close
دانلود فیلم
آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها

آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها

عنوان پروژه : آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

تعداد صفحات : ۷۷

شرح مختصر پروژه : در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی صنعت بیمه و اهداف آن، به بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه پرداخته شده و سپس خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران مثل البرز، آسیا و دانا بررسی شده و همچنین نویسنده به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداخته است.
هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در این تحقیق سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.

 

در این تحقیق ابتدا تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی، نظر مکاتب مختف اقتصادی، اهداف و روشهای خصوصی سازی، فرآیند آماده سازی، تجربه چند کشور در فرآیند خصوصی سازی، فرآیند خصوصی سازی در ایران و محدودیت های آن ارائه شد. خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد باز است.به بیان دیگر واجد شرایط بازاری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای باز است. در بررسی مکتب های اقتصادی معلوم شد که بجز مکتب کینز، حضور دولت در اقتصاد علت اصلی کاهش کارایی شمرده می شود و دولت تنها باید در انجام امور محوله بر خود مواردی که شکست بازار رخ می دهد دخالت نماید.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدام جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. به طوری که خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می‌شود. اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارآیی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالا و خدمات ارائه شده می باشد.

خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که مانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولتها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سود آور اما ضروری و لازم، رفاه جامعه را تأمین می کند. در کشورهای در حال توسعه به خاطر ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختارهای اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را بدرستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند.

تصویب قانون اجاره تأمین شرکتهای بیمه غیر دولتی در مجلس شورای اسلامی و تنظیم آئین نامه ای اجرائی آن توسط دولت و بدنبال آن ارسال درخواست های متعدد تأمین مؤسسات بیمه به بیمه مرکزی ایران، عملاً صنعت بیمه را در آستانه ورود به مراحل اجرائی خصوصی سازی قرار داد.اگرچه اغلب دانشمندان معتقدند که خصوصی سازی به روند رشد اقتصادی کشورها کمک می کنند و موضوع این تحقیق نیز خصوصی سازی صنعت بیمه کشور است اما نظارت بر جریان خصوصی سازی بطور کلی و نظارت بر عملیات بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی به طور خاص به جریانات رشد اقتصادی هر کشور کمک عمده ای می کند.

به طوری که عدم نظارت بر عملکرد بیمه های خصوصی زمینه ساز فراهم آمدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه است. هدف از انجام این تحقیق یافتن یک ترکیب بهینه دارائی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکتهای بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه خصوصی شده می باشد که ریسک را کاهش و بازده را افزایش می دهد.

فهرست مطالب پروژه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه :

چکیده
فصل ۱- کلیات
۱-۱- عنوان تحقیق
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت انجام تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱-۷- روش انجام تحقیق
۱-۸- روش جمع آوری اطلاعات
۱-۹- محدودیت های تحقیق
۱-۱۰- سازماندهی مطالب
فصل ۲- ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه
۲-۳- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی
۲-۳-۱- مکتب کلاسیک
۲-۳-۲- مکتب اتریشی
۲-۳-۳- پیروان مکتب پول گرایی
۲-۴- اهداف خصوصی سازی
۲-۴-۱- کاهش حوزه بخش فعالیتهای دولتی
۲-۴-۲- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
۲-۴-۳- افزایش کارائی
۲-۴-۴- کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی
۲-۴-۵- تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها
۲-۴-۶- تعدیل مقررات و مقررات زدایی
۲-۴-۷- افزایش رقابت
۲-۴-۸- ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها:
۲-۴-۹- گسترش بازار سرمایه
۲-۴-۱۰- تأمین منافع مصرف کنندگان
۲-۵- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن
۲-۶- خصوصی سازی صنعت بیمه(آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت بیمه)
۲-۶-۱- نقاط ضعف صنعت بیمه
۲-۶-۲- نقاط قوت صنعت بیمه
۲-۶-۳- فرصت های خصوصی سازی
۲-۶-۴- تهدیدهای خصوصی سازی
۲-۷- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای
۲-۷-۱- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای
۲-۷-۲- مقررات نظارت بر بازار
۲-۸- ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه
۲-۹- روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور
۲-۹-۱- عرضه سهام واحد به بخش خصوصی
۲-۹-۲- فروش دارائی های واحدهای دولتی
۲-۹-۳- تفکیک واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک
۲-۹-۴- فروش یکباره شرکت از طریق مزایده
۲-۱۰- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه
۲-۱۰-۱- مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص:
۲-۱۰-۲- تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی
۲-۱۰-۳- ادامه روند شرکتهای بیمه دولتی
۲-۱۱- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت بیمه)
۲-۱۲- تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی(با رویکرد صنعت بیمه)
۲-۱۲-۱- تجربه خصوص سازی بیمه در انگلستان
۲-۱۲-۲- تجربه خصوصی سازی بیمه در سری لانکا
۲-۱۲-۳- تجربه خصوصی بیمه در برزیل
۲-۱۲-۴- تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی
۲-۱۲-۵- تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر
۲-۱۲-۶- تجربه خصوصی سازی در هند
۲-۱۳- نتیجه گیری
فصل ۳- پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
۳-۱- مقدمه
۳-۲- پیدایش بیمه
۳-۳- مفهوم بیمه
۳-۴- تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها
۳-۵- تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بازرگانی
۳-۵-۱- محاسبه حق بیمه
۳-۵-۲- بیمه اتکائی
۳-۵-۳- مقررات حقوقی
۳-۵-۴- جنبه های اختیاری بودن
۳-۵-۵- تحصیل سود
۳-۶- مسیر تحول بیمه در جهان
۳-۶-۱- تاریخچه بیمه دریایی(باربری)
۳-۶-۲- تاریخچه بیمه آتش سوزی
۳-۶-۳- تاریخچه بیمه عمر
۳-۶-۴- تاریخچه بیمه حوادث
۳-۷- نتیجه گیری
فصل ۴- بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی ایران
۴-۱- مقدمه
۴-۲- معرفی نسبت های مالی ومعیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
۴-۳- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت های بیمه
۴-۴- بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی
۴-۵- نتیجه گیری
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- خلاصه
۵-۲- نتیجه گیری
۵-۳- پیشنهادات
منابع

 

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

عنوان پروژه : آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

تعداد صفحات : ۷۷

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه اجل در اسناد تجاری


پایان نامه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر


دانلود مقاله کامل درباره بورس و اوراق بهادار


دانلود پایان نامه نفت و اقتصاد


دانلود رایگان پایان نامه اقتصاد روستایی


پایان نامه چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی


پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران


پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه


دانلود رایگان مقاله بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎


دانلود رایگان مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف


دانلود رایگان مقاله نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی


دانلود رایگان مقاله بودجه مقدماتی و انواع آن‎


دانلود رایگان مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی


دانلود رایگان مقاله آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟


پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران


پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای


دانلود پایان نامه با موضوع اهداف وچرایی توسعه اقتصادی


پروژه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی


پروژه بررسی بورس


دانلود پایان نامه بررسی ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي


دانلود رایگان پروژه پایانی پول و بانکداری


دانلود رایگان پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)


دانلود رایگان پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی


دانلود رایگان پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه


دانلود پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید