر تنفسي Filter Breather Filter
۶- فيلتر برگشت روغن Hyd.   Oil Filter
۷- كولر روغن Heat exchanger
۸- شيرهاي محدود كننده جريان Over Center Valve
۹- جك هاي بالا برنده تيغه سمت راست و چپ Blade Lift Cyl . L / R
۱۰- جك چنگال شخم زن Scarifirer Cyl
۱۱- هيدروموتور گردان Circle Rotation Motor
۱۲- جك تغيير موقعيت تيغه Draw Bar Center shift Cyl
۱۳- جك ريپر عقب Rear Ripper Cyl
۱۴- حرکت كشويي تيغه Blade Side shift Cyl
۱۵- نقاط فشارگيري Test Point
۱۶- جك زاويه دهنده چرخهاي جلو Leaning Cylinder
۱۷- دابل جك ولو  Check Valve Double acting Piloted
۱۸- جك تيغه جلو Front Blade Cylinder
۱۹- جكهاي كمرشكن  Articulation Cylinders
۲۰- كوزه گردان Rotary Connection
۲۱- سيلندرهاي ترمز Wheel Brake Cyl
۲۲- اوربيترول Orbitrol
۲۳- جك فرمان Steering Cyl
۲۴- انباره Accumulotor
۲۵- شارژينك ولو و شيرترمز    Charging & Brake Valves

۴- شاسي و اسكلت فلزی Frame and Column
شاسي گريدر دو تكه مي باشد كه توسط پين به هم متصل شده اند . يك قسمت شاسي وظيفه نگهداشتن و تحمل گشتاورهاي پيچشي و تحمل نيروي فنر و ارتعاشات موتور و گيربكس و مجموعه اكسل عقب و تاندوم ها بر عهده دارد و در قسمت ديگر جك هاي ادوات كارساز قرار دارند . در اين قسمت يك صليبي وجود دارد كه امكان عمودي قرار گرفتن تيغه به منظور به منظور بغل تراشي را مهيا مي كند و نيز در اين قسمت Draw Bar توسط مفصلي به بوم متصل مي باشد كه خود شامل Circle مي باشد كه توسط هيدروموتور گردان و گيربكس گردان به حركت در مي آيد كه امكان دوران تيغه را فراهم مي كند .

در اين قسمت پين برشي قرار دارد كه وظيفه دارد گيربكس گردان را در مقابل فشار و نيروي زياد محافظت كند.
پين برشي در خروجي گيربكس قرار دارد . گشتاور پيچشي از گيربكس به پين برشي منتقل مي شود و از پين برشي به چرخ دنده پنيون كه با دنده سيركل Circle درگير مي باشد منتقل مي شود . اگر تيغه به يك جسم سخت برخورد كند نيروي برشي حاصل از اين برخورد به پنيون مي رسد و باعث بريده شدن آن مي شود . با اين عمل ارتباط ما بين تيغه وگيربكس گردان قطع مي شود و ديگر آسيبي به آن نمي رسد . با تعويض پين برشي دوباره مي توان ارتباط مابين تيغه و گيربكس را برقرار نمود .

فهرست مطالب
موتور MOTOR
تشريح مدار هيدروليك HE 100
تانك هيدروليك Hydraulic Tank
فيلتر مكشي Breather
كولر روغن Oil Cooler
شير قطع كن On-Off Valve
قبل پمپ ـ قبل از جک بوم
بلوك جمع كننده روغن Collector Block
فيلترها Filters
شيرهاي سلونوئيدي Solenoid Valve
پدال حركت، ترمز پايي، ترمز دستي Travel Paddle Hand & Paddle Brake
شير كنترل جريان Flow Control Valve
چك ولوها check valves
عملكرد شير يكطرفه با تخليه هيدرورليكي Pilot Check Valve
شير قفل كننده اكسل جلو (اكسل الاكلنگي) Axel Lock Valve
اتصال گردان ۱۳ راهه Rotary Connection
آكومولاتورها Accumulators
شير كنترل پايلوتي (جوي استيك) Pilot Valve (joystick)
شارژينگ ولو Charging Valve
اوربيترول Orbitrol
جك ها Cylinder
هيدروموتورها Hydraulic Motor
هيدروموتور گردان Swing Motor
هيدروموتور حركت Travel Motor
شيرهاي فشار شكن
چگونگي عملكرد شير فشارشكن پايلوتي
تصوير شير تخليه فشار پايلوتي
شاتل ولو Shuttle Valve
پمپ ها Pumps
پمپ دوبله با جابجايي متغير توان ثابت مدل A8VO
عملکرد پمپ دوبله بيل هيدروليكي HE100 مدل A8V0
كنترل جمع كننده قدرت (SR)
نحوه زاويه گيري پمپ دوبله بيل هيدروليكي HE100 مدل A8V0
بلوك شير كنترل بيل هيدروليكي HE100
تصوير هاي شير كنترل بيل هيدروليكي HE100
سمبول هيدروليكي بيل HE100
عملكرد شيرهاي كنترل
نحوه عمکرد مدار حرکت و کار Travel & Working System
جك هاي بوم
وضعيت خلاص
بالابردن بوم
پايين آوردن بوم
جك باكت
باز كردن باكت
عملكرد موتور هيدروليكي گردان
وضعيت ترمز
جك استيك
جمع شدن بازوي استيك
بازشدن بازوي استيك
جك هاي پايه و عملكرد شيرهاي يكطرفه با تخلية هيدروليكي
عملكرد شيرهاي يكطرفه با تخليه هيدروليكي
تصوير شير يكطرفه با تخليه هيدروليكي
عملکرد شیر در باز كردن جك هاي پايه
عملکرد شیر در جمع كـردن جك هـاي پايه
عملكرد شير يكطرفه با تخليه هيدرورليكي
تصوير شير يكطرفه با تخليه هيدروليكي
باز كردن جك هاي پايه
عملكرد مدار حركت بيل هيدروليكي HE100
بلوك ترمز اضطراري هيدروموتور حركت
نحوه عملكرد مدار سرو Servo System
مدار فرمان و ترمز Steering & Braking System
گیربکس و مدار کنترلی آن
بلوك شير تعويض دنده
گيربكس حركت
تعــويض دنده
نقشه داخلي گيربكس هيدروليكي در حالت دنده ۱ (سنگين)
انتخاب دنده ۲ (سبك)
نقشه هيدروليكي داخلي گيربكس در حالت دنده ۲ (سبك)
قفل داخلي گيربكس ZF – ۲ HL 100 بيل HE 100
آزاد کردن ترمز پارکینگ
گريدر
عمليات كاري مي توان با گريدر انجام داد
اجزاي گريدر
۱- سيستم قدرت Engine System
۲- سيستم انتقال قدرت Transmission System
۳- سيستم هيدروليك Hydraulic System
۴- شاسي و اسكلت فلزي Frame and Column
در اين جزوه به بررسي گريدرهاي مدل D, C1, C, B مي پردازيم. به دليل تشابه اين مدل بسياري از توضيحات آن مشابه مي باشد.
۱- سيستم قدرت Engine System
۲- سيستم انقال قدرت Transmission System
گيربكس
گيربكس پاور شيفت ۶WG / Ergo power 200 ZF گريدر B HG180
تابلوي تعويض دنده
راهنماي خطوط نقشه
اجزاء تشكيل دهندة مدار هيدروليكي كنترل گيربكس
تشريح عملكرد گيربكس
تشريح عملكرد Lockup Clutch
تشريح عملكرد شير كنترل فشار (Pressure Control Valve) و شير تنظيم مجدد (Reset Valve)
گیربکس پاورشیفت ZF 6WG / Ergo power -190
معرفي اجزاء نقشه كنترل الكترو هيدروليكي گيربكس ZF 6WG / Ergo power – ۱۹۰
۱- كارتل روغن گيربكس
۲- پمپ روغن گيربكس
۳- فيلتر
۴- شير ميان بر فيلتر FDV كه با اختلاف فشار ΔP = 5.5 bar باز مي شود
۵- شير كنترل فشار اصلي HDV (16+2 bar)
۶- شير كاهنده فشار RV-9 (9bar)
۷- رلاتورهاي فشار برقي Y1 – Y6
۸- اسپولهاي پيرو NFS
۹- دمپر ارتعاش گير D
۱۰- اوريفيس B
۱۱- شيرهاي تناسبي P1 – P6
۱۲- كلاچ پكهاي سرعت و جهت K1-K2-K3-K4-KV-KR
۱۳- شير اطمينان ورودي تورك كنورتور WSV (P=11bar)
۱۴- شير اطمينان خروجي تورك كنورتور WGV (P=4.3 bar)
۱۵- شير برقي Lock Up Clutch (WK – M)
۱۶- شير درگيركننده Lock Up Clutch (WK – V)
۱۷- خنك كننده روغن (مبدل حرارتي) WT
۱۸- سنسور دماي روغن گيربكس TEMP
۱۹- تورك كنورتور Converter
تشريح عملكرد گيربكس ZF 6WG / Ergo power 190
براي درگير كردن دنده هاي گيربكس به دو خط فشار مورد نياز است.
درگيري كلاچ پكها و انتخاب دنده
دیاگرام قدرت
۳- سيستم هيدروليك Hydraulic System
پمپ هاي هيدروليكي
فلوديوايدر
شير كنترل
شير كنترل سمت راست ادوات زير را كنترل مي كند
۱- جك بالابر تيغه سمت راست (Right) Blade Lift Cylinder
۲- جك حركت كشويي تيغه Blade Side shift Cylinder
۳- جك زاويه دهنده چرخهاي جلو Leaning Cylinder
۴- جك كمر شكن Articulation Cylinder
۵- جك زاويه دهنده تيغه جلو Front Side Cylinder
ادوات كارساز
شير محدود كننده جريان Over Center Valve
دابل چك ولو Double Acting Check Valve
فرمان
سيستم فرمان كمرشكن
هيدرو موتور گردان
شارژينگ ولو و شير ترمز
۴- شاسي و اسكلت فلزي Frame and Column
«فشارگيري گريدر HG180D»
كنترل فشار هيدروليك
كنترل فشار سيستم فرمان
كنترل فشار سيستم ترمز
كنترل فشار سيستم پنتوماتيك


 

قيمت فايل ورد پروژه : 4000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس


پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده


تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی به روش اویلری- لاگرانژی کوپل شده


پایان نامه تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک


پایان نامه تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران


پایان نامه تخمين قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی


پایان نامه طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی


پایان نامه تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی


پایان نامه روش‌های آماري در المان محدود و كاربرد آن در انتقال حرارت


پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی


پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD


شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی


پایان نامه طراحي و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسي اثرات فرآيند بر روي ورق هاي فولاد کم کربن


پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین


پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثردر برهم کش های قوی کورک های سنگین


پایان نامه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی


پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نان


پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز


پایان نامه مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا


مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد


بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


پایان نامه تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


دانلود پایان نامه بررسی دستگاه تست پیچش پلاستیک


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید