close
دانلود فیلم
مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده ی موتور سنکرون آهنرباي دائم خطی

مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده ی موتور سنکرون آهنرباي دائم خطی

موضوع این پایان نامه بهينه سازي طراحی و مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده ی موتور سنکرون آهنرباي دائم خطی و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بهینه سازی طراحی و مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده ی موتور سنکرون آهنربای دائم خطی
دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ١٢۵
+ همراه با فایل های برنامه MATLAB و سیمولینک
________________________________________________________
بخشی از مقدمه:

امروزه موتورهای خطی برای تولید حرکت های انتقالی به طور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان ، موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی به دلیل داشتن چگالی نیرو و راندمان زیاد و عملکرد دینامیکی مناسب از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عملکرد مناسب این موتورها نیازمند بهینه سازی دقیق طراحی آنها است. بهینه سازی طراحی خود نیازمند مدلسازی مطلوب می باشد. در این پژوهش مدار معادل مغناطیسی بهبود یافته ای با هدف تحلیل دقیق تلفات آهن ارائه شده است. به این منظور ابتدا مزایا و معایب مدار معادل های قبلی ارائه شده برای موتور سنکرون آهنربای دائم بررسی شده که خلاء یک مدل مناسب که دقت قابل قبولی در پیش بینی توزیع چگالی شار با در نظر گرفتن اثر جریان سیم پیچ ها، اشباع آهن و حرکت داشته باشد و در عین حال سادگی لازم برای استفاده در الگوریتم طراحی را نیز دارا باشد، در این میان احساس می شود. لذا در این پژوهش مدار معادل نسبتاً جدیدی برای موتور سنکرون آهنربای دائم خطی یک بر با هسته آهنی و اولیه کوتاه ارائه شده است. این مدار معادل علاوه بر قابلیت به پیش بینی اثر شیارها بر توزیع چگالی شار آهنربای دائم و اشباع آهن در دندانه و یوغ اثر جریان سیم پیچ اولیه را نیز در نظر می گیرد. در نتیجه این مدار معادل می تواند تلفات آهن را بطور نسبتاً قابل قبولی پیش بینی کرده و در عین حال سادگی لازم برای استفاده در الگوریتم طراحی را دارد. یکی دیگر از مزیت های این مدار معادل ثابت بودن ساختار آن در هنگام حرکت است.
مشاهده فهرست کامل در ادامه

 

عنوان

فصل اول: مقدمه

1-1 کليات

1-2 لزوم انجام تحقيق

1-3  روند ارائه مطالب

فصل دوم: ساختمان موتور سنکرون آهنربای دائم خطی

2-1 نگاه کلي

2-2  موتورهاي يک بر

2-2-1  ساختار يک بر با اوليه کوتاه و آهنرباي سطحی (ساختار يک بر پايه)

2-2-2  ساختار يک بر با اوليه کوتاه و آهنرباي درونی

2-2-3  ساختار يک بر با اوليه کوتاه و آهنرباي درونی عمودی

2-2-4 ساختار يک بر با اوليه کوتاه و آرايش آهنرباي به صورت هالباخ

2-2-5 ساختارهاي يک بر با ثانويه کوتاه

2-3 ساختارهاي دوبر

2-3-1 ساختارهاي دوبر با دوثانويه بلند ويک اوليه کوتاه با هسته هوايي (ساختار دوبر پايه)

2-3-2 ساختار دوبر با دوثانويه بلند ويک اوليه کوتاه يوغ دار

2-3-3 ساختار دوبر با دوثانويه بلند ويک اوليه کوتاه با آهنرباي دائمي دروني عمودی

2-3-4 ساختارهاي دوبر با يک ثانويه بلند و دو اوليه کوتاه

2-3-5 ساختارهاي دوبر با يک اوليه بلند و دو ثانويه کوتاه

2-3-6 ساختار دو بر با دو ثانويه کوتاه و يک اوليه دوبر

2-3-7  ساختار دو بر با يک ثانويه کوتاه و دو اوليه بلند

2-4 ساختارهاي لوله­اي

2-5  انتخاب ساختار مناسب

2-5-1  مقايسه برخي از ساختاره

2-5-2 بررسي دو موتور انتخابي

2-5-3 کاربرد لايه آلومينيومي در موتور

فصل سوم: مدلسازی موتور سنکرون آهنربای دائم خطی

3-1 مدلسازي مغناطيسي به روش مدار معادل مغناطيسي

3-1-1 پيشينه پژوهش

3-1-2 مدل پيشنهادي

3-1-2-1 مدلسازي اوليه

3-1-2-2 مدلسازي ثانويه

3-1-2-3 مدلسازي فاصله هوايي و تشکيل مدار معادل

3-1-2-4  تابع توزيع چگالي شار

3-1-2-5 محاسبه نيرو

3-2-3  شبيه سازي و ارزيابي روش پيشنهادي

3-2 مدلسازي مغناطيسي به کمک روش حل معادلات ماکسول(لايه­اي)

3-4 مدلسازي الکتريکي

3-4 مدلسازي مکانيکي

فصل چهارم: طراحی موتور سنکرون آهنربای دائم خطی

4-1  اصول طراحي و ارائه الگوريتم مربوط

4-1-1 روابط طراحي

4-1-2 محدويت حرارتي و ضد ­مغناطيسی آهنربا

4-1-3 محاسبه راکتانس­هاي موتور

4-1-4 محاسبه تلفات

4-2 سيستم تصميم يار براي طراحي موتور

4-2-1 ضرورت و اصول سيستم تصميم يار

4-2-2 سيستم تصميم يار پيشنهادي

4-2-2-1 پايگاه داده

4-2-2-2 پايگاه دانش

4-2-2-3 سيستم داده کاوي و تصميم گيري

4-2-2-4 رابط کاربر

فصل پنجم: بهينه موتور سنکرون آهنربای دائم خطی

5-1 پيشينه پژوهش

5-2 بهينه سازي موتور سنکرون آهنرباي دائم خطي دوبر با هسته هوايي

5-2-1 بهينه سازي نيرو به حجم

5-2-1-1 بهينه­سازي با تغيير ابعاد آهنربا

5-2-1-2 بهينه سازي کلي موتور

5-2-2 بهينه سازي ضربان نيرو

5-2-3  بهينه سازي چند منظوره

نتيجه گيری و پيشنهادها

مراجع

پيوست­ها

پيوست

 

قيمت فايل ورد پروژه : 10000تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بهینه سازی طراحی و مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده ی موتور سنکرون آهنربای دائم خطی
دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ١٢۵
+ همراه با فایل های برنامه MATLAB و سیمولینک

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس


تحلیل زماني مخابره سيگنال‌هاي کنترلي از طريق پیوندهای چند مرحله اي بر روي شبکه‌هاي صنعتي به منظو


بهبود مدل سطوح فعال با استفاده از بهينه سازي توابع انرژي براي جزء بندي تصاوير سه بعدي


بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن ماشین‌های برقی


بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني به مفاهيم قابليت اطمينان


بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه


تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع


پایان نامه بهینه سازی مولد پالسی با استفاده از الگوریتم های تکاملی


پخش بار سری زمانی


بهبود روش فیلترینگ الگوی مکانی مشترک جهت ارتقاء راندمان سیستم های واسط کامپیوتری مغزی


بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات (PSO-SV


بهبود الگوریتم GM-PHD به منظور ردیابی چند هدف و چند سنسور با کمک تخمین


پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با شبکه عصبی


بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع


پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی نانوروبان گرافن


پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری


تاثیر پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال بر عملکرد رله دیستانس


تحلیل و شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC


بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان


بررسی پدیده ولتاژ و جریانهای حالت مشترک در اینورترهای سه فاز و راه حذف آنها


بررسی الگوریتم‌های بهینه رمزنگاری مقاوم به‌منظور پیاده‌سازی روی FPGA


برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم


بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو


بررسي، شبيه سازي و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگر بی سیم


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید