close
دانلود فیلم
دانلود پروژه آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

دانلود پروژه آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

عنوان پروژه :  آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

تعداد صفحات : ۱۳۱

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر نویسنده سعی نموده است تا خواننده را با کلیات نیروگاه های گازی Gas power plant (معرفی و بررسی بخشهای مختلف نیروگاه گازی ) به طور شفاف و زبان ساده آشنا سازد.نیروگاه های گازی برای تولید انرژی الکتریکی (برق) در اکثر کشورهای جهان استفاده میشود.اصلی ترین جزء در نیروگاه های گازی ، توربین گازی می باشد که بایستی از استحکام بسیار زیادی در برابر بخار داشته باشد. نیروگاه گازی از سه قسمت اصلی شامل : توربین گازی ، اتاق احتراق و کمپرسور می باشد.اکثر ناآشنا یان با این نیروگاه گمان می کنند که سوخت اولیه نیروگاه گازی ، گاز می باشد در صورتی که چنین نیست و سوخت اولیه در نیروگاه گازی ممکن است سوخت هایی مثل گازوییل و … نیز باشد.

تفاوت نیروگاه بخاری با نیروگاه های گازی

یکی از روش های تولید انرژی برق استفاده از نیروی بخار می باشد که در نیروگاه های بخاری ، بخار تولید شده در بویلر ( دیگ بخار ) به داخل توربین جریان داده می شود و باعث چرخش آن گشته و اگر شافت توربین با یک ژنراتور وصل گردد می توان از نیروی چرخشی آن انرژی الکتریکی تولید کرد . بخار پس از عبور از توربین به کندانسور ( چگالنده ) رفته و توسط آب خنک کن تقطیر و به صورت آب در می آید.نیروگاه های بخار برای بارهای اصلی ( پایه ) به کار می روند ( چون راه اندازی ساده و آسانی ندارند ) و عمر آن ها نسبت به نیروگاه های گازی بیشتر ( ۲۵ الی ۳۰ سال ) است ، ولی در نیروگاه های گازی ، هوای آزاد توسط یک کمپرسور فشرده شده و سپس همراه سوخت در اتاق احتراق محترق شده و دارای درجه حرارت بالا می گردد.حال این گاز پر فشار و داغ وارد توربین شده ومحور ژنراتور را می گرداند و سپس از اگزوز ( خروجی ) توربین به بیرون رانده می شود . توان گرفته شده از توربین معمولا به محور ژنراتور و کمپرسور منتقل می گردد . حدود یک سوم این توان تبدیل به انرژی الکتریکی در ژنراتور می گردد و بقیه جهت چرخاندن محور کمپرسور و تامین هوای فشرده جهت توربین نصرف می شود . به همین خاطر راندمان توربین گازی پایین و در حدود ۲۷ درصد می باشد و برای بار پیک در شبکه استفاده می شود.در نیروگاه سیکل ترکیبی ، ترکیبی از این دو نیروگاه برای افزایش راندمان وجود دارد.

 

در ادامه فهرست مطالب پروژه آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی را مشاهده می فرمایید :

 

 

مقدمه

فصل ۱-    سیستم شناسایی نیروگاه (کد شناسایی KKS)

۱-۱-    مقدمه

۱-۲-    ساختار کد شناسایی

۱-۲-۱-       ترکیبات حروفی در سیستم KKS

۱-۲-۲-     برای تجهیزات اندازه گیری :

۱-۲-۳-     کدهای شناسایی بکار گرفته شده :

۱-۳-    استفاده از کدهای شناسایی

فصل ۲-    تشریح کلی نیروگاه گازی

۲-۱-    پیکر بندی نیروگاه

۲-۲-    جانمایی نیروگاه

۲-۳-     اصول طراحی

۲-۴-    پیکر بندی سیستم الکتریکی

۲-۴-۱-     توزیع انرژی برای تجهیزات کمکی:

۲-۴-۲-     برق فشار ضعیف شامل:

۲-۵-     مشخصات سوخت

۲-۶-    حفاظت محیط زیست (آب –هوا-صدا)

فصل ۳-   اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز

۳-۱-    اصول کلی طراحی

۳-۲-    توربین گاز V94.2

فصل ۴-    توربین گاز V94.2

۴-۱-    مقدمه ای بر توربین گاز

۴-۲-    طراحی عمومی توربین گاز

۴-۳-    توربین

۴-۴-    روتور

۴-۵-    اساس ساختمان روتور

۴-۵-۱-     پره های ثابت توربین (TURBINE STATOR BLADES )

۴-۵-۲-     پره های متحرک توربین (TURBINE ROTOR BLADE)

۴-۵-۳-     پوسته مرکزی (CENTRAL CASING)

۴-۵-۴-     پوسته داخلی (INNER CASING)

۴-۵-۵-     محور

۴-۵-۶-     گلندهای محورتوربین

۴-۵-۷-     ورودی کمپرسور (COMPRESSOR INLET)

۴-۵-۸-     محفظه های احتراق (COMBUSTION CHAMBERS)

۴-۶-    مشاهده شعله

۴-۶-۱-     پوشش فشار (PRESSURE JACKET)

۴-۷-    قطعات داخلی محفظه احتراق

۴-۸-    مجموعه مشعل برای سوخت گاز و مایع ((BURNER ASSEMBLY FOR FUEL GAS AND LIQUID FUELS

۴-۹-    تنظیم اختلاط هوا

۴-۱۰-  دریچه با لوله بازدید

۴-۱۱-  نمایش و نصب (INSTALLATION)

۴-۱۲-  کمپرسور

۴-۱۲-۱-   پره های ثابت کمپرسور

۴-۱۲-۲-   اصول کلی

۴-۱۲-۳-   پره های متحرک کمپرسور

۴-۱۲-۴-   دیفیوزر خروجی کمپرسور (COMPRESSOR OUTLET DIFFUSER)

۴-۱۲-۵-   گلندهای محورکمپرسور (COMPRESSOR SHAFT GLANDS)

۴-۱۳-  پوسته خروجی اگزوز (EXHUST OUTER CASING)

۴-۱۴-  دیفیوزر گاز خروجی (EXHUST GAS DIFFUSER)

۴-۱۵-  هوای خنک کاری و آب بندی

۴-۱۶-  یاتاقانها (BEARINGS)

۴-۱۶-۱-   محل یاتاقان توربین:

۴-۱۶-۲-   یاتاقان ژورنال:

۴-۱۶-۳-   مکان یاتاقان کمپرسور

۴-۱۶-۴-   یاتاقان ترکیبی تراست /ژورنال

۴-۱۷-  گرداننده (TURNING GEAR)

۴-۱۷-۱-   گرداننده هیدرولیکی

۴-۱۷-۲-   گرداننده دستی (MANUAL TURNING GEAR)

۴-۱۸-  محور میانی (INTERMEDIATE SHAFT)

فصل ۵-    سامانه های توربین گاز V94.2

۵-۱-    سیستم هوای ورودی Air Intake

۵-۱-۱-     هدف از بکارگیری سیستم

۵-۱-۲-     تشریح

۵-۱-۳-     عایق خارجی صدا برای داکت هوا

۵-۱-۴-     دمپر

۵-۲-     سیستم بلوآف BLOW OFF

۵-۲-۱-     اصول عملکرد :

۵-۲-۲-     نحوه تحریک و عملکرد شیرهای بلوآف

۵-۲-۳-     سیستم CO2 گاز خنثی

۵-۳-    سیستم اعلان،اعلام و کنترل حریق

۵-۳-۱-     سیستم اعلان حریق

۵-۴-    سیستم سوخت گاز

۵-۴-۱-     وظایف

۵-۴-۲-     تغذیه گاز طبیعی

۵-۴-۳-     کنترل والو گاز پایلوت

۵-۴-۴-     شیرهای شات آف :

۵-۴-۵-     شیر VENT مسیر پایلوت(MBP15AA501)

۵-۴-۶-     مشعل های گاز طبیعی

۵-۵-    سیستم سوخت گازوئیل

۵-۵-۱-     تشریح

۵-۵-۲-     پمپ تزریق (INJECTION)

۵-۵-۳-     شیرهای رلیف فشار راه اندازی

۵-۵-۴-     شیر تراتل

۵-۵-۵-     شیر قطع اضطراری

۵-۵-۶-     مشعلهای سوخت مایع

۵-۵-۷-     فلومترها

۵-۵-۸-     مخزن گازوئیل نشتی

۵-۵-۹-     تعویض سوخت مایع به سوخت گاز در حین کار توربین

۵-۶-    تعویض از سوخت گاز به سوخت مایع در حین کار توربین

۵-۷-    مشعل های سوخت مایع

۵-۷-۱-     اصول عملکرد

۵-۸-    سیستم جرقه زنی ونظارت گر شعله

۵-۸-۱-     سیستم گاز جرقه زنی

۵-۹-    جرقه زن (IGNITER)

۵-۹-۱-     اصول عملکرد و ساختمان

۵-۹-۲-     سیستم نظارت شعله

۵-۹-۳-     اصول عملکرد وساختمان

۵-۹-۴-     نظارتگر شعله

۵-۹-۵-     اصول عملکرد و ساختمان

۵-۱۰-  سیستم روغن روانکاری و بالابرنده

۵-۱۰-۱-   تانک روغن

۵-۱۰-۲-   ساختار تانک

۵-۱۰-۳-   صافی روغن

۵-۱۰-۴-   سیستم روغن بالابرنده و روانکاری

۵-۱۰-۵-   تانک روغن روانکاری

۵-۱۰-۶-   پمپ های روغن روانکاری

۵-۱۰-۷-   سیستم خنک کن

۵-۱۰-۸-   فیلتر روغن روانکاری

۵-۱۰-۹-   سیستم روغن بالابرنده شافت توربین

۵-۱۰-۱۰- سیستم روغن بالابرنده (شافت) ژنراتور

۵-۱۰-۱۱- پمپ روغن روانکاری و پمپ کمکی

۵-۱۰-۱۲- اصول عملکرد

۵-۱۰-۱۳- پمپ روغن اضطراری

۵-۱۰-۱۴- ابزار اندازه گیری سطح تانک روغن

۵-۱۰-۱۵- پیکربندی

۵-۱۱-  سیستم خنک کن توربین

۵-۱۱-۱-   گلند محور:

۵-۱۱-۲-   اصول عملکرد:

۵-۱۱-۳-   سیستم هوای آب بندی و خنک کن توربین:

فصل ۶-     کنترل دمای توربین گاز

۶-۱-     فلسفه کنترل دمای GT

فصل ۷-   مجرای ورودی هوا

۷-۱-    ورودی هوای توربو کمپرسور

۷-۱-۱-     شرح سامانه:

۷-۱-۲-     سرعت عبور هوا :

۷-۲-    عایق صدا‏:

۷-۳-    سامانه ضد یخ :

۷-۴-    سامانه کنترل کننده

۷-۵-    سامانه تمیز کردن خود کار فیلترها:

۷-۶-    دریچه

فصل ۸-   مجرای واگرای اگزوز

۸-۱-    شرح سامانه :

۸-۲-    قطعات اصلی و وظیفه انها

۸-۳-    دودکش :

۸-۴-    اتصالات قابل انعطاف:

۸-۵-    جعبه دایورتر

۸-۶-    صفحه مسدود کننده :

فصل ۹-    ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات نیروگاه

۹-۱-    ابزار استاندارد

۹-۲-    ابزار معمولی

۹-۳-    لوازم مخصوص :

۹-۴-    ابزار مخصوص

 

 

قيمت فايل ورد پروژه : ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

عنوان پروژه :  آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

تعداد صفحات : ۱۳۱

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه بررسی نیروگاه های خورشیدی


دانلود پروژه فیلتر (پردازش) سیگنال و شبیه سازی آن در متلب


شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)


جایابی سکسیونرها به منظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها


آنالیز و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک


سمینار برق قدرت: مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن


پایان نامه قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده


پایان نامه شبکه های نوری (تحقیق و بررسی سوییچ های نوری)


ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته صنعت برق


پایان نامه مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING AND INTERPOLATING


پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی در پنهان شکنی تصاویر


دانلود "سمینار" مهندسی برق مخابرات: محفظه محافظ آنتن رادار


طراحی کنترل کننده های هوشمند PID برای سیستم چند متغیره غیرخطی


پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی


پایان نامه بررسی روش های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند


کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری مشاهده گر


پایان نامه کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی


بررسی روش حذف سیگنال های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T


پایان نامه برق کنترل:مکان یابی بهینه چاه ها در یک مخزن مدل شده به روش Streamlines


پایان نامه بررسی آثار تزویج در آرایه ای ازآنتن های سیمی برای کاربرد در رادار پسیو


پایان نامه ارشد برق کنترل :کنترل سیستم‏های غیرخطی حاوی بکلش


پایان نامه شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح


آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مدstripmap


پایان‌نامه‌ مخابرات سیستم:شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC


پایان نامه ارشد برق قدرت: ارزیابی قابلیت اطمینان بخش های تولید و انتقال برق


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید