close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه بررسی مالیات بر ارزش افزوده
ای دی تلگرام ادمین
محل تبلیغات شمامحل تبلیغات شمامحل تبلیغات شمامحل تبلیغات شما

دانلود پروژه بررسی مالیات بر ارزش افزوده

عنوان پروژه : بررسی مالیات بر ارزش افزوده

تعداد صفحات : ۱۸۷

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر به بررسی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است. هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود .در فصل سوم قوانین حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده مطرح میشود و مواد و تبصره های قانونی آن مورد بررسی قرار می گیرد .فصل چهارم به بحث درباره مفاهیم و مبانی نظری اهداف , خصوصیات , مزایا ومعایب, تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده,موانع اجرایی, ویژگی ها و نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده می پردازد.
فصل پنجم به درآمدهای مالیاتی که شامل ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در ایران و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران اختصاص می یابد.در فصل ششم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بررسی می شود , سپس در فصل هفتم نقش حسابداری در مالیات بر ارزش افزوده و در فصل هشتم نحوه ثبت حسابداری آن در دفاتر مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند.

فهرست مطالب پروژه بررسی مالیات بر ارزش افزوده :

چکیده
پیش گفتار
فصل ۱- تاریخچه و کلیات
۱-۱- تاریخچه مالیات
۱-۲- تعریف مالیات
۱-۳- ماهیت مالیات
۱-۴- اصول مالیات
۱-۵- سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی
۱-۶- معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
۱-۶-۱- معافیت‌های مالیاتی
۱-۶-۲- تشویق‌های مالیاتی
۱-۶-۳- جرایم مالیاتی
۱-۶-۴- مالیات شرکت‌ها و سرمایه گذاریهای خارجی
۱-۶-۵- مراجع مالیاتی و حل اختلاف
۱-۷- پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
۱-۸- فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران
فصل ۲- معرفی و تشریح مالیات بر ارزش افزوده
۲-۱- مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
۲-۱-۱- مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
۲-۱-۲- مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می‏شود؟
۲-۱-۳- آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن کالاها می‏شود؟
۲-۱-۴- مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟
۲-۱-۵- مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟
۲-۱-۶- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
۲-۱-۷- چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟
۲-۲- آیا مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی دارد؟
۲-۳- بررسی آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در مرکز پژوهشها
۲-۴- مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
۲-۵- انواع مالیات بر ارزش افزوده
۲-۵-۱- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp)
۲-۵-۲- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI)
۲-۵-۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc)
۲-۵-۴- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
۲-۶- سرنوشت مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات
۲-۶-۱- ثبت‌نام مرحله‌ای
۲-۷- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
۲-۸- کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده
۲-۹- تکلیف فعالان اقتصادی
۲-۱۰- چند پرسش و پاسخ
فصل ۳- قوانین مالیات بر ارزش افزوده
۳-۱- مقدمه
۳-۲- تاریخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده
۳-۳- لایحه مالیات بر ارزش افزوده
۳-۳-۱- کلیات و تعاریف
۳-۴- بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده
۳-۵- قوانین صادرات و واردات در نظام مالیات برارزش افزوده
فصل ۴- مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده
۴-۱- تعریف ارزش افزوده
۴-۱-۱- مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
۴-۲- اهداف مالیات بر ارزش افزوده
۴-۳- خصوصیات اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده
۴-۴- مزایا ومعایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۴-۴-۱- مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۴-۴-۲- معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۴-۵- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۴-۵-۱- مالیات برارزش افزوده به نفع اقشار آسیب پذیر است
۴-۶- موانع اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
۴-۷- مالیات برارزش افزوده فرارهای مالیاتی را کاهش می دهد
۴-۸- ویژگی ها ، نحوه محاسبه ومعافیت های طرح مالیات برارزش افزوده
۴-۸-۱- جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در جهان
۴-۸-۲- ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده
۴-۸-۳- روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
۴-۸-۴- معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده
فصل ۵- درآمدهای مالیاتی
۵-۱- ترکیب درآمد های دولت
۵-۲- ترکیب درآمدهای مالیاتی
۵-۳- نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
۵-۴- ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران
۵-۵- الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۵-۶- سطح آستانه معافیت درایران
۵-۷- آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران
۵-۷-۱- اثر درآمدی مالیات افزوده درایران
۵-۷-۲- اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران
۵-۷-۳- اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده درایران
۵-۸- خلاصه و جمع بندی
فصل ۶- مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
۶-۱- عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها
۶-۲- موارد معافیت ها در برخی از کشور ها
۶-۲-۱- غنا
۶-۲-۲- اندونزی
۶-۲-۳- تایلند
۶-۲-۴- مکزیک
فصل ۷- نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
۷-۱- چکیده
۷-۲- مقدمه
۷-۳- اهمیت موضوع مالیات بر ارزش افزوده
۷-۴- دلایل توجیهی معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران
۷-۴-۱- سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی
۷-۴-۲- نقش ناچیز مالیاتها در تأمین هزینه های دولت
۷-۴-۳- وابستگی بالای دولت به استقراض از نظام بانکی و مالیات تورمی
۷-۵- نقش مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی کشور
۷-۶- مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه این مالیات
۷-۷- معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
۷-۷-۱- ثبت مالیات بر ارزش افزوده
۷-۷-۲- روش های حسابداری برای VAT
۷-۸- نتیجه گیری
فصل ۸- چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
۸-۱- مساله حسابداری در مورد مالیات بر ارزش افزوده
پی نوشتها
منابع

 

 

عنوان پروژه : بررسی مالیات بر ارزش افزوده

تعداد صفحات : ۱۸۷

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه


پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران


پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف


پایان نامه رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال جاری با جریانات نقدی سال آتی


پایان نامه تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی


پایان نامه بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید برمتغیرهای حاکمیت شرکتی


پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای


پایان نامه بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی


دانلود پایان نامه تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت ها


پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود


دانلود پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت


دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک


پایان نامه رشته حسابداری مالی : سازه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری


پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه


دانلود رایگان مقاله بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در صنعت بتن


دانلود رایگان مقاله تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت


دانلود رایگان پروژه حقوق و دستمزد بانک


دانلود رایگان مقاله استانداردهای حسابداری


دانلود رایگان پایان نامه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران


دانلود رایگان پایان نامه بررسی فرآیند بودجه بندی جامع


دانلود رایگان مقاله بودجه بندی سرمایه ای


دانلود پایان نامه بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی


دانلود پایان نامه ارزیـابـی عـمـلـکـرد سـازمـان‌ها و مـدل‌هـای ارزیـابـی


دانلود پایان نامه با موضوع اهداف وچرایی توسعه اقتصادی


دانلود پروژه ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی