آموزش زبان با داستان انگلیسی

بررسی کامل ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز

عنوان پروژه : بررسی کامل ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز

تعداد صفحات : ۹۴

شرح مختصر پروژه :  امروزه ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز یکی از اصلی ترین تجهیزات الکتریکی مورد استفاده شده در صنعت برق می باشد.همانطور که می دانید ، ترانسفورماتور وسیله ای الکترومغناطیسی ساکن است که می تواند انرژی جریان متناوب را از مدار (سیم پیچ) به مدار دیگر فقط با حفظ اندازه فرکانس انتقال دهد و معمولاً به عنوان مبدل ولتاژ به کار می رود. یک ترانسفورماتور از دو سیم پیچ که بر روی یک هسته مغناطیسی (مثلاً هوا یا آهن) پیچیده شده اند، تشکیل می شود.

اساس کار ترانسفورماتورهای الکتریکی :

با عبور جریان متناوب از سیم پیچ اول ( اولیه )، در اطراف آن میدان مغناطیسی متناوبی ایجاد شده و از طریق هسته مسیر خود را می بندد و سیم پیچ دوم ( ثانویه ) را قطع می کند. بنابراین بر اساس قانون فاراده ولتاژی در سیم پیچ ثانویه القاء می شود که اگر مدار این سیم پیچ از طریق مصرف کننده ای بسته شود جریانی در آن جاری می شود، یعنی انرژی الکتریکی ( به صورت کاملاً مغناطیسی ) از سیم پیچ اول به دوم منتقل می شود.

 

فهرست مطالب پروژه بررسی کامل ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز را در ادامه مشاهده می فرمایید :

فصل ۱-    ترانس تکفاز

۱-۱-    مقدمه

۱-۲-    اساس کارترانسفورماتور

۱-۳-    ساختمان ترانسفورماتور تکفاز

۱-۳-۱-     هسته :

۱-۳-۲-       سیم پیچ ها :

۱-۴-    ترانسفورماتور ایده آل ( تکفاز )

۱-۵-    محاسبه تعداد دور سیم پیچها

۱-۶-    زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ اولیه و ثانویه

۱-۷-    تبدیل امپدانس توسط ترانس

۱-۸-    ترانسفورماتور واقعی ( حقیقی ) تکفاز

۱-۸-۱-       حالت بدون بار :

۱-۹-    مدار معادل ترانسفورماتور واقعی

۱-۹-۱-       تلفات مسی ( R.I2 ) :

۱-۹-۲-       تلفات هسته :

۱-۹-۳-       شار نشتی :

۱-۹-۴-       اثر جریان مغناطیس کننده :

۱-۱۰-  ترانسفورماتور ایده آل بدون بار

۱-۱۱-  ترانسفورماتور واقعی بدون بار ( با تلفات اما بدون نشت مغناطیسی )

۱-۱۲- ترانسفورماتور واقعی با بار ( با مقاومت سیم پیچ ها و بدون نشت مغناطیسی )

۱-۱۳-  ترانسفورماتور واقعی با بار ( با مقاومت سیم پیچ ها و با نشت مغناطیسی )

۱-۱۴-  مدار معادل ترانسفورماتور واقعی از دید اولیه

۱-۱۵-  تنظیم ولتاژ ( رگولاسیون ولتاژ )

۱-۱۶-  دیاگرام ساده شده و نمودار فیزوری ترانسفورماتور

۱-۱۷-  نمودار فیزوری ترانسفورماتور

۱-۱۸-  دیاگرام رگولاسیون کاپ

۱-۱۹-  ولتاژ اتصال کوتاه ترانس

۱-۲۰-  مشخصه خارجی ترانسفورماتور

۱-۲۱-  تلفات و راندمان ترانسفورماتور

۱-۲۲-  تلفات هسته ( آهنی )

۱-۲۳-  بررسی ضریب توان (قدرت ) ترانس

۱-۲۴-  آزمایش های ترانسفورماتور

۱-۲۴-۱-   آزمایش بی باری یا مدار باز (OCT یا NLT)

۱-۲۴-۲-     آزمایش اتصال کوتاه (SCT)

۱-۲۵-  راندمان شبانه روزی ( ۲۴ ساعتی )

۱-۲۶-  راندمان سالیانه

۱-۲۷-  مقادیر نامی ( اسمی ) ترانسفورماتور

۱-۲۸-  جریان یورشی ( هجومی ) ترانس

۱-۲۹-  جریان اتصال کوتاه در ترانس

۱-۳۰- جریان گذرا :

۱-۳۰-۱- جریان اتصال کوتاه دائم :

۱-۳۱-  موازی کردن ترانس های تکفاز

۱-۳۲-  حالت های مختلف موازی کردن دو ترانس

۱-۳۲-۱-     حالت ایده آل :

۱-۳۲-۲-     حالت با نسبتهای ولتاژ مساوی :

۱-۳۲-۳- حالت با نسبت های ولتاژ نابرابر :

۱-۳۳-  اتوترانس ( ترانسفورماتور صرفه ای )

۱-۳۴-  فرمول صرفه‌جویی در مس

۱-۳۵-  تبدیل ترانسفورماتور دو سیمه به اتوترانس

۱-۳۵-۱-   به صورت پلاریته افزایشی

۱-۳۵-۲-   به صورت پلاریته کاهشی

۱-۳۶-  ترانس‌های اندازه‌گیری ( PT , CT)

۱-۳۶-۱- ترانسفورماتور جریان :

۱-۳۶-۲-   ترانسفورماتور ولتاژ : PT

فصل ۲-    ترانسفورماتورهای سه فاز

۲-۱-    معرفی و ساختمان ترانس سه فاز

۲-۲-    ترانسفورماتورهای سه فاز یکپارچه :

۲-۳-    روش‌های اتصال سیم‌پیچی‌های ترانسفورماتور سه فازه عبارتند از :

۲-۳-۱-     ستاره-ستاره(Y/Y )

۲-۳-۲-     اتصال مثلث-مثلث یا دلتا دلتا (Δ / Δ )

۲-۳-۳-     اتصال ستاره- مثلث ( Y/ Δیا Yd)

۲-۳-۴-     اتصال مثلث- ستاره (Δ/Y یا Dy)

۲-۳-۵-     اتصال ستاره- زیگزاگ (Y/Z)

۲-۳-۶-     اتصال مثلث-زیگزاگ (Δ/Z)

۲-۳-۷-     اتصال مثلث باز (V/V)

۲-۳-۸-     اتصال ستاره باز – مثلث باز

۲-۳-۹-       اتصال اسکات (T/T)

۲-۳-۱۰-   اتصال سه فاز T

۲-۴-    تنظیم ولتاژ در ترانسهای سه فاز

۲-۵-    گروه‌های اتصال (برداری) در ترانس سه فاز

۲-۶-    موازی کردن ترانس‌های سه فاز

۲-۶-۱-     سهم بار دو ترانس سه فاز موازی

۲-۷-    هارمونیک‌ها در ترانسفورماتور

۲-۷-۱-     هارمونیکها در ترانسفورماتور تکفاز:

۲-۷-۲-   هارمونیک‌ها در ترانسفورتور سه فاز:

۲-۸-    معایب هارمونیک‌ها

۲-۸-۱-     هارمونیک‌های جریان:

۲-۸-۲-     هارمونیک‌های ولتاژ:

۲-۹-    روش‌های حذف هارمونیک‌ها

۲-۱۰-  تهویه (خنک کردن ) ترانسفورماتورها

 

 

قيمت فايل ورد پروژه : 4000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

عنوان پروژه : بررسی کامل ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز

تعداد صفحات : ۹۴

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

دانلود پایان نامه بررسی سوئیچ های اترنت


دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک


پایان نامه سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان


پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها


پایان نامه تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه


پایان نامه پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه


پایان نامه بررسی روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده


پایان نامه بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی


پایان نامه انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر


پایان نامه اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال


دانلود پایان نامه اتوماسیون سیستم های قدرت


پایان نامه بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب


پایان نامه استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه ها


پایان نامه ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل­ و نقل هوایی


پایان نامه توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های


پایان نامه امکان سنجی و ارائه طرح سامانه تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خ


پایان نامه ارایه روشی برای افزایش کارایی پردازش تصاویر بوسیله مدل نگاشت کاهش


پایان نامه مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر


پایان نامه ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی


پایان نامه ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی


پایان نامه ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم­های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل محاسبات ا


پایان نامه بهبود الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تجزیه مقدار منفرد


پایان نامه ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی


پایان نامه ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک


دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی