close
دانلود فیلم
دانلود پروژه آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

دانلود پروژه آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

عنوان پروژه :  آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

تعداد صفحات : ۱۳۱

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر نویسنده سعی نموده است تا خواننده را با کلیات نیروگاه های گازی Gas power plant (معرفی و بررسی بخشهای مختلف نیروگاه گازی ) به طور شفاف و زبان ساده آشنا سازد.نیروگاه های گازی برای تولید انرژی الکتریکی (برق) در اکثر کشورهای جهان استفاده میشود.اصلی ترین جزء در نیروگاه های گازی ، توربین گازی می باشد که بایستی از استحکام بسیار زیادی در برابر بخار داشته باشد. نیروگاه گازی از سه قسمت اصلی شامل : توربین گازی ، اتاق احتراق و کمپرسور می باشد.اکثر ناآشنا یان با این نیروگاه گمان می کنند که سوخت اولیه نیروگاه گازی ، گاز می باشد در صورتی که چنین نیست و سوخت اولیه در نیروگاه گازی ممکن است سوخت هایی مثل گازوییل و … نیز باشد.

تفاوت نیروگاه بخاری با نیروگاه های گازی

یکی از روش های تولید انرژی برق استفاده از نیروی بخار می باشد که در نیروگاه های بخاری ، بخار تولید شده در بویلر ( دیگ بخار ) به داخل توربین جریان داده می شود و باعث چرخش آن گشته و اگر شافت توربین با یک ژنراتور وصل گردد می توان از نیروی چرخشی آن انرژی الکتریکی تولید کرد . بخار پس از عبور از توربین به کندانسور ( چگالنده ) رفته و توسط آب خنک کن تقطیر و به صورت آب در می آید.نیروگاه های بخار برای بارهای اصلی ( پایه ) به کار می روند ( چون راه اندازی ساده و آسانی ندارند ) و عمر آن ها نسبت به نیروگاه های گازی بیشتر ( ۲۵ الی ۳۰ سال ) است ، ولی در نیروگاه های گازی ، هوای آزاد توسط یک کمپرسور فشرده شده و سپس همراه سوخت در اتاق احتراق محترق شده و دارای درجه حرارت بالا می گردد.حال این گاز پر فشار و داغ وارد توربین شده ومحور ژنراتور را می گرداند و سپس از اگزوز ( خروجی ) توربین به بیرون رانده می شود . توان گرفته شده از توربین معمولا به محور ژنراتور و کمپرسور منتقل می گردد . حدود یک سوم این توان تبدیل به انرژی الکتریکی در ژنراتور می گردد و بقیه جهت چرخاندن محور کمپرسور و تامین هوای فشرده جهت توربین نصرف می شود . به همین خاطر راندمان توربین گازی پایین و در حدود ۲۷ درصد می باشد و برای بار پیک در شبکه استفاده می شود.در نیروگاه سیکل ترکیبی ، ترکیبی از این دو نیروگاه برای افزایش راندمان وجود دارد.

 

در ادامه فهرست مطالب پروژه آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی را مشاهده می فرمایید :

 

 

مقدمه

فصل ۱-    سیستم شناسایی نیروگاه (کد شناسایی KKS)

۱-۱-    مقدمه

۱-۲-    ساختار کد شناسایی

۱-۲-۱-       ترکیبات حروفی در سیستم KKS

۱-۲-۲-     برای تجهیزات اندازه گیری :

۱-۲-۳-     کدهای شناسایی بکار گرفته شده :

۱-۳-    استفاده از کدهای شناسایی

فصل ۲-    تشریح کلی نیروگاه گازی

۲-۱-    پیکر بندی نیروگاه

۲-۲-    جانمایی نیروگاه

۲-۳-     اصول طراحی

۲-۴-    پیکر بندی سیستم الکتریکی

۲-۴-۱-     توزیع انرژی برای تجهیزات کمکی:

۲-۴-۲-     برق فشار ضعیف شامل:

۲-۵-     مشخصات سوخت

۲-۶-    حفاظت محیط زیست (آب –هوا-صدا)

فصل ۳-   اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز

۳-۱-    اصول کلی طراحی

۳-۲-    توربین گاز V94.2

فصل ۴-    توربین گاز V94.2

۴-۱-    مقدمه ای بر توربین گاز

۴-۲-    طراحی عمومی توربین گاز

۴-۳-    توربین

۴-۴-    روتور

۴-۵-    اساس ساختمان روتور

۴-۵-۱-     پره های ثابت توربین (TURBINE STATOR BLADES )

۴-۵-۲-     پره های متحرک توربین (TURBINE ROTOR BLADE)

۴-۵-۳-     پوسته مرکزی (CENTRAL CASING)

۴-۵-۴-     پوسته داخلی (INNER CASING)

۴-۵-۵-     محور

۴-۵-۶-     گلندهای محورتوربین

۴-۵-۷-     ورودی کمپرسور (COMPRESSOR INLET)

۴-۵-۸-     محفظه های احتراق (COMBUSTION CHAMBERS)

۴-۶-    مشاهده شعله

۴-۶-۱-     پوشش فشار (PRESSURE JACKET)

۴-۷-    قطعات داخلی محفظه احتراق

۴-۸-    مجموعه مشعل برای سوخت گاز و مایع ((BURNER ASSEMBLY FOR FUEL GAS AND LIQUID FUELS

۴-۹-    تنظیم اختلاط هوا

۴-۱۰-  دریچه با لوله بازدید

۴-۱۱-  نمایش و نصب (INSTALLATION)

۴-۱۲-  کمپرسور

۴-۱۲-۱-   پره های ثابت کمپرسور

۴-۱۲-۲-   اصول کلی

۴-۱۲-۳-   پره های متحرک کمپرسور

۴-۱۲-۴-   دیفیوزر خروجی کمپرسور (COMPRESSOR OUTLET DIFFUSER)

۴-۱۲-۵-   گلندهای محورکمپرسور (COMPRESSOR SHAFT GLANDS)

۴-۱۳-  پوسته خروجی اگزوز (EXHUST OUTER CASING)

۴-۱۴-  دیفیوزر گاز خروجی (EXHUST GAS DIFFUSER)

۴-۱۵-  هوای خنک کاری و آب بندی

۴-۱۶-  یاتاقانها (BEARINGS)

۴-۱۶-۱-   محل یاتاقان توربین:

۴-۱۶-۲-   یاتاقان ژورنال:

۴-۱۶-۳-   مکان یاتاقان کمپرسور

۴-۱۶-۴-   یاتاقان ترکیبی تراست /ژورنال

۴-۱۷-  گرداننده (TURNING GEAR)

۴-۱۷-۱-   گرداننده هیدرولیکی

۴-۱۷-۲-   گرداننده دستی (MANUAL TURNING GEAR)

۴-۱۸-  محور میانی (INTERMEDIATE SHAFT)

فصل ۵-    سامانه های توربین گاز V94.2

۵-۱-    سیستم هوای ورودی Air Intake

۵-۱-۱-     هدف از بکارگیری سیستم

۵-۱-۲-     تشریح

۵-۱-۳-     عایق خارجی صدا برای داکت هوا

۵-۱-۴-     دمپر

۵-۲-     سیستم بلوآف BLOW OFF

۵-۲-۱-     اصول عملکرد :

۵-۲-۲-     نحوه تحریک و عملکرد شیرهای بلوآف

۵-۲-۳-     سیستم CO2 گاز خنثی

۵-۳-    سیستم اعلان،اعلام و کنترل حریق

۵-۳-۱-     سیستم اعلان حریق

۵-۴-    سیستم سوخت گاز

۵-۴-۱-     وظایف

۵-۴-۲-     تغذیه گاز طبیعی

۵-۴-۳-     کنترل والو گاز پایلوت

۵-۴-۴-     شیرهای شات آف :

۵-۴-۵-     شیر VENT مسیر پایلوت(MBP15AA501)

۵-۴-۶-     مشعل های گاز طبیعی

۵-۵-    سیستم سوخت گازوئیل

۵-۵-۱-     تشریح

۵-۵-۲-     پمپ تزریق (INJECTION)

۵-۵-۳-     شیرهای رلیف فشار راه اندازی

۵-۵-۴-     شیر تراتل

۵-۵-۵-     شیر قطع اضطراری

۵-۵-۶-     مشعلهای سوخت مایع

۵-۵-۷-     فلومترها

۵-۵-۸-     مخزن گازوئیل نشتی

۵-۵-۹-     تعویض سوخت مایع به سوخت گاز در حین کار توربین

۵-۶-    تعویض از سوخت گاز به سوخت مایع در حین کار توربین

۵-۷-    مشعل های سوخت مایع

۵-۷-۱-     اصول عملکرد

۵-۸-    سیستم جرقه زنی ونظارت گر شعله

۵-۸-۱-     سیستم گاز جرقه زنی

۵-۹-    جرقه زن (IGNITER)

۵-۹-۱-     اصول عملکرد و ساختمان

۵-۹-۲-     سیستم نظارت شعله

۵-۹-۳-     اصول عملکرد وساختمان

۵-۹-۴-     نظارتگر شعله

۵-۹-۵-     اصول عملکرد و ساختمان

۵-۱۰-  سیستم روغن روانکاری و بالابرنده

۵-۱۰-۱-   تانک روغن

۵-۱۰-۲-   ساختار تانک

۵-۱۰-۳-   صافی روغن

۵-۱۰-۴-   سیستم روغن بالابرنده و روانکاری

۵-۱۰-۵-   تانک روغن روانکاری

۵-۱۰-۶-   پمپ های روغن روانکاری

۵-۱۰-۷-   سیستم خنک کن

۵-۱۰-۸-   فیلتر روغن روانکاری

۵-۱۰-۹-   سیستم روغن بالابرنده شافت توربین

۵-۱۰-۱۰- سیستم روغن بالابرنده (شافت) ژنراتور

۵-۱۰-۱۱- پمپ روغن روانکاری و پمپ کمکی

۵-۱۰-۱۲- اصول عملکرد

۵-۱۰-۱۳- پمپ روغن اضطراری

۵-۱۰-۱۴- ابزار اندازه گیری سطح تانک روغن

۵-۱۰-۱۵- پیکربندی

۵-۱۱-  سیستم خنک کن توربین

۵-۱۱-۱-   گلند محور:

۵-۱۱-۲-   اصول عملکرد:

۵-۱۱-۳-   سیستم هوای آب بندی و خنک کن توربین:

فصل ۶-     کنترل دمای توربین گاز

۶-۱-     فلسفه کنترل دمای GT

فصل ۷-   مجرای ورودی هوا

۷-۱-    ورودی هوای توربو کمپرسور

۷-۱-۱-     شرح سامانه:

۷-۱-۲-     سرعت عبور هوا :

۷-۲-    عایق صدا‏:

۷-۳-    سامانه ضد یخ :

۷-۴-    سامانه کنترل کننده

۷-۵-    سامانه تمیز کردن خود کار فیلترها:

۷-۶-    دریچه

فصل ۸-   مجرای واگرای اگزوز

۸-۱-    شرح سامانه :

۸-۲-    قطعات اصلی و وظیفه انها

۸-۳-    دودکش :

۸-۴-    اتصالات قابل انعطاف:

۸-۵-    جعبه دایورتر

۸-۶-    صفحه مسدود کننده :

فصل ۹-    ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات نیروگاه

۹-۱-    ابزار استاندارد

۹-۲-    ابزار معمولی

۹-۳-    لوازم مخصوص :

۹-۴-    ابزار مخصوص

 

 

قيمت فايل ورد پروژه : ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

عنوان پروژه :  آشنایی با کلیات نیروگاه های گازی

تعداد صفحات : ۱۳۱

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس


تحلیل زماني مخابره سيگنال‌هاي کنترلي از طريق پیوندهای چند مرحله اي بر روي شبکه‌هاي صنعتي به منظو


بهبود مدل سطوح فعال با استفاده از بهينه سازي توابع انرژي براي جزء بندي تصاوير سه بعدي


بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن ماشین‌های برقی


بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني به مفاهيم قابليت اطمينان


تحقیق پیرامون زمان بندی به خواب رفتن گره ها درشبکه های حسگر بیسیم


بهبود عملکرد روش MSOGI FLL در تشخیص فرکانس شبکه تحت شرایط اتصال کوتاه


تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع


پایان نامه بهینه سازی مولد پالسی با استفاده از الگوریتم های تکاملی


پخش بار سری زمانی


بهبود روش فیلترینگ الگوی مکانی مشترک جهت ارتقاء راندمان سیستم های واسط کامپیوتری مغزی


بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات (PSO-SV


بهبود الگوریتم GM-PHD به منظور ردیابی چند هدف و چند سنسور با کمک تخمین


پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با شبکه عصبی


بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع


پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی نانوروبان گرافن


پیشنهاد روشی برای حفاظت خط انتقال مجهز به خازن سری


تاثیر پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال بر عملکرد رله دیستانس


تحلیل و شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC


بررسی پدیده ولتاژ و جریانهای حالت مشترک در اینورترهای سه فاز و راه حذف آنها


بررسی الگوریتم‌های بهینه رمزنگاری مقاوم به‌منظور پیاده‌سازی روی FPGA


بررسی تاثیرات نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیع برق


برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم


بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو


بررسي، شبيه سازي و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگر بی سیم


 • نکات مهم
  1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
  2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
  3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید