close
دانلود فیلم
دانلود پروژه بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

دانلود پروژه بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

عنوان پروژه : بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

تعداد صفحات : ۱۰۶

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر به بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه پرداخته شده است. هدف اصلی از بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه این است که تعداد وسایل نقلیه ی مشاهده شده در هر نقطه جهت تخمین و پیش بینی جریان خودرو ها را در یک بازه ی ترافیکی، اندازه گیری نمائیم.بدین وسیله می توانیم امنیت و بهره وری ترافیک را بهبود بخشیم. سیستم های متنوعی که هر کدام کارایی ویژه ای دارند ، رسیدن به اهداف فوق را آسان گردانیده اند .

تجهیزات و روش های مختلفی ما را در ررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه یاری می کنند و عبارتند از :۱-پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور  ۲- سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکو های هوایی ۳- بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی  ۴- سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله ی نقلیه در یک تصویر  ۵- بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص  ۶- بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه ی عناصر لبه ی وسیله نقلیه ۷- سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان) ۸- تشخیص مبتنی بر تشخیص سیگنالهای ویژه ی ارسالی .

از طریق روش های فوق ، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند .آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام می شود و کارایی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت می شود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت.

 

یکی از این سیستم ها، سیستم تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی با نرخ فریمی پایین می باشد. نمونه ای دیگر از این قبیل سیستم ها ، سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر است که از طریق یک سیستم کمک راننده ویک سیستم وسیله نقلیه خودگردان، توسعه یافته است.سیستم های دیگری وجود دارند که از طریق الگوریتم مبتنی بر نمونه های ساختاری که از تکنیک های استخراجی و بدست آمده از مشخصات ویژه ی تصویر وسیله ی نقلیه عمل می کند، استخراج ویژگی می نماید.

آخرین نوع سیستم های بررسی شده ، سیستم هایی هستند که با کمک یک ناظر و تعدادی شرکت کننده ، از طریق یکسری آزمایشات ، در یک محیط شبیه سازی شده از جاده و از طریق سیگنال های ارسالی عملیات تشخیص را انجام می دهند.

در ادامه فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه را مشاهده می فرمایید :

چکیده
مقدمه
فصل ۱- تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی
۱-۱- نواحی کاندید شده مورد نظر
۱-۱-۱- تشخیص و ردیابی خط
۱-۱-۲- وسایل نقلیه مورد نظر
۱-۲- تشخیص وسایل نقلیه
فصل ۲- سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگی های محلی با استفاده از برد بینایی موازی
۲-۱- الگوریتم تشخیص
۲-۱-۱- تکنیک پنجره مشخصه
۲-۱-۲- تکنیک فضای مشخصه
۲-۱-۳- انتخاب مشخصه ی ویژگی
۲-۱-۴- عملیات انتخاب
۲-۲- الگوریتم بردار تدریجی
۲-۳- آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه
۲-۳-۱- وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای
۲-۳-۲- تشخیص وسایل نقلیه
فصل ۳- تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین
۳-۱- نظارت ترافیک
۳-۲- خط مشی کلی
۳-۳- تشخیص وسیله نقلیه
۳-۳-۱- روند تشخیص
۳-۳-۲- پارامترها ی وسیله نقلیه
۳-۳-۳- تطبیق
۳-۴- ارزیابی تشخیص
۳-۴-۱- طرح ارزیابی
۳-۴-۲- اجرای تشخیص و ردیابی
۳-۴-۳- هماهنگی حرکتی
۳-۴-۴- مقدار نهایی
۳-۵- بررسی الگوریتم
فصل ۴- تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای بوسیله بینایی متمرکز
۴-۱- تشخیص و ردیابی شی
۴-۱-۱- تعریف مدل
۴-۱-۲- پردازش مراحل تشخیص و ردیابی
۴-۱-۳- شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه ی آن
۴-۱-۴- ارزیابی الگوریتم
۴-۲- کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه ی جاده ای
۴-۲-۱- مدل سازی شی در دنیای سه بعدی
۴-۲-۲- فازهای یادگیری
۴-۲-۳- تشخیص و توابع هزینه
۴-۲-۴- مکان یابی وسایل نقلیه
۴-۲-۵- ردیابی وسایل نقلیه
فصل ۵- تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر
۵-۱- طرح کلی مدل پیشنهادی
۵-۲- بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)
۵-۳- آزمایشات انجام شده
فصل ۶- تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه ، موج ضربه ای کوچک
۶-۱- استخراج ویژگی
۶-۱-۱- تغییر شکل یافتن فوریه
۶-۱-۲- تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک
۶-۱-۳- تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای
۶-۱-۴- طبقه بندی
۶-۲- نتایج آزمایشات
۶-۲-۱- آنالیز تطبیقی توصیف گر فوریه ای، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای
۶-۲-۲- کاهش ابعاد بردارهای مشخصه
فصل ۷- مدل تغییر پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه
۷-۱- مدل پارامتریزه شده
۷-۲- جمع آوری اطلاعات
۷-۳- پایداری ساختار بهبود یافته
۷-۴- تجزیه و تحلیل اجزای اصلی
فصل ۸- تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی
۸-۱- تشخیص سیگنالی
۸-۱-۱- روش کار
۸-۱-۲- طراحی آزمایش
۸-۱-۳- توضیح سناریو
۸-۱-۴- روش انجام آزمایش
۸-۲- تئوری تشخیص سیگنالی
۸-۳- آزمایش فاصله ی تشخیص
۸-۳-۱- روش کار
۸-۳-۲- طراحی آزمایش
۸-۳-۳- توضیح سناریو
۸-۳-۴- روش انجام آزمایش
فصل ۹- نیتجه گیری
منابع و مآخذ

 

قيمت فايل ورد پروژه : ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

عنوان پروژه : بررسی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

تعداد صفحات : ۱۰۶

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

شناسایی سیستم واحد استحصال گوگرد و کنترل سیکل فرآوری آن به کمک کنترلرهای پیشرفته


پایان نامه ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)


حفاظت یک ریزشبکه درحالت متصل و مستقل از شبکه


دانلود پروژه افزایش تلفات شبکه در اثر عدم تعادل بار


پایان نامه کامل و جامع با موضوع محاسبات توری


پایان نامه با عنوان بررسی و مطالعه مکانیزم های بانک های اطلاعاتی توزیع شده سیار


جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی با


سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)


زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت


زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس درشبکه‌های مش بی‌سیم


حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با


سیستم پارکینگ هوشمند کنار خیابانی با استفاده از ارتباطات بین خودرویی تحت موبایل


روش های هوشمند توزیع اقتصادی توان اکتیو بین ژنراتورها با در نظر گرفتن تلفات


رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره


شبیه سازی سیستم فتوولتاییک به منظور طراحی بهینه و حداکثر سوددهی


ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله هاي کربني


ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک


جايابی بهينه محدود کننده‌های جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم سرويس


ردگیری نقطه توان بیشینه با بکارگیری تشخیص پارامتر برخط برای توربین بادی با ژنراتور مغناطیس دائم


جبران سازی فلیکر ولتاژ در خروجی توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی توسط استات کام جهت بهبود توا


جداسازی پروجکشن های پروتز و ایمپلنت های بافت در تصاویر ساینوگرام سی تی اسکن اسپایرال با استفاده از


بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن باند مکان یاب


جایابی بهینه ادوات SVC & TCSC به منظور کاهش تلفات در سیستم های انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک


تحلیل و طراحی یک تمام جمع کننده بهبود یافته


تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید