close
دانلود فیلم
دانلود پروژه بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

دانلود پروژه بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

عنوان پروژه : بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

تعداد صفحات : ۱۰۶

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر به بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه پرداخته شده است. هدف اصلی از بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه این است که تعداد وسایل نقلیه ی مشاهده شده در هر نقطه جهت تخمین و پیش بینی جریان خودرو ها را در یک بازه ی ترافیکی، اندازه گیری نمائیم.بدین وسیله می توانیم امنیت و بهره وری ترافیک را بهبود بخشیم. سیستم های متنوعی که هر کدام کارایی ویژه ای دارند ، رسیدن به اهداف فوق را آسان گردانیده اند .

تجهیزات و روش های مختلفی ما را در ررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه یاری می کنند و عبارتند از :۱-پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور  ۲- سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکو های هوایی ۳- بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی  ۴- سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله ی نقلیه در یک تصویر  ۵- بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص  ۶- بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه ی عناصر لبه ی وسیله نقلیه ۷- سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان) ۸- تشخیص مبتنی بر تشخیص سیگنالهای ویژه ی ارسالی .

از طریق روش های فوق ، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند .آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام می شود و کارایی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت می شود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت.

 

یکی از این سیستم ها، سیستم تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی با نرخ فریمی پایین می باشد. نمونه ای دیگر از این قبیل سیستم ها ، سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر است که از طریق یک سیستم کمک راننده ویک سیستم وسیله نقلیه خودگردان، توسعه یافته است.سیستم های دیگری وجود دارند که از طریق الگوریتم مبتنی بر نمونه های ساختاری که از تکنیک های استخراجی و بدست آمده از مشخصات ویژه ی تصویر وسیله ی نقلیه عمل می کند، استخراج ویژگی می نماید.

آخرین نوع سیستم های بررسی شده ، سیستم هایی هستند که با کمک یک ناظر و تعدادی شرکت کننده ، از طریق یکسری آزمایشات ، در یک محیط شبیه سازی شده از جاده و از طریق سیگنال های ارسالی عملیات تشخیص را انجام می دهند.

در ادامه فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه را مشاهده می فرمایید :

چکیده
مقدمه
فصل ۱- تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی
۱-۱- نواحی کاندید شده مورد نظر
۱-۱-۱- تشخیص و ردیابی خط
۱-۱-۲- وسایل نقلیه مورد نظر
۱-۲- تشخیص وسایل نقلیه
فصل ۲- سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگی های محلی با استفاده از برد بینایی موازی
۲-۱- الگوریتم تشخیص
۲-۱-۱- تکنیک پنجره مشخصه
۲-۱-۲- تکنیک فضای مشخصه
۲-۱-۳- انتخاب مشخصه ی ویژگی
۲-۱-۴- عملیات انتخاب
۲-۲- الگوریتم بردار تدریجی
۲-۳- آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه
۲-۳-۱- وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای
۲-۳-۲- تشخیص وسایل نقلیه
فصل ۳- تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین
۳-۱- نظارت ترافیک
۳-۲- خط مشی کلی
۳-۳- تشخیص وسیله نقلیه
۳-۳-۱- روند تشخیص
۳-۳-۲- پارامترها ی وسیله نقلیه
۳-۳-۳- تطبیق
۳-۴- ارزیابی تشخیص
۳-۴-۱- طرح ارزیابی
۳-۴-۲- اجرای تشخیص و ردیابی
۳-۴-۳- هماهنگی حرکتی
۳-۴-۴- مقدار نهایی
۳-۵- بررسی الگوریتم
فصل ۴- تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای بوسیله بینایی متمرکز
۴-۱- تشخیص و ردیابی شی
۴-۱-۱- تعریف مدل
۴-۱-۲- پردازش مراحل تشخیص و ردیابی
۴-۱-۳- شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه ی آن
۴-۱-۴- ارزیابی الگوریتم
۴-۲- کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه ی جاده ای
۴-۲-۱- مدل سازی شی در دنیای سه بعدی
۴-۲-۲- فازهای یادگیری
۴-۲-۳- تشخیص و توابع هزینه
۴-۲-۴- مکان یابی وسایل نقلیه
۴-۲-۵- ردیابی وسایل نقلیه
فصل ۵- تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر
۵-۱- طرح کلی مدل پیشنهادی
۵-۲- بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)
۵-۳- آزمایشات انجام شده
فصل ۶- تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه ، موج ضربه ای کوچک
۶-۱- استخراج ویژگی
۶-۱-۱- تغییر شکل یافتن فوریه
۶-۱-۲- تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک
۶-۱-۳- تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای
۶-۱-۴- طبقه بندی
۶-۲- نتایج آزمایشات
۶-۲-۱- آنالیز تطبیقی توصیف گر فوریه ای، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای
۶-۲-۲- کاهش ابعاد بردارهای مشخصه
فصل ۷- مدل تغییر پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه
۷-۱- مدل پارامتریزه شده
۷-۲- جمع آوری اطلاعات
۷-۳- پایداری ساختار بهبود یافته
۷-۴- تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
فصل ۸- تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی
۸-۱- تشخیص سیگنالی
۸-۱-۱- روش کار
۸-۱-۲- طراحی آزمایش
۸-۱-۳- توضیح سناریو
۸-۱-۴- روش انجام آزمایش
۸-۲- تئوری تشخیص سیگنالی
۸-۳- آزمایش فاصله ی تشخیص
۸-۳-۱- روش کار
۸-۳-۲- طراحی آزمایش
۸-۳-۳- توضیح سناریو
۸-۳-۴- روش انجام آزمایش
فصل ۹- نیتجه گیری
منابع و مآخذ

 

قيمت فايل ورد پروژه : ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

عنوان پروژه : بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

تعداد صفحات : ۱۰۶

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم­های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل محاسبات ابری


توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات


بررسي ساختار داخلي موتورهاي Servo و موتورهاي خطي Linear


بررسي منابع هارمونيك در سيستم هاي توزیع و راههای کاهش آن


پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن


بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن - کامل


بررسی ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیه (DFIG )


پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی


شبیه‌سازی و مدل نمودن شبکه‌های حسگر با شبکه‌های عصبی رقابتی word


ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم


دانلود پروژه پاياني خودروهاي هيبريدي


پایان نامه كنترل خودكار پرواز هليکوپتر مدل به وسيله بينایی ماشين


توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله


یک چارچوب تحمل خطا برای محاسبات پوشیدنی در حوزه محاسبات فراگیر مراقبت های پزشکی


دانلود پایان نامه شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا


زمان‌بندی کار در محاسبات ابری


اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT


پایان نامه بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری


ارائه مدلی برای رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربران


بهبود هوشمندانه انتخاب سوال بر پایه سطح دانش آزمون دهنده در آزمون انطباقی کامپیوتری


پایان نامه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال


دانلود پایان نامه پردازش تصویر به وسیله هیستوگرام


پایان نامه بررسی پایگاه داده توزیع شده و بهینه سازی آن


پایان نامه ارزیابی امنیت پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی در مقابل حمله‌ی تونل‌کرم


پایان نامه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
[RB:Code_Popup]
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید